Advanced

Internhyra i kommuner - En kvalitativ studie av medelstora kommuner i Skåne

Svensson, Tom; Sönne, Maria; Svensson, Andreas and Persson, Staffan (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Vårt syfte är att beskriva och analysera utformning, använd- ning och syfte med prissättningsmodeller för internhyror i kommunal verksamhet. Studien har genomförts utifrån en hermeneutisk metodansats, och en kvalitativ och en induktiv forskningsstrategi. Empiriskt material har samlats in via semistrukturerade intervjuer. Teorikapitlet är strukturerat för att ge övergripande förståelse för målkongruens, organisationsstruktur och internhyror i kommunal administration. Vi har studerat fem kommuner med ett invånarantal mellan 30 000 och 50 000. Fokus ligger på deras internhyror. Materialet har samlats in genom personliga intervjuer och telefonintervjuer. Vi har funnit att det finns små incitament för de köpande enheterna av lokaler inom... (More)
Vårt syfte är att beskriva och analysera utformning, använd- ning och syfte med prissättningsmodeller för internhyror i kommunal verksamhet. Studien har genomförts utifrån en hermeneutisk metodansats, och en kvalitativ och en induktiv forskningsstrategi. Empiriskt material har samlats in via semistrukturerade intervjuer. Teorikapitlet är strukturerat för att ge övergripande förståelse för målkongruens, organisationsstruktur och internhyror i kommunal administration. Vi har studerat fem kommuner med ett invånarantal mellan 30 000 och 50 000. Fokus ligger på deras internhyror. Materialet har samlats in genom personliga intervjuer och telefonintervjuer. Vi har funnit att det finns små incitament för de köpande enheterna av lokaler inom kommunerna att resursallokera. Vi tolkar detta som en effekt av den princip om full kostnadstäckning som återfinns i det empiriska materialet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Tom; Sönne, Maria; Svensson, Andreas and Persson, Staffan
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Internpris, kommun, lokalhyra, resursallokering, målkongruens, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1347228
date added to LUP
2008-06-05
date last changed
2012-04-02 17:03:33
@misc{1347228,
 abstract   = {Vårt syfte är att beskriva och analysera utformning, använd- ning och syfte med prissättningsmodeller för internhyror i kommunal verksamhet. Studien har genomförts utifrån en hermeneutisk metodansats, och en kvalitativ och en induktiv forskningsstrategi. Empiriskt material har samlats in via semistrukturerade intervjuer. Teorikapitlet är strukturerat för att ge övergripande förståelse för målkongruens, organisationsstruktur och internhyror i kommunal administration. Vi har studerat fem kommuner med ett invånarantal mellan 30 000 och 50 000. Fokus ligger på deras internhyror. Materialet har samlats in genom personliga intervjuer och telefonintervjuer. Vi har funnit att det finns små incitament för de köpande enheterna av lokaler inom kommunerna att resursallokera. Vi tolkar detta som en effekt av den princip om full kostnadstäckning som återfinns i det empiriska materialet.},
 author    = {Svensson, Tom and Sönne, Maria and Svensson, Andreas and Persson, Staffan},
 keyword   = {Internpris,kommun,lokalhyra,resursallokering,målkongruens,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Internhyra i kommuner - En kvalitativ studie av medelstora kommuner i Skåne},
 year     = {2008},
}