Advanced

Intern kontroll - rutiner för materiella anläggningstillgångar i kommunal verksamhet

Gillberg, Mattias and Broman, Daniel (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsens syfte är att beskriva och analysera den interna kontrollen av materiella anläggningstillgångar i en mindre kommun. Vidare är syftet med uppsatsen även att frambringa förbättringsförslag för den interna kontrollen av materiella anläggningstillgångar. Vi har valt en deduktiv ansats med en kvalitativ metod i vår undersökning. Vår uppsats bygger på intervjuer som vi genomfört med personer med insyn på den interna kontrollen i en mindre kommun. Vi har använt oss av semistrukturerade intervjufrågor för att få djupare svar. Det teoretiska materialet har samlats in genom studier av facklitteratur, lagar, normer och begrepp som är relevanta inom kommunal redovisning. Det empiriska materialet består främst av personliga intervjuer med... (More)
Uppsatsens syfte är att beskriva och analysera den interna kontrollen av materiella anläggningstillgångar i en mindre kommun. Vidare är syftet med uppsatsen även att frambringa förbättringsförslag för den interna kontrollen av materiella anläggningstillgångar. Vi har valt en deduktiv ansats med en kvalitativ metod i vår undersökning. Vår uppsats bygger på intervjuer som vi genomfört med personer med insyn på den interna kontrollen i en mindre kommun. Vi har använt oss av semistrukturerade intervjufrågor för att få djupare svar. Det teoretiska materialet har samlats in genom studier av facklitteratur, lagar, normer och begrepp som är relevanta inom kommunal redovisning. Det empiriska materialet består främst av personliga intervjuer med respondenter med insyn och kunskap om den interna kontrollen av materiella anläggningstillgångar i en mindre kommuns verksamhet. Mindre kommuner arbetar med och har generellt en fungerande intern kontroll. Vad gäller den interna kontrollen avseende materiella anläggningstillgångar är dock både den interna kontrollen och intresset bristande. Detta beror troligtvis på att kommuner huvudsakligen är budgetorienterade och resultatfokuserade. Det bristande intresset för intern kontroll för materiella anläggningstillgångar kan även bero på att mindre kommuner saknar den kompetens och system för att kunna hålla kommunens anläggningsregister uppdaterat. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gillberg, Mattias and Broman, Daniel
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Intern kontroll, kommunal redovisning, kommunal verksamhet, materiella anläggningstillgångar, COSO-modellen., Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1347106
date added to LUP
2006-01-18
date last changed
2012-04-02 15:44:44
@misc{1347106,
 abstract   = {Uppsatsens syfte är att beskriva och analysera den interna kontrollen av materiella anläggningstillgångar i en mindre kommun. Vidare är syftet med uppsatsen även att frambringa förbättringsförslag för den interna kontrollen av materiella anläggningstillgångar. Vi har valt en deduktiv ansats med en kvalitativ metod i vår undersökning. Vår uppsats bygger på intervjuer som vi genomfört med personer med insyn på den interna kontrollen i en mindre kommun. Vi har använt oss av semistrukturerade intervjufrågor för att få djupare svar. Det teoretiska materialet har samlats in genom studier av facklitteratur, lagar, normer och begrepp som är relevanta inom kommunal redovisning. Det empiriska materialet består främst av personliga intervjuer med respondenter med insyn och kunskap om den interna kontrollen av materiella anläggningstillgångar i en mindre kommuns verksamhet. Mindre kommuner arbetar med och har generellt en fungerande intern kontroll. Vad gäller den interna kontrollen avseende materiella anläggningstillgångar är dock både den interna kontrollen och intresset bristande. Detta beror troligtvis på att kommuner huvudsakligen är budgetorienterade och resultatfokuserade. Det bristande intresset för intern kontroll för materiella anläggningstillgångar kan även bero på att mindre kommuner saknar den kompetens och system för att kunna hålla kommunens anläggningsregister uppdaterat.},
 author    = {Gillberg, Mattias and Broman, Daniel},
 keyword   = {Intern kontroll,kommunal redovisning,kommunal verksamhet,materiella anläggningstillgångar,COSO-modellen.,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Intern kontroll - rutiner för materiella anläggningstillgångar i kommunal verksamhet},
 year     = {2006},
}