Advanced

"...och showen presenteras av..." - en studie om samarbetet event och dess sponsorer

Callersjö, Catrin; Asterhed, Robin and Ibraimovska, Canan (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsen behandlar sponsorrelationens händelseförlopp ifrån eventets perspektiv. Ifrån matchning, via avtalsförhandling till aktivering av sponsorskapet. Hur eventets image, identitet påverkas av sponsorernas varumärke diskuteras.
Det empiriska materialet har samlats in via semistrukturerade telefonintervjuer med respondenterna.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Callersjö, Catrin; Asterhed, Robin and Ibraimovska, Canan
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Sponsring, Varumärkesidentitet, Image, Imageöverföring, Event, Beroendeförhållande, Relation, Association, Varumärke, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1347197
date added to LUP
2008-06-09
date last changed
2012-04-02 17:05:59
@misc{1347197,
 abstract   = {Uppsatsen behandlar sponsorrelationens händelseförlopp ifrån eventets perspektiv. Ifrån matchning, via avtalsförhandling till aktivering av sponsorskapet. Hur eventets image, identitet påverkas av sponsorernas varumärke diskuteras.
Det empiriska materialet har samlats in via semistrukturerade telefonintervjuer med respondenterna.},
 author    = {Callersjö, Catrin and Asterhed, Robin and Ibraimovska, Canan},
 keyword   = {Sponsring,Varumärkesidentitet,Image,Imageöverföring,Event,Beroendeförhållande,Relation,Association,Varumärke,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"...och showen presenteras av..." - en studie om samarbetet event och dess sponsorer},
 year     = {2008},
}