Advanced

En kartläggning av debatten kring Basel II

Weberg, Herman; Olsson, Johan and Sörsjö, Erik (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Genom denna uppsats vill vi lyfta fram de föreställningsramar som råder internationellt angående Baselkommittèns nya kapitaltäckningsregler, även kallad Basel II. Utifrån dessa föreställningsramar har vi för avsikt att identifiera hur det ser ut praktiskt i Sverige. Vår slutsats är att finansiella institutioner generellt välkomnar intentionerna med Basel II. Dock råder det skilda uppfattningar om det är praktiskt möjligt att genomföra en internationell standardisering av kapitaltäckningsregler. Det finns farhågor om att Basel II inte kommer att uppnå de uppsatta målen. Varken harmonisering- eller likartade konkurrensförhållanden på den finansiella markanden, eller en förmildring av framtida finansiella kriser ses som troligt. Anledningarna... (More)
Genom denna uppsats vill vi lyfta fram de föreställningsramar som råder internationellt angående Baselkommittèns nya kapitaltäckningsregler, även kallad Basel II. Utifrån dessa föreställningsramar har vi för avsikt att identifiera hur det ser ut praktiskt i Sverige. Vår slutsats är att finansiella institutioner generellt välkomnar intentionerna med Basel II. Dock råder det skilda uppfattningar om det är praktiskt möjligt att genomföra en internationell standardisering av kapitaltäckningsregler. Det finns farhågor om att Basel II inte kommer att uppnå de uppsatta målen. Varken harmonisering- eller likartade konkurrensförhållanden på den finansiella markanden, eller en förmildring av framtida finansiella kriser ses som troligt. Anledningarna som lyfts fram är att de ekonomiska, kulturella och politiska skillnaderna mellan länderna. Svaret, om Basel II är ett regelverk som får önskad effekt kommer nästa kris att utvisa. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Weberg, Herman; Olsson, Johan and Sörsjö, Erik
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Basel II, Baselkommittén, Finansiella kriser, Riskmodellering, Föreställningsramar, Kapitaltäckningsreglering, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1346126
date added to LUP
2004-06-04 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:04:11
@misc{1346126,
 abstract   = {Genom denna uppsats vill vi lyfta fram de föreställningsramar som råder internationellt angående Baselkommittèns nya kapitaltäckningsregler, även kallad Basel II. Utifrån dessa föreställningsramar har vi för avsikt att identifiera hur det ser ut praktiskt i Sverige. Vår slutsats är att finansiella institutioner generellt välkomnar intentionerna med Basel II. Dock råder det skilda uppfattningar om det är praktiskt möjligt att genomföra en internationell standardisering av kapitaltäckningsregler. Det finns farhågor om att Basel II inte kommer att uppnå de uppsatta målen. Varken harmonisering- eller likartade konkurrensförhållanden på den finansiella markanden, eller en förmildring av framtida finansiella kriser ses som troligt. Anledningarna som lyfts fram är att de ekonomiska, kulturella och politiska skillnaderna mellan länderna. Svaret, om Basel II är ett regelverk som får önskad effekt kommer nästa kris att utvisa.},
 author    = {Weberg, Herman and Olsson, Johan and Sörsjö, Erik},
 keyword   = {Basel II,Baselkommittén,Finansiella kriser,Riskmodellering,Föreställningsramar,Kapitaltäckningsreglering,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En kartläggning av debatten kring Basel II},
 year     = {2004},
}