Advanced

CSR - vad köper företaget?

Trege, Caroline (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att ge en teoretisk bakgrund för att försöka förstå dagens agerande och förhållningssätt till Corporate Social Responsibility (CSR) samt att utreda vad företag köper när de integrerar CSR i sitt arbete. För att försöka förstå agerande och förhållningssätt till CSR tydliggörs köpbeslutsprocessen och användbarheten i traditionella modeller diskuteras. Utredningen har genomförts med en abduktiv ansats och via en explorativ, genom i huvudsak semistrukturerade intervjuer. Slutsatsen präglas av att företaget främst köper intressentrelaterad nytta genom CSR, att det finns en trend mot icke-kommersiella syften med CSR och att traditionella modeller kan användas, dock inte för en fullständig bild. Uppsatsen relaterar i... (More)
Syftet med uppsatsen är att ge en teoretisk bakgrund för att försöka förstå dagens agerande och förhållningssätt till Corporate Social Responsibility (CSR) samt att utreda vad företag köper när de integrerar CSR i sitt arbete. För att försöka förstå agerande och förhållningssätt till CSR tydliggörs köpbeslutsprocessen och användbarheten i traditionella modeller diskuteras. Utredningen har genomförts med en abduktiv ansats och via en explorativ, genom i huvudsak semistrukturerade intervjuer. Slutsatsen präglas av att företaget främst köper intressentrelaterad nytta genom CSR, att det finns en trend mot icke-kommersiella syften med CSR och att traditionella modeller kan användas, dock inte för en fullständig bild. Uppsatsen relaterar i analys och slutsats till frivilligorganisationen Hungerprojektet. Att inkludera Hungerprojektet i sitt CSR-arbete skulle för företaget innebära ett etiskt och filantropiskt ansvarstagande. Detta då Hungerprojektets strategi kan kopplas till exempelvis värderingsstyrt ledarskap och frivilligorganisationens verksamheten kan kopplas till långsiktiga internationella hjälpinsatser. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Trege, Caroline
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
CSR, Hungerprojektet, AIDA, intressentteori, globalisering, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1347041
date added to LUP
2006-01-17
date last changed
2012-04-02 15:47:29
@misc{1347041,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att ge en teoretisk bakgrund för att försöka förstå dagens agerande och förhållningssätt till Corporate Social Responsibility (CSR) samt att utreda vad företag köper när de integrerar CSR i sitt arbete. För att försöka förstå agerande och förhållningssätt till CSR tydliggörs köpbeslutsprocessen och användbarheten i traditionella modeller diskuteras. Utredningen har genomförts med en abduktiv ansats och via en explorativ, genom i huvudsak semistrukturerade intervjuer. Slutsatsen präglas av att företaget främst köper intressentrelaterad nytta genom CSR, att det finns en trend mot icke-kommersiella syften med CSR och att traditionella modeller kan användas, dock inte för en fullständig bild. Uppsatsen relaterar i analys och slutsats till frivilligorganisationen Hungerprojektet. Att inkludera Hungerprojektet i sitt CSR-arbete skulle för företaget innebära ett etiskt och filantropiskt ansvarstagande. Detta då Hungerprojektets strategi kan kopplas till exempelvis värderingsstyrt ledarskap och frivilligorganisationens verksamheten kan kopplas till långsiktiga internationella hjälpinsatser.},
 author    = {Trege, Caroline},
 keyword   = {CSR,Hungerprojektet,AIDA,intressentteori,globalisering,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {CSR - vad köper företaget?},
 year     = {2006},
}