Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Panelen för övervakning av finansiell rapportering - Dess roll och legitimitet -

Forsman, Sofie ; Nilsson, Susanne and Paulsson, Fredrik (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet är att undersöka vad noterade företag anser om Övervakningspanelens roll och arbete samt dess funktion att kontrollera att tillämplig redovisningslagstiftning och god redovisningssed efterföljs i de finansiella rapporterna. Utifrån detta ska vi undersöka om Övervakningspanelens arbete anses vara legitimt. Metod: Vi har genomfört en explorativ kvantitativ enkätundersökning samt en intervju av kvalitativ karaktär. Teoretiska perspektiv: Vi har studerat litteratur som framförallt behandlar legitimitetsteori, men även rättssociologisk teori. Empiri: Uppsatsens empiri består av erhållna enkätsvar från företag som är noterade på Stockholmsbörsens A-lista samt svar från vår intervju med Övervakningspanelen. Slutsatser: Resultatet av... (More)
Syfte: Syftet är att undersöka vad noterade företag anser om Övervakningspanelens roll och arbete samt dess funktion att kontrollera att tillämplig redovisningslagstiftning och god redovisningssed efterföljs i de finansiella rapporterna. Utifrån detta ska vi undersöka om Övervakningspanelens arbete anses vara legitimt. Metod: Vi har genomfört en explorativ kvantitativ enkätundersökning samt en intervju av kvalitativ karaktär. Teoretiska perspektiv: Vi har studerat litteratur som framförallt behandlar legitimitetsteori, men även rättssociologisk teori. Empiri: Uppsatsens empiri består av erhållna enkätsvar från företag som är noterade på Stockholmsbörsens A-lista samt svar från vår intervju med Övervakningspanelen. Slutsatser: Resultatet av vår enkätundersökning tyder på att företagen som är noterade på Stockholmsbörsens A-lista anser att Övervakningspanelen utför ett tämligen bra arbete i sin granskning av de finansiella rapporterna. Vår slutsats är därmed att majoriteten av företagen ger Övervakningspanelen legitimitet i dess arbete. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Forsman, Sofie ; Nilsson, Susanne and Paulsson, Fredrik
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
enkätundersökning, legitimitet, tillsyn, övervakning, Övervakningspanelen, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1348303
date added to LUP
2004-06-11 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:06:15
@misc{1348303,
 abstract   = {{Syfte: Syftet är att undersöka vad noterade företag anser om Övervakningspanelens roll och arbete samt dess funktion att kontrollera att tillämplig redovisningslagstiftning och god redovisningssed efterföljs i de finansiella rapporterna. Utifrån detta ska vi undersöka om Övervakningspanelens arbete anses vara legitimt. Metod: Vi har genomfört en explorativ kvantitativ enkätundersökning samt en intervju av kvalitativ karaktär. Teoretiska perspektiv:	Vi har studerat litteratur som framförallt behandlar legitimitetsteori, men även rättssociologisk teori. Empiri: Uppsatsens empiri består av erhållna enkätsvar från företag som är noterade på Stockholmsbörsens A-lista samt svar från vår intervju med Övervakningspanelen. Slutsatser:	Resultatet av vår enkätundersökning tyder på att företagen som är noterade på Stockholmsbörsens A-lista anser att Övervakningspanelen utför ett tämligen bra arbete i sin granskning av de finansiella rapporterna. Vår slutsats är därmed att majoriteten av företagen ger Övervakningspanelen legitimitet i dess arbete.}},
 author    = {{Forsman, Sofie and Nilsson, Susanne and Paulsson, Fredrik}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Panelen för övervakning av finansiell rapportering - Dess roll och legitimitet -}},
 year     = {{2004}},
}