Advanced

Corporate social responsibility, livsmedel och marknadsföring - en åtråvärd kombination?

Hellman, Martin; Liikane, Andreas and Pan, Yuk-Kee (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats var att ta reda på vad svenska dagligvaruhandelsföretag har för Corporate social responsibility - profiler i dagsläget. Vidare ämnade vi undersöka hur företagen har valt att kommunicera ut dessa profiler men också om de lyckas kommunicera ut dessa till sina konsumenter. I vår metod valde vi att lägga tyngdpunkten på en kvantitativ undersökning då detta tedde sig mest användbart. Denna bestod av en enkät som ifylldes av livsmedelskonsumenter. Dock genomfördes även en mindre kvalitativ undersökning i form av telefonintervjuer med de berörda företagen. Den första frågeställningen var nödvändig för att ge läsaren en möjlighet att förstå och utan detta underlag hade det även blivit svårt att påvisa någon form av logik.... (More)
Syftet med denna uppsats var att ta reda på vad svenska dagligvaruhandelsföretag har för Corporate social responsibility - profiler i dagsläget. Vidare ämnade vi undersöka hur företagen har valt att kommunicera ut dessa profiler men också om de lyckas kommunicera ut dessa till sina konsumenter. I vår metod valde vi att lägga tyngdpunkten på en kvantitativ undersökning då detta tedde sig mest användbart. Denna bestod av en enkät som ifylldes av livsmedelskonsumenter. Dock genomfördes även en mindre kvalitativ undersökning i form av telefonintervjuer med de berörda företagen. Den första frågeställningen var nödvändig för att ge läsaren en möjlighet att förstå och utan detta underlag hade det även blivit svårt att påvisa någon form av logik. Alltså drogs inga djupare slutsatser från denna. Vår andra frågeställning visade att båda företagen använder flera olika kanaler för att förmedla sina profiler. Dock var Internet den flitigast använda. En generell slutsats vi drog för vår tredje frågeställning var att konsumenterna inte visste speciellt mycket om företagens samhällsengagemang. På vissa punkter fanns det viss kunskap men generellt sett var den dålig. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hellman, Martin; Liikane, Andreas and Pan, Yuk-Kee
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Corporate Social Responsibility, Dagligvaruhandel, Samhällsfrågor, Marknadskommunikation, Konsumenter, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1347081
date added to LUP
2006-05-31
date last changed
2012-04-02 15:59:14
@misc{1347081,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats var att ta reda på vad svenska dagligvaruhandelsföretag har för Corporate social responsibility - profiler i dagsläget. Vidare ämnade vi undersöka hur företagen har valt att kommunicera ut dessa profiler men också om de lyckas kommunicera ut dessa till sina konsumenter. I vår metod valde vi att lägga tyngdpunkten på en kvantitativ undersökning då detta tedde sig mest användbart. Denna bestod av en enkät som ifylldes av livsmedelskonsumenter. Dock genomfördes även en mindre kvalitativ undersökning i form av telefonintervjuer med de berörda företagen. Den första frågeställningen var nödvändig för att ge läsaren en möjlighet att förstå och utan detta underlag hade det även blivit svårt att påvisa någon form av logik. Alltså drogs inga djupare slutsatser från denna. Vår andra frågeställning visade att båda företagen använder flera olika kanaler för att förmedla sina profiler. Dock var Internet den flitigast använda. En generell slutsats vi drog för vår tredje frågeställning var att konsumenterna inte visste speciellt mycket om företagens samhällsengagemang. På vissa punkter fanns det viss kunskap men generellt sett var den dålig.},
 author    = {Hellman, Martin and Liikane, Andreas and Pan, Yuk-Kee},
 keyword   = {Corporate Social Responsibility,Dagligvaruhandel,Samhällsfrågor,Marknadskommunikation,Konsumenter,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Corporate social responsibility, livsmedel och marknadsföring - en åtråvärd kombination?},
 year     = {2006},
}