Advanced

REKLAM TILL 60+ och möjligheten att samtidigt behålla andra målgrupper

Lagerbielke, Magnus; Gullmander, Patrik and Westregård Ayala, Felipe (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Vårt mål med uppsatsen är undersöka möjligheten att kommunicera med den allt större och viktigare målgruppen 60+ samtidigt som man behåller och tillfredställer yngre målgrupper. Vi valde att använda oss av två olika kvalitativa metoder. Den ena var, att genom semistrukturerade intervjuer med två personer i kommunikativt ledande befattningar på reklambyråer få reda på deras uppfattningar angående kommunikation mot målgrupperna 60+. Den andra var en undersökning med två olika fokusgrupper, uppdelade i ålderssegmenten, 20-35år och 36-50år. Detta för att undersöka hur byråernas reklamstrategier möter konsumenters preferenser och hur de uppfattar kommunikationen gentemot äldre. I vår undersökning framgick att det är möjligt att nå ut till 60+... (More)
Vårt mål med uppsatsen är undersöka möjligheten att kommunicera med den allt större och viktigare målgruppen 60+ samtidigt som man behåller och tillfredställer yngre målgrupper. Vi valde att använda oss av två olika kvalitativa metoder. Den ena var, att genom semistrukturerade intervjuer med två personer i kommunikativt ledande befattningar på reklambyråer få reda på deras uppfattningar angående kommunikation mot målgrupperna 60+. Den andra var en undersökning med två olika fokusgrupper, uppdelade i ålderssegmenten, 20-35år och 36-50år. Detta för att undersöka hur byråernas reklamstrategier möter konsumenters preferenser och hur de uppfattar kommunikationen gentemot äldre. I vår undersökning framgick att det är möjligt att nå ut till 60+ marknaden och samtidigt tillfredställa en yngre målgrupp med samma reklam. Detta gäller dock huvudsakligen i ett begränsat antal produktkategorier. En sådan uppnås emellertid genom kommunikation grundat i andra faktorer än ålder. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lagerbielke, Magnus; Gullmander, Patrik and Westregård Ayala, Felipe
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
60+, målgrupp, livsstil, produktinriktad marknadsföring, reklam, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1347487
date added to LUP
2006-06-05
date last changed
2012-04-02 16:09:23
@misc{1347487,
 abstract   = {Vårt mål med uppsatsen är undersöka möjligheten att kommunicera med den allt större och viktigare målgruppen 60+ samtidigt som man behåller och tillfredställer yngre målgrupper. Vi valde att använda oss av två olika kvalitativa metoder. Den ena var, att genom semistrukturerade intervjuer med två personer i kommunikativt ledande befattningar på reklambyråer få reda på deras uppfattningar angående kommunikation mot målgrupperna 60+. Den andra var en undersökning med två olika fokusgrupper, uppdelade i ålderssegmenten, 20-35år och 36-50år. Detta för att undersöka hur byråernas reklamstrategier möter konsumenters preferenser och hur de uppfattar kommunikationen gentemot äldre. I vår undersökning framgick att det är möjligt att nå ut till 60+ marknaden och samtidigt tillfredställa en yngre målgrupp med samma reklam. Detta gäller dock huvudsakligen i ett begränsat antal produktkategorier. En sådan uppnås emellertid genom kommunikation grundat i andra faktorer än ålder.},
 author    = {Lagerbielke, Magnus and Gullmander, Patrik and Westregård Ayala, Felipe},
 keyword   = {60+,målgrupp,livsstil,produktinriktad marknadsföring,reklam,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {REKLAM TILL 60+ och möjligheten att samtidigt behålla andra målgrupper},
 year     = {2006},
}