Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Organisationskultur i svenska tingsrätter - en deskriptiv studie utifrån två fallorganisationer

Hammarström, Nina ; Persson, Margareta and Uhnbom, Anna (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Vårt syfte är att beskriva vad som karaktäriserar organisationskulturen inom svenska tingsrätter. Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ metod för att få en förståelse för kulturen i de studerade organisationerna. Forskningsdesignen under arbetet har varit en fallstudie av två tingsrätter, Lunds- och Nacka tingsrätt. Den datainsamlingsmetod vi använt oss av har varit intervjuer. Slutsatser: Vi har utifrån vår studie bildat oss en uppfattning om vad som karaktäriserar organisationskulturen i svenska tingsrätter. De mest utpräglade karaktärsdragen har vi funnit är att de i organisationen uppträder formellt, fokuserar på slutprodukten det vill säga domsluten, är effektiva och noggranna. Vidare används ett för organisationen... (More)
Syfte: Vårt syfte är att beskriva vad som karaktäriserar organisationskulturen inom svenska tingsrätter. Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ metod för att få en förståelse för kulturen i de studerade organisationerna. Forskningsdesignen under arbetet har varit en fallstudie av två tingsrätter, Lunds- och Nacka tingsrätt. Den datainsamlingsmetod vi använt oss av har varit intervjuer. Slutsatser: Vi har utifrån vår studie bildat oss en uppfattning om vad som karaktäriserar organisationskulturen i svenska tingsrätter. De mest utpräglade karaktärsdragen har vi funnit är att de i organisationen uppträder formellt, fokuserar på slutprodukten det vill säga domsluten, är effektiva och noggranna. Vidare används ett för organisationen speciellt språk, de är öppna mot varandra och organisationen består till stor del av starka individer vilket manifesteras i att de är självständiga. Den praktiska användbarheten är att nyanställda, rekryterare och befintlig personal ska kunna dra nytta av vår karaktärisering av tingrätters organisationskultur, för att tänka organisatoriskt. Då kan organisationen arbeta effektivt och fungera tillsammans. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hammarström, Nina ; Persson, Margareta and Uhnbom, Anna
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Organisationskultur, tingsrätt, kulturuttryck, kulturinnehåll, professionell organisation, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1346542
date added to LUP
2004-01-13 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:57:11
@misc{1346542,
 abstract   = {Syfte: Vårt syfte är att beskriva vad som karaktäriserar organisationskulturen inom svenska tingsrätter. Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ metod för att få en förståelse för kulturen i de studerade organisationerna. Forskningsdesignen under arbetet har varit en fallstudie av två tingsrätter, Lunds- och Nacka tingsrätt. Den datainsamlingsmetod vi använt oss av har varit intervjuer. Slutsatser: Vi har utifrån vår studie bildat oss en uppfattning om vad som karaktäriserar organisationskulturen i svenska tingsrätter. De mest utpräglade karaktärsdragen har vi funnit är att de i organisationen uppträder formellt, fokuserar på slutprodukten det vill säga domsluten, är effektiva och noggranna. Vidare används ett för organisationen speciellt språk, de är öppna mot varandra och organisationen består till stor del av starka individer vilket manifesteras i att de är självständiga. Den praktiska användbarheten är att nyanställda, rekryterare och befintlig personal ska kunna dra nytta av vår karaktärisering av tingrätters organisationskultur, för att tänka organisatoriskt. Då kan organisationen arbeta effektivt och fungera tillsammans.},
 author    = {Hammarström, Nina and Persson, Margareta and Uhnbom, Anna},
 keyword   = {Organisationskultur,tingsrätt,kulturuttryck,kulturinnehåll,professionell organisation,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Organisationskultur i svenska tingsrätter - en deskriptiv studie utifrån två fallorganisationer},
 year     = {2004},
}