Advanced

Drivkrafter & Bromsklossar för Innovation i Professional Service Firms - En fallstudie av två Big Four byråer

Sedeki, Sebastian; Österlindh, Christofer and Lindell, Noel (2008)
Department of Business Administration
Abstract
SAMMANFATTNING Examensarbetets titel: Drivkrafter & Bromsklossar för Innovation i Professional Service Firms – En fallstudie av två Big Four byråer Seminariedatum: 4 juni 2008 Ämne/kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 poäng Författare: Noel Lindell, Sebastian Sedeki, Christofer Österlindh Handledare: Håkan Lagerquist Nyckelord: Tjänsteinnovation, Processinnovation, Professional Service Firm, Big Four, Innovation Syfte: Syftet är att skapa en djupare förståelse för hur man arbetar med innovation och vilken syn man har på innovation i Big Four byråerna. Vi strävar efter att förklara hur man arbetar med att tillvarata inventioner, hur innovation uppstår inom olika fält och i vilken utsträckning. Ambitionen är att vårt resultat ska... (More)
SAMMANFATTNING Examensarbetets titel: Drivkrafter & Bromsklossar för Innovation i Professional Service Firms – En fallstudie av två Big Four byråer Seminariedatum: 4 juni 2008 Ämne/kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 poäng Författare: Noel Lindell, Sebastian Sedeki, Christofer Österlindh Handledare: Håkan Lagerquist Nyckelord: Tjänsteinnovation, Processinnovation, Professional Service Firm, Big Four, Innovation Syfte: Syftet är att skapa en djupare förståelse för hur man arbetar med innovation och vilken syn man har på innovation i Big Four byråerna. Vi strävar efter att förklara hur man arbetar med att tillvarata inventioner, hur innovation uppstår inom olika fält och i vilken utsträckning. Ambitionen är att vårt resultat ska vara normativt för hur man ska kunna öka innovationsgraden i en Big Four byrå. Metod: Studien är en kvalitativ fallstudie med abduktiv ansats. Teoretiska perspektiv: Studiens teoretiska avsnitt inleds med teorier som strikt rör innovation, innovationsprocesser, tjänsteinnovation och processinnovation. Dessa teorier kommer att användas övergripande när vi talar om innovation. Därefter följer teorier som berör områden som inte enskilt rör innovation, men i kontexten spelar roll för att kunna analysera drivkrafter och bromsklossar i Big Four byråernas innovationsprocesser. Empiri: Genom semistrukturerade intervjuer har åtta respondenter intervjuats som underlag för det empiriska materialet. Huvudsakligen har seniora medarbetare inom revision och consulting på två Big Four byråer intervjuats. Slutsats: Innovationsprocesserna på Big Four byråerna är förenade med bromsklossar och otillräckliga drivkrafter, vilka leder till att mängden innovationer blir kraftigt reducerade. Målsättningen för en byrå bör vara att omvandla dessa motgångar till något som istället främjar innovationsprocesserna eftersom detta skulle leda till en högre konkurrenskraft. Förslag på hur en sådan omvandling kan träda i kraft för att öka innovationsgraden har även framlagts. ABSTRACT Title: The Driving Forces & Restrains of Innovation in Professional Service Firms – A case study of two Big Four firms. Seminar date: 4th of June 2008 Course:FEKK01, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, Undergraduate level, 15 University Credit Points (UPC) or ECTS-cr. Authors: Noel Lindell, Sebastian Sedeki, Christofer Österlindh Advisor: Håkan Lagerquist Key words: Service Innovation, Process Innovation, Professional Service Firm, Big Four, Innovation Purpose: The purpose of the thesis is to create a deeper understanding of how Big Four firms work with innovation and how they percept the presence of innovation. We endeavor to explain how inventions are facilitated, how innovation arises in different fields of operation and to what extent. The ambition is that our result should be normative for how to increase the innovativeness in the Big Four firms. Methodology: The study is a qualitative case study with an abductive research approach. Theoretical perspectives: The theoretical section of the study begins with various theories strictly regarding innovation, the innovation process, service innovation and process innovation. These theories will comprehensively be used concerning innovation. Afterward theories will follow regarding areas not particularly concerning innovation, but mattering in the context of analyzing the driving forces and restrains in the innovations process at the Big Four firms. Empirical foundation: The empirical foundation is based on eight semi-structured interviews, mainly with senior employees in audit and consulting at two Big Four firms. Conclusions: The innovation process at the Big Four firms is attached with restrains and insufficient driving forces, leading to a substantial reduction of innovations. The objective for a firm should concern transforming these adversities to something (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sedeki, Sebastian; Österlindh, Christofer and Lindell, Noel
