Advanced

Konsolidering av SPE - en jämförelse mellan FASB/EITFs och IASBs regelverk

Bogren, Anna and Carlsson, Richard (2002)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet är att undersöka hur redovisningsreglerna gällande konsolidering av SPE ser ut i de av FASB/EITF och IASB utformade regelverken samt om det finns några skillnader mellan dem. Syftet är också att undersöka om eventuella skillnader kan förklaras med hjälp av olika företagsteorier. Metod: Vi har gjort en deskriptiv studie som varken är deduktiv eller induktiv. Perspektivet är makroinriktat, dvs. vi har utgått ifrån fasta förhållanden i hur regelsystemen är uppbyggda och inte granskat företags användning av reglerna. För att öka precisionen i våra tolkningar av regelverken genomfördes intervjuer med två revisorer som är väl insatta i de regler som rör konsolidering av SPE i FAS/EITF och IAS. Slutsatser: Två stora skillnader har... (More)
Syfte: Syftet är att undersöka hur redovisningsreglerna gällande konsolidering av SPE ser ut i de av FASB/EITF och IASB utformade regelverken samt om det finns några skillnader mellan dem. Syftet är också att undersöka om eventuella skillnader kan förklaras med hjälp av olika företagsteorier. Metod: Vi har gjort en deskriptiv studie som varken är deduktiv eller induktiv. Perspektivet är makroinriktat, dvs. vi har utgått ifrån fasta förhållanden i hur regelsystemen är uppbyggda och inte granskat företags användning av reglerna. För att öka precisionen i våra tolkningar av regelverken genomfördes intervjuer med två revisorer som är väl insatta i de regler som rör konsolidering av SPE i FAS/EITF och IAS. Slutsatser: Två stora skillnader har upptäckts mellan regelverken: dels är FASB/EITFs normer väldigt detaljerade medan IASBs är mer övergripande utformade, dels är konsolideringskraven i EITF 90-15 ”mjukare” än de i SIC 12, vilket gör att färre SPEs konsolideras. Analysen av regelverken har visat att den andra skillnaden eventuellt skulle kunna förklaras utifrån enhetsteorin och ägarteorin. Denna slutsats bygger vi på att utomstående ägare får större utrymme inom FAS/EITF än vad de får inom IAS, vilket är i linje med ägarteorin där en tydlig distinktion görs mellan majoritetsägare och minoritetsägare. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bogren, Anna and Carlsson, Richard
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
SPE, enhetsteori, ägarteori, koncernredovisning, konsolidering, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1346606
date added to LUP
2002-09-18 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:23:27
@misc{1346606,
 abstract   = {Syfte:	Syftet är att undersöka hur redovisningsreglerna gällande konsolidering av SPE ser ut i de av FASB/EITF och IASB utformade regelverken samt om det finns några skillnader mellan dem. Syftet är också att undersöka om eventuella skillnader kan förklaras med hjälp av olika företagsteorier. Metod:	Vi har gjort en deskriptiv studie som varken är deduktiv eller induktiv. Perspektivet är makroinriktat, dvs. vi har utgått ifrån fasta förhållanden i hur regelsystemen är uppbyggda och inte granskat företags användning av reglerna. För att öka precisionen i våra tolkningar av regelverken genomfördes intervjuer med två revisorer som är väl insatta i de regler som rör konsolidering av SPE i FAS/EITF och IAS. Slutsatser:	Två stora skillnader har upptäckts mellan regelverken: dels är FASB/EITFs normer väldigt detaljerade medan IASBs är mer övergripande utformade, dels är konsolideringskraven i EITF 90-15 ”mjukare” än de i SIC 12, vilket gör att färre SPEs konsolideras. Analysen av regelverken har visat att den andra skillnaden eventuellt skulle kunna förklaras utifrån enhetsteorin och ägarteorin. Denna slutsats bygger vi på att utomstående ägare får större utrymme inom FAS/EITF än vad de får inom IAS, vilket är i linje med ägarteorin där en tydlig distinktion görs mellan majoritetsägare och minoritetsägare.},
 author    = {Bogren, Anna and Carlsson, Richard},
 keyword   = {SPE,enhetsteori,ägarteori,koncernredovisning,konsolidering,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Konsolidering av SPE - en jämförelse mellan FASB/EITFs och IASBs regelverk},
 year     = {2002},
}