Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Normativ styrning i praktiken

Eriksson, Helene ; Rydhög, Kirsten and Lundberg, Britta (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Problemområde Den samhällsutveckling som sker med bland annat ökad konkurrens och krav på snabb förändring hos företag har drivit fram en utveckling mot normativ styrning. Det innebär större självständighet inom organisationer och att ledare styr med visioner och idéer istället för med regler och instruktioner. För att organisationer ska klara av att förändra styrningen krävs ofta att de satsar på organisationsutveckling. Syfte Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka hur ett organisationsutvecklingsprogram påverkar normativ styrning på ett företag. Dessutom vill vi skapa insikt i vilka effekter ett sådant program kan ge. Vi operationaliserar detta genom att undersöka Take Off på WM-data Utilities. Metod Vi har utfört en kvalitativ... (More)
Problemområde Den samhällsutveckling som sker med bland annat ökad konkurrens och krav på snabb förändring hos företag har drivit fram en utveckling mot normativ styrning. Det innebär större självständighet inom organisationer och att ledare styr med visioner och idéer istället för med regler och instruktioner. För att organisationer ska klara av att förändra styrningen krävs ofta att de satsar på organisationsutveckling. Syfte Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka hur ett organisationsutvecklingsprogram påverkar normativ styrning på ett företag. Dessutom vill vi skapa insikt i vilka effekter ett sådant program kan ge. Vi operationaliserar detta genom att undersöka Take Off på WM-data Utilities. Metod Vi har utfört en kvalitativ intervjustudie med personer på olika befattningar inom WM-data Utilities. Undersökningen har haft ett hermeneutiskt angreppssätt med ett tolkande perspektiv. Vi har analyserat intervjusvaren med hjälp av en teoretisk referensram som behandlar normativ styrning och dess inverkan på företagskultur, ledarskap och förståelse. Slutsatser Företaget har lyckats med att jacka upp de översta delarna av organisationen. Kulturen har förstärkts. Ett nätverk har skapats mellan ledarna i organisationen, vilket skapar en ökad kommunikation och ger dem ett ökat stöd i sitt ledarskap. Ledarna har utvecklats som personer men inte fullt ut lyckats tillämpa de nya idéerna i praktiken (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eriksson, Helene ; Rydhög, Kirsten and Lundberg, Britta
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
organisationsutveckling, normativ styrning, företagskultur, förståelse, ledarskap, WM-data Utilities, Take Off, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1346915
date added to LUP
2003-06-05 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:46:49
@misc{1346915,
 abstract   = {Problemområde Den samhällsutveckling som sker med bland annat ökad konkurrens och krav på snabb förändring hos företag har drivit fram en utveckling mot normativ styrning. Det innebär större självständighet inom organisationer och att ledare styr med visioner och idéer istället för med regler och instruktioner. För att organisationer ska klara av att förändra styrningen krävs ofta att de satsar på organisationsutveckling. Syfte Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka hur ett organisationsutvecklingsprogram påverkar normativ styrning på ett företag. Dessutom vill vi skapa insikt i vilka effekter ett sådant program kan ge. Vi operationaliserar detta genom att undersöka Take Off på WM-data Utilities. Metod Vi har utfört en kvalitativ intervjustudie med personer på olika befattningar inom WM-data Utilities. Undersökningen har haft ett hermeneutiskt angreppssätt med ett tolkande perspektiv. Vi har analyserat intervjusvaren med hjälp av en teoretisk referensram som behandlar normativ styrning och dess inverkan på företagskultur, ledarskap och förståelse. Slutsatser Företaget har lyckats med att jacka upp de översta delarna av organisationen. Kulturen har förstärkts. Ett nätverk har skapats mellan ledarna i organisationen, vilket skapar en ökad kommunikation och ger dem ett ökat stöd i sitt ledarskap. Ledarna har utvecklats som personer men inte fullt ut lyckats tillämpa de nya idéerna i praktiken},
 author    = {Eriksson, Helene and Rydhög, Kirsten and Lundberg, Britta},
 keyword   = {organisationsutveckling,normativ styrning,företagskultur,förståelse,ledarskap,WM-data Utilities,Take Off,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Normativ styrning i praktiken},
 year     = {2003},
}