Advanced

Introduktion av nyanställda i ett IT-konsultföretag

Scheja, Andreas; Bengtsson, Eva and Björnsson, Johan (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att närmre studera ett IT-konsultföretags introduktionsprocess för att därigenom identifiera vilka faktorer det är som möjliggör de nyanställdas integration i verksamheten. Vi vill även undersöka om och hur väl dessa faktorer tillgodoses inom företaget i fråga. Studien utgår ifrån en abduktiv ansats och det empiriska material som ligger till grund för studien har samlats in genom personliga intervjuer med en linjechef, en fadder och en nyanställd - nyckelpersonerna i den introduktionsprocess som är föremål för studien. De empiriska data detta genererat har analyserats utifrån teorier om systematiserad introduktion, Knowledge Management och kultur. Undersökningen visar att integrationen av nyanställda i... (More)
Syftet med denna studie är att närmre studera ett IT-konsultföretags introduktionsprocess för att därigenom identifiera vilka faktorer det är som möjliggör de nyanställdas integration i verksamheten. Vi vill även undersöka om och hur väl dessa faktorer tillgodoses inom företaget i fråga. Studien utgår ifrån en abduktiv ansats och det empiriska material som ligger till grund för studien har samlats in genom personliga intervjuer med en linjechef, en fadder och en nyanställd - nyckelpersonerna i den introduktionsprocess som är föremål för studien. De empiriska data detta genererat har analyserats utifrån teorier om systematiserad introduktion, Knowledge Management och kultur. Undersökningen visar att integrationen av nyanställda i fallföretagets verksamhet beror på den nyanställdes möjligheter till kunskapsproduktion, vilken gynnas av faktorer såsom möjligheten att skapa personliga kontaktnät, samarbete med erfarna kollegor, tillgången till en arbetsmiljö som praktiskt främjar kunskapsutbyte, samt en positiv inställning till kunskapsutbyte inom organisationen. Dessa faktorer tillgodoses i mycket stor utsträckning i fallföretaget även om några brister har identifierats som i framtiden kan leda till problem. För låg medvetenhet om introduktionsrutiners betydelse och kulturella motstridigheter är några exempel. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Scheja, Andreas; Bengtsson, Eva and Björnsson, Johan
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Introduktion, nyanställda, kunskapsproduktion, kunskapsöverföring, kultur, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1347970
date added to LUP
2006-01-13
date last changed
2012-04-02 15:54:20
@misc{1347970,
 abstract   = {Syftet med denna studie är att närmre studera ett IT-konsultföretags introduktionsprocess för att därigenom identifiera vilka faktorer det är som möjliggör de nyanställdas integration i verksamheten. Vi vill även undersöka om och hur väl dessa faktorer tillgodoses inom företaget i fråga. Studien utgår ifrån en abduktiv ansats och det empiriska material som ligger till grund för studien har samlats in genom personliga intervjuer med en linjechef, en fadder och en nyanställd - nyckelpersonerna i den introduktionsprocess som är föremål för studien. De empiriska data detta genererat har analyserats utifrån teorier om systematiserad introduktion, Knowledge Management och kultur. Undersökningen visar att integrationen av nyanställda i fallföretagets verksamhet beror på den nyanställdes möjligheter till kunskapsproduktion, vilken gynnas av faktorer såsom möjligheten att skapa personliga kontaktnät, samarbete med erfarna kollegor, tillgången till en arbetsmiljö som praktiskt främjar kunskapsutbyte, samt en positiv inställning till kunskapsutbyte inom organisationen. Dessa faktorer tillgodoses i mycket stor utsträckning i fallföretaget även om några brister har identifierats som i framtiden kan leda till problem. För låg medvetenhet om introduktionsrutiners betydelse och kulturella motstridigheter är några exempel.},
 author    = {Scheja, Andreas and Bengtsson, Eva and Björnsson, Johan},
 keyword   = {Introduktion,nyanställda,kunskapsproduktion,kunskapsöverföring,kultur,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Introduktion av nyanställda i ett IT-konsultföretag},
 year     = {2006},
}