Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Managern och den lärande organisationen - - managementrapport av Team Nordea 2003

Olsson, Jim ; Kropp, Johan ; Isaksson, Anders and Torehall, Louise (2004)
Department of Business Administration
Abstract
Sammanfattning Uppsatsens titel: Managern och den lärande organisationen – managementrapport av Team Nordea 2003 Seminariedatum: 2004-01-14 Ämne/kurs: Management, 20 poäng Författare: Anders Isaksson, Johan Kropp, Jim Olsson och Louise Torehall Handledare: Håkan Lagerquist Företag: Nordea Fem nyckelord: lärande organisation, managementsyn, projektarbete, strategi, utveckling Syfte: Syftet med denna managementrapport är att förmedla våra lärdomar och att utifrån dessa reflektera kring managementrollen. Vi vill också göra ett inlägg i diskussionen om det goda arbetet och den lärande organisationen. Metod: Rapporten tar ett abduktivt avstamp och integrerar vår managementsyn med de insikter vi nått genom att hantera ett managementproblem och... (More)
Sammanfattning Uppsatsens titel: Managern och den lärande organisationen – managementrapport av Team Nordea 2003 Seminariedatum: 2004-01-14 Ämne/kurs: Management, 20 poäng Författare: Anders Isaksson, Johan Kropp, Jim Olsson och Louise Torehall Handledare: Håkan Lagerquist Företag: Nordea Fem nyckelord: lärande organisation, managementsyn, projektarbete, strategi, utveckling Syfte: Syftet med denna managementrapport är att förmedla våra lärdomar och att utifrån dessa reflektera kring managementrollen. Vi vill också göra ett inlägg i diskussionen om det goda arbetet och den lärande organisationen. Metod: Rapporten tar ett abduktivt avstamp och integrerar vår managementsyn med de insikter vi nått genom att hantera ett managementproblem och att arbeta som grupp. Teoretiska perspektiv: - Empiri: - Slutsatser: Vi har gjort ett antal gemensamma lärdomar: 1Strategianpassning till snabb omvärldsförändring riskerar att leda till resursga
2 En bra strategi blir aldrig bättre än dess implementering tillåter 3 God motivation bygger på en balans mellan inre och yttre motivationsfaktorer
4 Organisationskultur kan både gynna och hämma motivation 5 Feedback är samtalets A och O 6 Konflikter kan skapa lärande samtal 7 Intresse borgar för informationsutbyte Gruppens gemensamma lärdomar formar våra ambitioner som managers men likriktar inte våra sätt att leva upp till dem. Vi menar att managern skall ta sig an uppgiften att utifrån realiteten sträva mot det egna, de anställdas och organisationens lärande genom klara mål som förankras och görs uppnåeliga med gemensam kompetens och förståelse. Summery in English Title: Managing the Learning Organsation – the Team Nordea 2003 Management Report Authors: Anders Isaksson, Johan Kropp, Jim Olsson och Louise Torehall Advisor: Håkan Lagerquist Company: Nordea Course: Management, 20 Swedish Credits (30 ECTS) Date: 2004-01-14 Key words: Development, the Learning Organisation, Management Approach, Project Management, Strategic Management Purpose: The purpose of this management report is to communicate our learning points and reflect upon the role of the manager. Additionally we would like to contribute to the discussion concerning the learning organization. Methodology: This report integrates our management approach with the insights we had handling a management based problem and working as a team. Theoretical perspectives: - Empirical foundation: - Conclusions: We have come to seven mutual learning points: 1 Formulating strategies in accordance to external factors may cause internal resource gaps 2 Brilliant stratgy will never succeed beyond what strategic planning allows 3 Successfull motivation is based on balansing external and internal motivational factors 4 Organisational culture may benefit as well as restrain motivation 5 Feedback is the core of conversation 6 Conflicts may create discussions resulting in double loop learning 7 Showing intrest assure information exchange The mutual learing points of the group will form our ambitions as managers but do not unify the way we will act in accordance to them. Our opinion is that managers should strive for improving the learning process of their own, the employees and the organisation, by clear goals implemented and made reachable through mutual competence and understanding. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Jim ; Kropp, Johan ; Isaksson, Anders and Torehall, Louise
