Advanced

Kundupplevd Servicekvalitet i Lågpris Respektive Traditionellt Butikskoncept - En validering av en spansk modell på svensk dagligvarumarknad

Påhlsson, Johan; Edin, Robert and Troste, Erik (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Det huvudsakliga syftet med denna studie är att utveckla förståelsen för den kundupplevda servicekvaliteten inom dagligvaruhandeln. Det underliggande syftet är att testa Vazquez m fl. (2000) modell för mätning och utvärdering av servicekvalitet inom dagligvaruhandeln. Detta för att se om den ger ett rättvisande resultat i två olika butikskoncept, lågpris och traditionellt, eller om det krävs en modell anpassad för svenska förhållanden och mer specifikt för var och en av de olika koncepten.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Påhlsson, Johan; Edin, Robert and Troste, Erik
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Service, Servicekvalitet, Vàzquez, CALSUPER, Dagligvaruhandel, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1348109
date added to LUP
2004-06-10 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:06:55
@misc{1348109,
 abstract   = {Det huvudsakliga syftet med denna studie är att utveckla förståelsen för den kundupplevda servicekvaliteten inom dagligvaruhandeln. Det underliggande syftet är att testa Vazquez m fl. (2000) modell för mätning och utvärdering av servicekvalitet inom dagligvaruhandeln. Detta för att se om den ger ett rättvisande resultat i två olika butikskoncept, lågpris och traditionellt, eller om det krävs en modell anpassad för svenska förhållanden och mer specifikt för var och en av de olika koncepten.},
 author    = {Påhlsson, Johan and Edin, Robert and Troste, Erik},
 keyword   = {Service,Servicekvalitet,Vàzquez,CALSUPER,Dagligvaruhandel,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kundupplevd Servicekvalitet i Lågpris Respektive Traditionellt Butikskoncept - En validering av en spansk modell på svensk dagligvarumarknad},
 year     = {2004},
}