Advanced

Ett år efter övergången till IFRS - hur redovisning enligt IFRS 3 har påvekat svenska börsnoterade företag

Eriksson, Marléne and Ahlgren, Johan (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Från och med den 1 januari 2005 ska alla noterade företag inom den Europeiska Unionen (EU) tillämpa internationellt enhetliga redovisningsstandarder (IFRS) vid upprättandet av koncernredovisning. Ett område där förutsättningarna har förändrats väsentligt rör redovisning av företagsförvärv enligt IFRS 3. De nya reglerna ställer betydligt högre krav på redovisning av företagsförvärv än tidigare normgivning och avsikten med de strängare reglerna är att underlätta bedömningen av företagsförvärv för utomstående. Uppsatsens syfte är att redogöra för de förändringar som övergången av redovisningsregler från RR 1:00 till IFRS 3 har haft för svenska börsnoterade företag. Vår ambition är att redogöra för övergången till IFRS i fyra företag som... (More)
Från och med den 1 januari 2005 ska alla noterade företag inom den Europeiska Unionen (EU) tillämpa internationellt enhetliga redovisningsstandarder (IFRS) vid upprättandet av koncernredovisning. Ett område där förutsättningarna har förändrats väsentligt rör redovisning av företagsförvärv enligt IFRS 3. De nya reglerna ställer betydligt högre krav på redovisning av företagsförvärv än tidigare normgivning och avsikten med de strängare reglerna är att underlätta bedömningen av företagsförvärv för utomstående. Uppsatsens syfte är att redogöra för de förändringar som övergången av redovisningsregler från RR 1:00 till IFRS 3 har haft för svenska börsnoterade företag. Vår ambition är att redogöra för övergången till IFRS i fyra företag som genomfört företagsförvärv under 2005. Vidare kommer vi att diskutera och analysera om övergången till IFRS 3 har bidragit till en ökad jämförbarhet mellan företag, både nationellt och internationellt. Vi har använt oss av en deskriptiv/induktiv ansats och en kvalitativ metod och empirin baseras på personliga intervjuer med de redovisningsansvariga vid fyra börsnoterade företag, samt med två auktoriserade revisorer vid olika revisionsbyråer. De företag som ingår i studien har genomfört företagsförvärv under 2005 och påverkas därför av de nya reglerna rörande redovisning av företagsförvärv enligt IFRS 3. Litteraturen som refereras till i denna uppsats är främst hämtad från regelverk på redovisningsområdet, i form av IFRS, Redovisningsrådets rekommendationer och Årsredovisningslagen (ÅRL). Resultaten från vår studie tyder på att övergången till IFRS har gått relativt bra för svenska företag, även om kunskaperna om IFRS och de förberedande åtgärderna inför övergången varierat mellan företagen. Den allmänna uppfattningen är att IFRS är ett komplext regelverk och för samtliga företag har övergången till IFRS 3 inneburit merarbete, men samtliga respondenter är trots detta positivt inställda till IFRS och menar att fördelarna med internationellt enhetliga redovisningsprinciper överväger nackdelarna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eriksson, Marléne and Ahlgren, Johan
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
IFRS, IFRS 3, Företagsförvärv, Immateriella tillgångar, Goodwill, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1347389
date added to LUP
2006-06-07
date last changed
2012-04-02 16:12:08
@misc{1347389,
 abstract   = {Från och med den 1 januari 2005 ska alla noterade företag inom den Europeiska Unionen (EU) tillämpa internationellt enhetliga redovisningsstandarder (IFRS) vid upprättandet av koncernredovisning. Ett område där förutsättningarna har förändrats väsentligt rör redovisning av företagsförvärv enligt IFRS 3. De nya reglerna ställer betydligt högre krav på redovisning av företagsförvärv än tidigare normgivning och avsikten med de strängare reglerna är att underlätta bedömningen av företagsförvärv för utomstående. Uppsatsens syfte är att redogöra för de förändringar som övergången av redovisningsregler från RR 1:00 till IFRS 3 har haft för svenska börsnoterade företag. Vår ambition är att redogöra för övergången till IFRS i fyra företag som genomfört företagsförvärv under 2005. Vidare kommer vi att diskutera och analysera om övergången till IFRS 3 har bidragit till en ökad jämförbarhet mellan företag, både nationellt och internationellt. Vi har använt oss av en deskriptiv/induktiv ansats och en kvalitativ metod och empirin baseras på personliga intervjuer med de redovisningsansvariga vid fyra börsnoterade företag, samt med två auktoriserade revisorer vid olika revisionsbyråer. De företag som ingår i studien har genomfört företagsförvärv under 2005 och påverkas därför av de nya reglerna rörande redovisning av företagsförvärv enligt IFRS 3. Litteraturen som refereras till i denna uppsats är främst hämtad från regelverk på redovisningsområdet, i form av IFRS, Redovisningsrådets rekommendationer och Årsredovisningslagen (ÅRL). Resultaten från vår studie tyder på att övergången till IFRS har gått relativt bra för svenska företag, även om kunskaperna om IFRS och de förberedande åtgärderna inför övergången varierat mellan företagen. Den allmänna uppfattningen är att IFRS är ett komplext regelverk och för samtliga företag har övergången till IFRS 3 inneburit merarbete, men samtliga respondenter är trots detta positivt inställda till IFRS och menar att fördelarna med internationellt enhetliga redovisningsprinciper överväger nackdelarna.},
 author    = {Eriksson, Marléne and Ahlgren, Johan},
 keyword   = {IFRS,IFRS 3,Företagsförvärv,Immateriella tillgångar,Goodwill,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ett år efter övergången till IFRS - hur redovisning enligt IFRS 3 har påvekat svenska börsnoterade företag},
 year     = {2006},
}