Advanced

Befintliga produkter genom nya kanaler - En lönsam strategi?

Roos, Andréas and Billing, Filippa (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka och ge förslag till hur företag generellt kan sälja befintliga produkter genom nya kanaler. Uppsatsen kommer att belysa de hot och möjligheter som denna strategi genererar, samt resultera i en checklista som ger en allmän vägledning hur detta kan göras på ett framgångsrikt sätt. Metod: Uppsatsens kommer att studera det beskrivna fallet,
sedan kopplas teori samman med de betraktelserna som görs från verkligheten. Den teoretiska referensramen har samtidigt
i ett inledande skede verkat som inspiration för uppsatsen. Slutsatser: För att ett företag i dagligvarubranschen på ett konstruktivt sätt ska kunna möta det förändrade konkurrenslandskapet, behöver de utveckla sin verksamhet. En strategi som... (More)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka och ge förslag till hur företag generellt kan sälja befintliga produkter genom nya kanaler. Uppsatsen kommer att belysa de hot och möjligheter som denna strategi genererar, samt resultera i en checklista som ger en allmän vägledning hur detta kan göras på ett framgångsrikt sätt. Metod: Uppsatsens kommer att studera det beskrivna fallet,
sedan kopplas teori samman med de betraktelserna som görs från verkligheten. Den teoretiska referensramen har samtidigt
i ett inledande skede verkat som inspiration för uppsatsen. Slutsatser: För att ett företag i dagligvarubranschen på ett konstruktivt sätt ska kunna möta det förändrade konkurrenslandskapet, behöver de utveckla sin verksamhet. En strategi som har stor potential är att hitta och utveckla nya distributionskanaler. För att på ett framgångsrikt sätt kunna göra detta, är en checklista där de viktigaste punkterna är presenterade ett hjälpmedel som kan vara avgörande för om distributionskanalen som väljs är lönsam eller inte. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Roos, Andréas and Billing, Filippa
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Dagligvaruhandeln, distributionskanaler, konsumentbeteende, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1348000
date added to LUP
2006-06-08
date last changed
2012-04-02 16:13:55
@misc{1348000,
 abstract   = {Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka och ge förslag till hur företag generellt kan sälja befintliga produkter genom nya kanaler. Uppsatsen kommer att belysa de hot och möjligheter som denna strategi genererar, samt resultera i en checklista som ger en allmän vägledning hur detta kan göras på ett framgångsrikt sätt. Metod: Uppsatsens kommer att studera det beskrivna fallet,
sedan kopplas teori samman med de betraktelserna som görs från verkligheten. Den teoretiska referensramen har samtidigt
i ett inledande skede verkat som inspiration för uppsatsen. Slutsatser: För att ett företag i dagligvarubranschen på ett konstruktivt sätt ska kunna möta det förändrade konkurrenslandskapet, behöver de utveckla sin verksamhet. En strategi som har stor potential är att hitta och utveckla nya distributionskanaler. För att på ett framgångsrikt sätt kunna göra detta, är en checklista där de viktigaste punkterna är presenterade ett hjälpmedel som kan vara avgörande för om distributionskanalen som väljs är lönsam eller inte.},
 author    = {Roos, Andréas and Billing, Filippa},
 keyword   = {Dagligvaruhandeln,distributionskanaler,konsumentbeteende,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Befintliga produkter genom nya kanaler - En lönsam strategi?},
 year     = {2006},
}