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Tjänsteinnovation, Processinnovation, Professional Service Firm, Big Four, Innovation, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1346098
date added to LUP
2008-06-04
date last changed
2012-04-02 17:10:12
@misc{1346098,
 abstract   = {SAMMANFATTNING Examensarbetets titel: Drivkrafter & Bromsklossar för Innovation i Professional Service Firms – En fallstudie av två Big Four byråer Seminariedatum: 4 juni 2008 Ämne/kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 poäng Författare: Noel Lindell, Sebastian Sedeki, Christofer Österlindh Handledare: Håkan Lagerquist Nyckelord: Tjänsteinnovation, Processinnovation, Professional Service Firm, Big Four, Innovation Syfte: Syftet är att skapa en djupare förståelse för hur man arbetar med innovation och vilken syn man har på innovation i Big Four byråerna. Vi strävar efter att förklara hur man arbetar med att tillvarata inventioner, hur innovation uppstår inom olika fält och i vilken utsträckning. Ambitionen är att vårt resultat ska vara normativt för hur man ska kunna öka innovationsgraden i en Big Four byrå. Metod: Studien är en kvalitativ fallstudie med abduktiv ansats. Teoretiska perspektiv: Studiens teoretiska avsnitt inleds med teorier som strikt rör innovation, innovationsprocesser, tjänsteinnovation och processinnovation. Dessa teorier kommer att användas övergripande när vi talar om innovation. Därefter följer teorier som berör områden som inte enskilt rör innovation, men i kontexten spelar roll för att kunna analysera drivkrafter och bromsklossar i Big Four byråernas innovationsprocesser. Empiri: Genom semistrukturerade intervjuer har åtta respondenter intervjuats som underlag för det empiriska materialet. Huvudsakligen har seniora medarbetare inom revision och consulting på två Big Four byråer intervjuats. Slutsats: Innovationsprocesserna på Big Four byråerna är förenade med bromsklossar och otillräckliga drivkrafter, vilka leder till att mängden innovationer blir kraftigt reducerade. Målsättningen för en byrå bör vara att omvandla dessa motgångar till något som istället främjar innovationsprocesserna eftersom detta skulle leda till en högre konkurrenskraft. Förslag på hur en sådan omvandling kan träda i kraft för att öka innovationsgraden har även framlagts. ABSTRACT Title: The Driving Forces & Restrains of Innovation in Professional Service Firms – A case study of two Big Four firms. Seminar date: 4th of June 2008 Course:FEKK01, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, Undergraduate level, 15 University Credit Points (UPC) or ECTS-cr. Authors: Noel Lindell, Sebastian Sedeki, Christofer Österlindh Advisor: Håkan Lagerquist Key words: Service Innovation, Process Innovation, Professional Service Firm, Big Four, Innovation Purpose: The purpose of the thesis is to create a deeper understanding of how Big Four firms work with innovation and how they percept the presence of innovation. We endeavor to explain how inventions are facilitated, how innovation arises in different fields of operation and to what extent. The ambition is that our result should be normative for how to increase the innovativeness in the Big Four firms. Methodology: The study is a qualitative case study with an abductive research approach. Theoretical perspectives: The theoretical section of the study begins with various theories strictly regarding innovation, the innovation process, service innovation and process innovation. These theories will comprehensively be used concerning innovation. Afterward theories will follow regarding areas not particularly concerning innovation, but mattering in the context of analyzing the driving forces and restrains in the innovations process at the Big Four firms. Empirical foundation: The empirical foundation is based on eight semi-structured interviews, mainly with senior employees in audit and consulting at two Big Four firms. Conclusions: The innovation process at the Big Four firms is attached with restrains and insufficient driving forces, leading to a substantial reduction of innovations. The objective for a firm should concern transforming these adversities to something},
 author    = {Sedeki, Sebastian and Österlindh, Christofer and Lindell, Noel},
 keyword   = {Tjänsteinnovation,Processinnovation,Professional Service Firm,Big Four,Innovation,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Drivkrafter & Bromsklossar för Innovation i Professional Service Firms - En fallstudie av två Big Four byråer},
 year     = {2008},
}