Advanced

Designen av ett "huvud"kontor - Några praktikfall

Hjalmarsson, Ann-Sofie and Rodriguez Pimentel, Judith (2006)
Department of Business Administration
Abstract
Sammanfattning Författare: Ann-Sofie Hjalmarsson och Judith Rodriguez Handledare: Leif Edvinsson Examinator: Christer Kedström Kurs: Magisterkurs i Strategisk ledning Nyckelord: Intellektuellt kapital, miljöpsykologi, hjärnan, hjärnergonomi. Syfte: Vårt syfte med uppsatsen är att öka insikten för hur man genom strukturkapitalet, i det här fallet kontorets design, kan förstärka humankapitalet. Vi avser ta fram en ”tankeram" med de element vi har funnit betydelsefulla. Metod: Vi har använt oss av abduktiv kvalitativ metod. Då processen har varit cirkulär och vi har haft behov att gå tillbaka till teorin då vi funnit nya aspekter av vikt i empirin.
Teori: Vi har använt oss av olika teoretiska ansatser, däribland organisationsteori,... (More)
Sammanfattning Författare: Ann-Sofie Hjalmarsson och Judith Rodriguez Handledare: Leif Edvinsson Examinator: Christer Kedström Kurs: Magisterkurs i Strategisk ledning Nyckelord: Intellektuellt kapital, miljöpsykologi, hjärnan, hjärnergonomi. Syfte: Vårt syfte med uppsatsen är att öka insikten för hur man genom strukturkapitalet, i det här fallet kontorets design, kan förstärka humankapitalet. Vi avser ta fram en ”tankeram" med de element vi har funnit betydelsefulla. Metod: Vi har använt oss av abduktiv kvalitativ metod. Då processen har varit cirkulär och vi har haft behov att gå tillbaka till teorin då vi funnit nya aspekter av vikt i empirin.
Teori: Vi har använt oss av olika teoretiska ansatser, däribland organisationsteori, miljöpsykologi och teorier om det intellektuella kapitalet. Empiri: Vi har besökt ett antal företag i Sverige och Danmark. Av de företag vi har besökt är Oticon, Posten och Canon officiella huvudkontor, medan MindLab, Minc, Ikea Sockerbruket och TCO kan ses som ”huvud”kontor. Vi har även, i de fall det varit möjligt, intervjuat motsvarande arkitekter. Slutsatser: I de företag vi har besökt tycks det finnas ett samband i att bygga ett nytt kontor och en viss förändring i organisationen. Vi kunde identifiera två genomgående attribut som var eftertraktade, flexibilitet och transparens, vilka ska återspeglas i designen av kontoret. Human kapitalet påverkas följaktligen av miljön de vistas i, vilket företagsledare bör uppmärksamma. Abstract Title: The design of a “head”office – A few practical cases Authors: Ann-Sofie Hjalmarsson and Judith Rodriguez Tutor: Leif Edvinsson Examination professor: Christer Kedström Course: Magisterkurs i Strategisk ledning Key words: Intellectual capital, environmental psykology, brain, brain ergonomics. Purpose: Our purpose is to deepen the insight in to how you through the structural capital, in this case the office design, can strengthen the human capital. We aim to produce a “template” consisting of the elements found important.
Method: Since the process has been circular there has been a need for returning to the theory when we have found new important elements in the case study. We have for that reason used a qualitative and abductive approach. Theory: We have used a range of theoretical approaches such as; organizational theory, environmental psychology and intellectual capital theories. Empirical research: We have visited a number of companies in Sweden and Denmark. Oticon, Posten and Canon are official head offices, while MindLab, Minc, Ikea Sockerbruket and TCO are”head”offices. We have, in the cases it have been possible, also interviewed the respective architects. Conclusion: Among the companies we have visited there seem to be a connection between building a new office and a certain change in the organization. We could identify two appealing characteristics in designing the office, namely flexibility and transparency. Hence the design of the office affects the human capital and therefore managers should consider the effects of the environment on their most valuable assets. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hjalmarsson, Ann-Sofie and Rodriguez Pimentel, Judith
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Intellektuellt Kapital, miljöpsykologi, hjärnan, hjärnergonomi, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1346937
date added to LUP
2006-02-14
date last changed
2012-04-02 16:16:32
@misc{1346937,
 abstract   = {Sammanfattning Författare: Ann-Sofie Hjalmarsson och Judith Rodriguez Handledare: Leif Edvinsson Examinator: Christer Kedström Kurs: Magisterkurs i Strategisk ledning Nyckelord: Intellektuellt kapital, miljöpsykologi, hjärnan, hjärnergonomi. Syfte: Vårt syfte med uppsatsen är att öka insikten för hur man genom strukturkapitalet, i det här fallet kontorets design, kan förstärka humankapitalet. Vi avser ta fram en ”tankeram" med de element vi har funnit betydelsefulla. Metod: Vi har använt oss av abduktiv kvalitativ metod. Då processen har varit cirkulär och vi har haft behov att gå tillbaka till teorin då vi funnit nya aspekter av vikt i empirin.
Teori: Vi har använt oss av olika teoretiska ansatser, däribland organisationsteori, miljöpsykologi och teorier om det intellektuella kapitalet. Empiri: Vi har besökt ett antal företag i Sverige och Danmark. Av de företag vi har besökt är Oticon, Posten och Canon officiella huvudkontor, medan MindLab, Minc, Ikea Sockerbruket och TCO kan ses som ”huvud”kontor. Vi har även, i de fall det varit möjligt, intervjuat motsvarande arkitekter. Slutsatser: I de företag vi har besökt tycks det finnas ett samband i att bygga ett nytt kontor och en viss förändring i organisationen. Vi kunde identifiera två genomgående attribut som var eftertraktade, flexibilitet och transparens, vilka ska återspeglas i designen av kontoret. Human kapitalet påverkas följaktligen av miljön de vistas i, vilket företagsledare bör uppmärksamma. Abstract Title: The design of a “head”office – A few practical cases Authors: Ann-Sofie Hjalmarsson and Judith Rodriguez Tutor: Leif Edvinsson Examination professor: Christer Kedström Course: Magisterkurs i Strategisk ledning Key words: Intellectual capital, environmental psykology, brain, brain ergonomics. Purpose: Our purpose is to deepen the insight in to how you through the structural capital, in this case the office design, can strengthen the human capital. We aim to produce a “template” consisting of the elements found important.
Method: Since the process has been circular there has been a need for returning to the theory when we have found new important elements in the case study. We have for that reason used a qualitative and abductive approach. Theory: We have used a range of theoretical approaches such as; organizational theory, environmental psychology and intellectual capital theories. Empirical research: We have visited a number of companies in Sweden and Denmark. Oticon, Posten and Canon are official head offices, while MindLab, Minc, Ikea Sockerbruket and TCO are”head”offices. We have, in the cases it have been possible, also interviewed the respective architects. Conclusion: Among the companies we have visited there seem to be a connection between building a new office and a certain change in the organization. We could identify two appealing characteristics in designing the office, namely flexibility and transparency. Hence the design of the office affects the human capital and therefore managers should consider the effects of the environment on their most valuable assets.},
 author    = {Hjalmarsson, Ann-Sofie and Rodriguez Pimentel, Judith},
 keyword   = {Intellektuellt Kapital,miljöpsykologi,hjärnan,hjärnergonomi,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Designen av ett "huvud"kontor - Några praktikfall},
 year     = {2006},
}