Advanced

Goodwillredovisning ur ett kvalitetsperspektiv – en illustrativ jämförelse mellan gällande regelverk och ED 3

Alm, Göran; Henriksson, David and Widerstrand, Jonas (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
>>>SYFTE<<<
Syftet med uppsatsen är att studera huruvida föreslagna förändringar, avseende hantering av goodwill, vid en tillämpning av IASB:'s Exposure Draft 3: Busines's Combination's kan bidra till en bättre redovisning i form av en mer tillförlitlig, begriplig, relevant och jämförbar värdering av de studerade företagen's goodwillposter. Vi ämnar även undersöka vilket av de båda regelverken som kvalitetsmässigt ger den ”bästa” redovisningen i form av en korrekt värdering och rättvisande bild. >>>METOD<<< Uppsatsen bygger på en fallstudie av tio företag där företagen har illustrerat för- respektive nackdelar vid en implementering av ED 3. Använda företagsspecifik information har främst utgjort's av företagen's finansiella rapporter. Även... (More)
>>>SYFTE<<<
Syftet med uppsatsen är att studera huruvida föreslagna förändringar, avseende hantering av goodwill, vid en tillämpning av IASB:'s Exposure Draft 3: Busines's Combination's kan bidra till en bättre redovisning i form av en mer tillförlitlig, begriplig, relevant och jämförbar värdering av de studerade företagen's goodwillposter. Vi ämnar även undersöka vilket av de båda regelverken som kvalitetsmässigt ger den ”bästa” redovisningen i form av en korrekt värdering och rättvisande bild. >>>METOD<<< Uppsatsen bygger på en fallstudie av tio företag där företagen har illustrerat för- respektive nackdelar vid en implementering av ED 3. Använda företagsspecifik information har främst utgjort's av företagen's finansiella rapporter. Även publicerade artiklar i ekonomiska tidskrifter har använt's. >>>TEORETISKA PERSPEKTIV<<< Det teoretiska perspektivet utgår från en sammanställning av gällande svenska regelverk och föreslagna ED 3 avseende goodwill. Även redovisningen's kvalitativa egenskaper har sammanställt's för att ligga till grund för slutsatserna. >>>EMPIRI<<< Tio företag, som under de tre senaste åren gjort minst en nedskrivning av goodwill, har valt's ut från Stockholmsbörsen's A-lista och Attract 40-lista. Detta genom två ration, goodwill i förhållande till eget kapital samt nedskrivningen's relativa storlek. Företagen har använt's för att illustrera skiljaktigheter mellan gällande svenska regelverk och föreslagna ED 3. >>>SLUTSATSER<<< Vi anser att ED 3, avseende goodwill, teoretiskt bidrar till en mer korrekt värdering och rättvisande bild. Detta eftersom de föreslagna förändringarna i högre grad bygger på faktiska förutsättningar medan gällande regelverk bygger mer på redovisningstekniska principer. Dock öppna's det för godtyckliga och subjektiva bedömningar, där egenintresse kan sätta's framför en rättvisande bild. Det är sålede's svårt att säga huruvida förslaget i praktiken kommer att resultera i en mer rättvisande bild. Förutsatt att berörda intressenter strävar efter en mer rättvisande redovisning torde ED 3 dock övervägande ha positiva effekter jämfört med gällande regelverk. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Alm, Göran; Henriksson, David and Widerstrand, Jonas
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Goodwill, Nedskrivning, ED 3, IAS, Rättvisande bild, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1346874
date added to LUP
2004-01-22 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:53:11
@misc{1346874,
 abstract   = {>>>SYFTE<<<
Syftet med uppsatsen är att studera huruvida föreslagna förändringar, avseende hantering av goodwill, vid en tillämpning av IASB:'s Exposure Draft 3: Busines's Combination's kan bidra till en bättre redovisning i form av en mer tillförlitlig, begriplig, relevant och jämförbar värdering av de studerade företagen's goodwillposter. Vi ämnar även undersöka vilket av de båda regelverken som kvalitetsmässigt ger den ”bästa” redovisningen i form av en korrekt värdering och rättvisande bild. >>>METOD<<< Uppsatsen bygger på en fallstudie av tio företag där företagen har illustrerat för- respektive nackdelar vid en implementering av ED 3. Använda företagsspecifik information har främst utgjort's av företagen's finansiella rapporter. Även publicerade artiklar i ekonomiska tidskrifter har använt's. >>>TEORETISKA PERSPEKTIV<<< Det teoretiska perspektivet utgår från en sammanställning av gällande svenska regelverk och föreslagna ED 3 avseende goodwill. Även redovisningen's kvalitativa egenskaper har sammanställt's för att ligga till grund för slutsatserna. >>>EMPIRI<<< Tio företag, som under de tre senaste åren gjort minst en nedskrivning av goodwill, har valt's ut från Stockholmsbörsen's A-lista och Attract 40-lista. Detta genom två ration, goodwill i förhållande till eget kapital samt nedskrivningen's relativa storlek. Företagen har använt's för att illustrera skiljaktigheter mellan gällande svenska regelverk och föreslagna ED 3. >>>SLUTSATSER<<< Vi anser att ED 3, avseende goodwill, teoretiskt bidrar till en mer korrekt värdering och rättvisande bild. Detta eftersom de föreslagna förändringarna i högre grad bygger på faktiska förutsättningar medan gällande regelverk bygger mer på redovisningstekniska principer. Dock öppna's det för godtyckliga och subjektiva bedömningar, där egenintresse kan sätta's framför en rättvisande bild. Det är sålede's svårt att säga huruvida förslaget i praktiken kommer att resultera i en mer rättvisande bild. Förutsatt att berörda intressenter strävar efter en mer rättvisande redovisning torde ED 3 dock övervägande ha positiva effekter jämfört med gällande regelverk.},
 author    = {Alm, Göran and Henriksson, David and Widerstrand, Jonas},
 keyword   = {Goodwill,Nedskrivning,ED 3,IAS,Rättvisande bild,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Goodwillredovisning ur ett kvalitetsperspektiv – en illustrativ jämförelse mellan gällande regelverk och ED 3},
 year     = {2004},
}