Advanced

Revisionspliktens värde för skattekontroll av små aktiebilag

Mannerstam, Johanna; Hallencreutz, Emelie and Holm, Jolina (2005)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: syftet med uppsatsen är att beskriva hur revisionsplikten används vid skattekontroll. Vidare avser vi att uppskatta revisionspliktens värde för skattekontrollen i små aktiebolag. Slutligen ämnar vi undersöka om revisionspliktens värde för skattekontroll är ett starkt argument för att bibehålla revisionsplikten i små aktiebolag i Sverige. Metod: undersökningen har präglats av en kvalitativ metod med ett abduktivt synsätt. För att beskriva hur Skatteverket använder revisionsplikten i kontrollarbetet samlades skriftligt material in, samt personer på Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten intervjuades. Vidare uppskattades revisionspliktens värde för skattekontrollen av små aktiebolag med hjälp av samhällsekonomisk kostnads- och... (More)
Syfte: syftet med uppsatsen är att beskriva hur revisionsplikten används vid skattekontroll. Vidare avser vi att uppskatta revisionspliktens värde för skattekontrollen i små aktiebolag. Slutligen ämnar vi undersöka om revisionspliktens värde för skattekontroll är ett starkt argument för att bibehålla revisionsplikten i små aktiebolag i Sverige. Metod: undersökningen har präglats av en kvalitativ metod med ett abduktivt synsätt. För att beskriva hur Skatteverket använder revisionsplikten i kontrollarbetet samlades skriftligt material in, samt personer på Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten intervjuades. Vidare uppskattades revisionspliktens värde för skattekontrollen av små aktiebolag med hjälp av samhällsekonomisk kostnads- och intäktsanalys. Slutsats: det förefaller som revisionspliktens värde för skattekontrollen är begränsat. Detta beror till stor del på att Skatteverket inte utnyttjar den resurs som revisionsplikten utgör. Revisionspliktens värde för skattekontrollen är svår att fastställa och mäta. Det är problematiskt hur revisionspliktens framtid i små aktiebolag ska hanteras med hänsyn till skattekontrollen. Antingen utgår man ifrån att det existerar ett värde eller så utesluter man det eftersom det inte kan mätas med tillförlitlighet. Undersökningen visar att revisionspliktens värde för skattekontroll inte är ett tillräckligt starkt argument för att behålla revisionsplikten i små aktiebolag, då det bara är en del i sammanhanget. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mannerstam, Johanna; Hallencreutz, Emelie and Holm, Jolina
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
revision, revisionsplikt, samhällsekonomisk bedömning, skattekontroll, små aktiebolag, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1347127
date added to LUP
2005-09-19 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:41:50
@misc{1347127,
 abstract   = {Syfte: syftet med uppsatsen är att beskriva hur revisionsplikten används vid skattekontroll. Vidare avser vi att uppskatta revisionspliktens värde för skattekontrollen i små aktiebolag. Slutligen ämnar vi undersöka om revisionspliktens värde för skattekontroll är ett starkt argument för att bibehålla revisionsplikten i små aktiebolag i Sverige. Metod: undersökningen har präglats av en kvalitativ metod med ett abduktivt synsätt. För att beskriva hur Skatteverket använder revisionsplikten i kontrollarbetet samlades skriftligt material in, samt personer på Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten intervjuades. Vidare uppskattades revisionspliktens värde för skattekontrollen av små aktiebolag med hjälp av samhällsekonomisk kostnads- och intäktsanalys. Slutsats: det förefaller som revisionspliktens värde för skattekontrollen är begränsat. Detta beror till stor del på att Skatteverket inte utnyttjar den resurs som revisionsplikten utgör. Revisionspliktens värde för skattekontrollen är svår att fastställa och mäta. Det är problematiskt hur revisionspliktens framtid i små aktiebolag ska hanteras med hänsyn till skattekontrollen. Antingen utgår man ifrån att det existerar ett värde eller så utesluter man det eftersom det inte kan mätas med tillförlitlighet. Undersökningen visar att revisionspliktens värde för skattekontroll inte är ett tillräckligt starkt argument för att behålla revisionsplikten i små aktiebolag, då det bara är en del i sammanhanget.},
 author    = {Mannerstam, Johanna and Hallencreutz, Emelie and Holm, Jolina},
 keyword   = {revision,revisionsplikt,samhällsekonomisk bedömning,skattekontroll,små aktiebolag,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Revisionspliktens värde för skattekontroll av små aktiebilag},
 year     = {2005},
}