Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Samspelet mellan Medarbetare, Strategi och Kultur - Möjligheter & Problem

Persson, Eva ; Rekanovic, Sandra and Olsson, Gun-Marie (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Problem Hur bör ett företag gå tillväga för att medarbetare och organisationskultur ska samspela med strategin? Vilka problem och möjligheter uppkommer när medarbetare, strategi och kultur ska anpassas till varandra? Syfte Genom att utgå från Strategi-Medarbetare-Kultur-modellen (Larsson et al 2003) ämnar vi utifrån ett fallföretag undersöka om och hur medarbetare, organisationskultur och strategi samspelar i en förändringssituation. Vi vill undersöka vilka möjligheter och problem företag ställs inför då passform mellan de tre delarna ska uppnås. Metod Utgångspunkten i vår teoretiska referensram är Strategi-Medarbetare-Kultur-modellen. För att bygga upp ett teoretiskt ramverk för vår studie har vi fokuserat sökandet på litteratur om SHRM... (More)
Problem Hur bör ett företag gå tillväga för att medarbetare och organisationskultur ska samspela med strategin? Vilka problem och möjligheter uppkommer när medarbetare, strategi och kultur ska anpassas till varandra? Syfte Genom att utgå från Strategi-Medarbetare-Kultur-modellen (Larsson et al 2003) ämnar vi utifrån ett fallföretag undersöka om och hur medarbetare, organisationskultur och strategi samspelar i en förändringssituation. Vi vill undersöka vilka möjligheter och problem företag ställs inför då passform mellan de tre delarna ska uppnås. Metod Utgångspunkten i vår teoretiska referensram är Strategi-Medarbetare-Kultur-modellen. För att bygga upp ett teoretiskt ramverk för vår studie har vi fokuserat sökandet på litteratur om SHRM och de tre kapitalen. Den empiriska datan är resultatet av en fallstudie på Lunds Energi som genomfördes i syfte att både illustrera och pröva teorin. Vi använder oss därför av både en kvalitativ och en kvantitativ undersökningsmetod. Slutsatser Arbetet för passform ger följande möjligheter och problem: Potentialen utnyttjas så att konkurrensfördelar kan erhållas. Det är vägen mot passform, själva processen dit, som är den viktiga och som leder till resultat. I ett förändringsarbete kan fördelar dras av kännedomen om medarbetarnas olika karriärprofiler, då ”rätt individ” kan placeras på ”rätt plats” efter dennes kompetens. Medarbetarna är individer och de är komplexa. Det kan vara svårt att arbeta fram exakta praktiska åtgärder. I början kan det finnas motstånd i att reda ut vilka drivkrafter var och en har, vilket kan resultera i konflikter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Eva ; Rekanovic, Sandra and Olsson, Gun-Marie
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Medarbetare, strategi, kultur, motivation, kompetens, karriär, SHRM, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1347087
date added to LUP
2003-06-06 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:40:22
@misc{1347087,
 abstract   = {Problem	Hur bör ett företag gå tillväga för att medarbetare och organisationskultur ska samspela med strategin? Vilka problem och möjligheter uppkommer när medarbetare, strategi och kultur ska anpassas till varandra? Syfte	Genom att utgå från Strategi-Medarbetare-Kultur-modellen (Larsson et al 2003) ämnar vi utifrån ett fallföretag undersöka om och hur medarbetare, organisationskultur och strategi samspelar i en förändringssituation. Vi vill undersöka vilka möjligheter och problem företag ställs inför då passform mellan de tre delarna ska uppnås. Metod	Utgångspunkten i vår teoretiska referensram är Strategi-Medarbetare-Kultur-modellen. För att bygga upp ett teoretiskt ramverk för vår studie har vi fokuserat sökandet på litteratur om SHRM och de tre kapitalen. Den empiriska datan är resultatet av en fallstudie på Lunds Energi som genomfördes i syfte att både illustrera och pröva teorin. Vi använder oss därför av både en kvalitativ och en kvantitativ undersökningsmetod. Slutsatser	Arbetet för passform ger följande möjligheter och problem: Potentialen utnyttjas så att konkurrensfördelar kan erhållas. Det är vägen mot passform, själva processen dit, som är den viktiga och som leder till resultat. I ett förändringsarbete kan fördelar dras av kännedomen om medarbetarnas olika karriärprofiler, då ”rätt individ” kan placeras på ”rätt plats” efter dennes kompetens. Medarbetarna är individer och de är komplexa. Det kan vara svårt att arbeta fram exakta praktiska åtgärder. I början kan det finnas motstånd i att reda ut vilka drivkrafter var och en har, vilket kan resultera i konflikter.},
 author    = {Persson, Eva and Rekanovic, Sandra and Olsson, Gun-Marie},
 keyword   = {Medarbetare,strategi,kultur,motivation,kompetens,karriär,SHRM,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Samspelet mellan Medarbetare, Strategi och Kultur - Möjligheter & Problem},
 year     = {2003},
}