Advanced

En rättvisande bild och försiktighetsprincipen - en studie utifrån ett värderingsperspektiv

Exler, Gisela and Falkenberg, Ann (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsens syfte är att utreda hur svenska börsnoterade företag samt revisionsprofessionen förhåller sig gentemot försiktighetsprincipen och en rättvisande bild när finansiella instrument enligt IAS39 redovisas till verkligt värde i årsredovisningen. Den metod vi valt för vår uppsats är kvalitativ då vårt syfte är av förstående karaktär och bygger på intervjuer. Genom en praxisundersökning, samt genom en undersökning av den offentliga debatten är avsikten att åskådliggöra de problemställningar som råder och förklara dessa, därav en normativ ansats. Empirin frambringar generella och teoretiska slutsatser, vilket leder till en induktiv ansats. Uppsatsens litteraturgenomgång bygger på tidsskriftsartiklar, avhandlingar och annan akademisk... (More)
Uppsatsens syfte är att utreda hur svenska börsnoterade företag samt revisionsprofessionen förhåller sig gentemot försiktighetsprincipen och en rättvisande bild när finansiella instrument enligt IAS39 redovisas till verkligt värde i årsredovisningen. Den metod vi valt för vår uppsats är kvalitativ då vårt syfte är av förstående karaktär och bygger på intervjuer. Genom en praxisundersökning, samt genom en undersökning av den offentliga debatten är avsikten att åskådliggöra de problemställningar som råder och förklara dessa, därav en normativ ansats. Empirin frambringar generella och teoretiska slutsatser, vilket leder till en induktiv ansats. Uppsatsens litteraturgenomgång bygger på tidsskriftsartiklar, avhandlingar och annan akademisk litteratur som är aktuell för uppsatsens problemställning. Den valda litteraturen ökar bland annat förståelsen för vad det är som driver utvecklingen inom redovisningens reglering och vad det är som gör att en viss reglering betraktas som den korrekta. Uppsatsens empiri har insamlats genom intervjuer med fem börsnoterade företag och fem revisionsbyråer. Uppsatsen leder till slutsatsen att verkligt värde stärker rättvisande bild och ökar jämförbarheten och att försiktighetsprincipen är på väg bort till förmån för den försiktighet som stadgas i IFRS/IAS. Vidare har det framkommit att verkligt värde betraktas som en fördelaktig värderingsmetod, trots att det framkommit att problem som till exempel subjektivitet föreligger. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Exler, Gisela and Falkenberg, Ann
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
En rättvisande bild, försiktighetsprincipen, IAS39, opinionsbildning och verkligt värde., Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1348218
date added to LUP
2006-06-07
date last changed
2012-04-02 16:00:00
@misc{1348218,
 abstract   = {Uppsatsens syfte är att utreda hur svenska börsnoterade företag samt revisionsprofessionen förhåller sig gentemot försiktighetsprincipen och en rättvisande bild när finansiella instrument enligt IAS39 redovisas till verkligt värde i årsredovisningen. Den metod vi valt för vår uppsats är kvalitativ då vårt syfte är av förstående karaktär och bygger på intervjuer. Genom en praxisundersökning, samt genom en undersökning av den offentliga debatten är avsikten att åskådliggöra de problemställningar som råder och förklara dessa, därav en normativ ansats. Empirin frambringar generella och teoretiska slutsatser, vilket leder till en induktiv ansats. Uppsatsens litteraturgenomgång bygger på tidsskriftsartiklar, avhandlingar och annan akademisk litteratur som är aktuell för uppsatsens problemställning. Den valda litteraturen ökar bland annat förståelsen för vad det är som driver utvecklingen inom redovisningens reglering och vad det är som gör att en viss reglering betraktas som den korrekta. Uppsatsens empiri har insamlats genom intervjuer med fem börsnoterade företag och fem revisionsbyråer. Uppsatsen leder till slutsatsen att verkligt värde stärker rättvisande bild och ökar jämförbarheten och att försiktighetsprincipen är på väg bort till förmån för den försiktighet som stadgas i IFRS/IAS. Vidare har det framkommit att verkligt värde betraktas som en fördelaktig värderingsmetod, trots att det framkommit att problem som till exempel subjektivitet föreligger.},
 author    = {Exler, Gisela and Falkenberg, Ann},
 keyword   = {En rättvisande bild,försiktighetsprincipen,IAS39,opinionsbildning och verkligt värde.,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En rättvisande bild och försiktighetsprincipen - en studie utifrån ett värderingsperspektiv},
 year     = {2006},
}