Advanced

Utdelningspolicy - en studie av den svenska marknaden

Hellman, Christian; Kruljac, Daniel and Pantzar, Martin (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsens syfte är att använda sig av befintlig teori kring utdelningspolicy och applicera denna på den svenska marknaden för att försöka förklara direktavkastningsnivåer för företag som gav utdelning på den svenska marknaden mellan 1992-2002. En kvantitativ metod i form av multipel OLS-regression har använts för att förklara direktavkastningen (beroende variabel) med hjälp av tio olika oberoende variabler. 41 stycken företag undersöks 1992, 47 stycken för 1997 och 51 stycken för 2002. Det genomförs även ett test för att säkerställa huruvida det har skett signifikanta effektförändringar av koefficienterna mellan undersökningsåren. Statistiska tester genomförs också på resultaten. De tre genomförda regressionerna blev alla signifikanta vid... (More)
Uppsatsens syfte är att använda sig av befintlig teori kring utdelningspolicy och applicera denna på den svenska marknaden för att försöka förklara direktavkastningsnivåer för företag som gav utdelning på den svenska marknaden mellan 1992-2002. En kvantitativ metod i form av multipel OLS-regression har använts för att förklara direktavkastningen (beroende variabel) med hjälp av tio olika oberoende variabler. 41 stycken företag undersöks 1992, 47 stycken för 1997 och 51 stycken för 2002. Det genomförs även ett test för att säkerställa huruvida det har skett signifikanta effektförändringar av koefficienterna mellan undersökningsåren. Statistiska tester genomförs också på resultaten. De tre genomförda regressionerna blev alla signifikanta vid fem procent med f-testet. Signifikans vid fem procent kunde inte säkerställas för alla enskilda variabler. Resultaten var mycket skiftande mellan variablerna och mellan undersökningsåren. Tidigare direktavkastning var den enda variabel som var signifikant vid fem procent för alla tre undersökningsår. Det säkerställdes även att det hade skett en effektförändring av denna variabels koefficient över tiden. Resultaten pekade på ett allt mindre positivt samband. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hellman, Christian; Kruljac, Daniel and Pantzar, Martin
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Utdelning, direktavkastning, regressionsanalys, Sverige, utdelningspolicy, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1345981
date added to LUP
2004-07-12 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:56:57
@misc{1345981,
 abstract   = {Uppsatsens syfte är att använda sig av befintlig teori kring utdelningspolicy och applicera denna på den svenska marknaden för att försöka förklara direktavkastningsnivåer för företag som gav utdelning på den svenska marknaden mellan 1992-2002. En kvantitativ metod i form av multipel OLS-regression har använts för att förklara direktavkastningen (beroende variabel) med hjälp av tio olika oberoende variabler. 41 stycken företag undersöks 1992, 47 stycken för 1997 och 51 stycken för 2002. Det genomförs även ett test för att säkerställa huruvida det har skett signifikanta effektförändringar av koefficienterna mellan undersökningsåren. Statistiska tester genomförs också på resultaten. De tre genomförda regressionerna blev alla signifikanta vid fem procent med f-testet. Signifikans vid fem procent kunde inte säkerställas för alla enskilda variabler. Resultaten var mycket skiftande mellan variablerna och mellan undersökningsåren. Tidigare direktavkastning var den enda variabel som var signifikant vid fem procent för alla tre undersökningsår. Det säkerställdes även att det hade skett en effektförändring av denna variabels koefficient över tiden. Resultaten pekade på ett allt mindre positivt samband.},
 author    = {Hellman, Christian and Kruljac, Daniel and Pantzar, Martin},
 keyword   = {Utdelning,direktavkastning,regressionsanalys,Sverige,utdelningspolicy,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Utdelningspolicy - en studie av den svenska marknaden},
 year     = {2004},
}