Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Crisis Management – En analys av dess innebörd i ett svenskt företag

Andersson, Samuel ; Forsén, Helena and Weinberg, Monika (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att göra en systematisk beskrivning, utifrån ett aktörs- och aktivitetsperspektiv, av ämnet Crisis Management. Detta för att skapa ett djup och en förståelse kring begreppet Crisis Management och dess innebörd i ett svenskt företag. Vi har för avsikt att först utföra en teoristudie för att sedan kunna jämföra denna med praktiken, för att erhålla den bas som behövs för att diskutera och besvara vår problemformulering. Resultatet av ett effektivt Crisis Management blir enligt oss, att Crisis Mangement utgör en psykologisk effekt på företag och dess aktörer. Den trygghetskänsla, vilken Crisis Management genererar, föder en säkerhet hos företag. Crisis Management kan även ses som en friskrivningsklausul, vilken företag... (More)
Syftet med uppsatsen är att göra en systematisk beskrivning, utifrån ett aktörs- och aktivitetsperspektiv, av ämnet Crisis Management. Detta för att skapa ett djup och en förståelse kring begreppet Crisis Management och dess innebörd i ett svenskt företag. Vi har för avsikt att först utföra en teoristudie för att sedan kunna jämföra denna med praktiken, för att erhålla den bas som behövs för att diskutera och besvara vår problemformulering. Resultatet av ett effektivt Crisis Management blir enligt oss, att Crisis Mangement utgör en psykologisk effekt på företag och dess aktörer. Den trygghetskänsla, vilken Crisis Management genererar, föder en säkerhet hos företag. Crisis Management kan även ses som en friskrivningsklausul, vilken företag kan åberopa då en eventuell kris inte manageras på ett tillfredsställande sätt. Så till vida att ett företag misslyckas med krishanteringsprocessen kan detta hävda att de gjorde sitt yttersta och att de var väl förberedda för kriser genom att ha en omfattande Crisis Management-plan. De flesta organisationer måste genomgå ett flertal kriser innan de inser vikten av att vara förberedda på att en eventuell krissituation kan uppstå. Crisis Management kan liknas vid en försäkring, då innebörden är att företag ska ha en beredskap utifall att ett företag utsätts för en krissituation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Samuel ; Forsén, Helena and Weinberg, Monika
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Crisis Management, kris, krisplan, aktörer, aktiviteter, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1347802
date added to LUP
2003-09-12 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:48:03
@misc{1347802,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att göra en systematisk beskrivning, utifrån ett aktörs- och aktivitetsperspektiv, av ämnet Crisis Management. Detta för att skapa ett djup och en förståelse kring begreppet Crisis Management och dess innebörd i ett svenskt företag. Vi har för avsikt att först utföra en teoristudie för att sedan kunna jämföra denna med praktiken, för att erhålla den bas som behövs för att diskutera och besvara vår problemformulering. Resultatet av ett effektivt Crisis Management blir enligt oss, att Crisis Mangement utgör en psykologisk effekt på företag och dess aktörer. Den trygghetskänsla, vilken Crisis Management genererar, föder en säkerhet hos företag. Crisis Management kan även ses som en friskrivningsklausul, vilken företag kan åberopa då en eventuell kris inte manageras på ett tillfredsställande sätt. Så till vida att ett företag misslyckas med krishanteringsprocessen kan detta hävda att de gjorde sitt yttersta och att de var väl förberedda för kriser genom att ha en omfattande Crisis Management-plan. De flesta organisationer måste genomgå ett flertal kriser innan de inser vikten av att vara förberedda på att en eventuell krissituation kan uppstå. Crisis Management kan liknas vid en försäkring, då innebörden är att företag ska ha en beredskap utifall att ett företag utsätts för en krissituation.},
 author    = {Andersson, Samuel and Forsén, Helena and Weinberg, Monika},
 keyword   = {Crisis Management,kris,krisplan,aktörer,aktiviteter,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Crisis Management – En analys av dess innebörd i ett svenskt företag},
 year     = {2003},
}