Advanced

Marknadskommunikation för mobiltelefoner - Vilka designaspekter kan vara viktiga att lyfta fram för att tilltala 15 till 25-åringar?

Håkansson, Sofia; Olsson, Camilla Veronika and Larsson, Malin (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Ta reda på vad vilka designaspekter som tilltalar 15 till 25-åringar i Sverige samt vilken kombination av dessa designaspekter som anses vikiga att lyfta fram. Metod: Vi genomför djupintervjuer samt en e-post intervju med företagsrepresentanter och slumpmässigt valda djupintervjuer av konsumentgruppen. Teoretiska perspektiv: Vi tillämpar främst teorier som berör de fyra designaspekterna som är centrala för vår problemformulering. Även teorier som berör marknadskommunikationen till konsumenten används. Empiri: Studien avser svenska konsumenter mellan 15 till 25 år. Resultat: 15 till 25-åriga svenska konsumenter anser att produktdesignen är den designaspekt som är mest tilltalande för målgruppen och bör tillsammans med ett varumärke... (More)
Syfte: Ta reda på vad vilka designaspekter som tilltalar 15 till 25-åringar i Sverige samt vilken kombination av dessa designaspekter som anses vikiga att lyfta fram. Metod: Vi genomför djupintervjuer samt en e-post intervju med företagsrepresentanter och slumpmässigt valda djupintervjuer av konsumentgruppen. Teoretiska perspektiv: Vi tillämpar främst teorier som berör de fyra designaspekterna som är centrala för vår problemformulering. Även teorier som berör marknadskommunikationen till konsumenten används. Empiri: Studien avser svenska konsumenter mellan 15 till 25 år. Resultat: 15 till 25-åriga svenska konsumenter anser att produktdesignen är den designaspekt som är mest tilltalande för målgruppen och bör tillsammans med ett varumärke lyftas fram i marknadskommunikationen av mobiltelefoner. En karaktäristisk funktion kan accentueras i samband med en tilltalande och färgrik bakgrund, för att förmedla en viss känsla, betydande är dock en upplevd balans med de övriga designaspekterna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Håkansson, Sofia; Olsson, Camilla Veronika and Larsson, Malin
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Design, marknadskommunikation, mobiltelefoner, varumärkesimage, signatur, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1345957
date added to LUP
2009-01-16 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:19:08
@misc{1345957,
 abstract   = {Syfte: Ta reda på vad vilka designaspekter som tilltalar 15 till 25-åringar i Sverige samt vilken kombination av dessa designaspekter som anses vikiga att lyfta fram. Metod: Vi genomför djupintervjuer samt en e-post intervju med företagsrepresentanter och slumpmässigt valda djupintervjuer av konsumentgruppen. Teoretiska perspektiv: Vi tillämpar främst teorier som berör de fyra designaspekterna som är centrala för vår problemformulering. Även teorier som berör marknadskommunikationen till konsumenten används. Empiri: Studien avser svenska konsumenter mellan 15 till 25 år. Resultat: 15 till 25-åriga svenska konsumenter anser att produktdesignen är den designaspekt som är mest tilltalande för målgruppen och bör tillsammans med ett varumärke lyftas fram i marknadskommunikationen av mobiltelefoner. En karaktäristisk funktion kan accentueras i samband med en tilltalande och färgrik bakgrund, för att förmedla en viss känsla, betydande är dock en upplevd balans med de övriga designaspekterna.},
 author    = {Håkansson, Sofia and Olsson, Camilla Veronika and Larsson, Malin},
 keyword   = {Design,marknadskommunikation,mobiltelefoner,varumärkesimage,signatur,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Marknadskommunikation för mobiltelefoner - Vilka designaspekter kan vara viktiga att lyfta fram för att tilltala 15 till 25-åringar?},
 year     = {2009},
}