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
lärande organisation, managementsyn, projektarbete, strategi, utveckling, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1347270
date added to LUP
2004-01-14 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:53:16
@misc{1347270,
 abstract   = {Sammanfattning Uppsatsens titel: Managern och den lärande organisationen – managementrapport av Team Nordea 2003 Seminariedatum: 2004-01-14 Ämne/kurs: Management, 20 poäng Författare: Anders Isaksson, Johan Kropp, Jim Olsson och Louise Torehall Handledare: Håkan Lagerquist Företag: Nordea Fem nyckelord: lärande organisation, managementsyn, projektarbete, strategi, utveckling Syfte: Syftet med denna managementrapport är att förmedla våra lärdomar och att utifrån dessa reflektera kring managementrollen. Vi vill också göra ett inlägg i diskussionen om det goda arbetet och den lärande organisationen. Metod: Rapporten tar ett abduktivt avstamp och integrerar vår managementsyn med de insikter vi nått genom att hantera ett managementproblem och att arbeta som grupp. Teoretiska perspektiv: - Empiri: - Slutsatser: Vi har gjort ett antal gemensamma lärdomar: 1Strategianpassning till snabb omvärldsförändring riskerar att leda till resursga
2 En bra strategi blir aldrig bättre än dess implementering tillåter 3 God motivation bygger på en balans mellan inre och yttre motivationsfaktorer
4 Organisationskultur kan både gynna och hämma motivation 5 Feedback är samtalets A och O 6 Konflikter kan skapa lärande samtal 7 Intresse borgar för informationsutbyte Gruppens gemensamma lärdomar formar våra ambitioner som managers men likriktar inte våra sätt att leva upp till dem. Vi menar att managern skall ta sig an uppgiften att utifrån realiteten sträva mot det egna, de anställdas och organisationens lärande genom klara mål som förankras och görs uppnåeliga med gemensam kompetens och förståelse. Summery in English Title: Managing the Learning Organsation – the Team Nordea 2003 Management Report Authors: Anders Isaksson, Johan Kropp, Jim Olsson och Louise Torehall Advisor: Håkan Lagerquist Company: Nordea Course: Management, 20 Swedish Credits (30 ECTS) Date: 2004-01-14 Key words: Development, the Learning Organisation, Management Approach, Project Management, Strategic Management Purpose: The purpose of this management report is to communicate our learning points and reflect upon the role of the manager. Additionally we would like to contribute to the discussion concerning the learning organization. Methodology: This report integrates our management approach with the insights we had handling a management based problem and working as a team. Theoretical perspectives: - Empirical foundation: - Conclusions: We have come to seven mutual learning points: 1 Formulating strategies in accordance to external factors may cause internal resource gaps 2 Brilliant stratgy will never succeed beyond what strategic planning allows 3 Successfull motivation is based on balansing external and internal motivational factors 4 Organisational culture may benefit as well as restrain motivation 5 Feedback is the core of conversation 6 Conflicts may create discussions resulting in double loop learning 7 Showing intrest assure information exchange The mutual learing points of the group will form our ambitions as managers but do not unify the way we will act in accordance to them. Our opinion is that managers should strive for improving the learning process of their own, the employees and the organisation, by clear goals implemented and made reachable through mutual competence and understanding.},
 author    = {Olsson, Jim and Kropp, Johan and Isaksson, Anders and Torehall, Louise},
 keyword   = {lärande organisation,managementsyn,projektarbete,strategi,utveckling,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Managern och den lärande organisationen - - managementrapport av Team Nordea 2003},
 year     = {2004},
}