Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att disponera organisationer för förändring - en fallstudie av Länsförsäkringar Stockholm

Cederholm, Adam ; Eriksson, Johannes and Torkelsson, Anders (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att studera och analysera hur ledningen vid Länsförsäkringar Stockholm arbetar med att förbereda sin organisation för en förestående förändring inom Livförsäkringsverksamheten. Utifrån detta ämnar vi även utveckla språk- och teoribildningen och generera ett antal hypoteser. Metod: Uppsatsen är en kvalitativ fallstudie och vi har använt ett abduktivt tillvägagångssätt. Empirin består av intervjuer, artiklar, hemsidor och material från fallföretaget. Vi konstruerade även en modell för att strukturera teorierna och underlätta analysen. Slutsatser: För att disponera sin organisation för förändring anser Länsförsäkringar Stockholm följande vara centralt: Involvering av medarbetare, kommunikation, att gemensamt äga... (More)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att studera och analysera hur ledningen vid Länsförsäkringar Stockholm arbetar med att förbereda sin organisation för en förestående förändring inom Livförsäkringsverksamheten. Utifrån detta ämnar vi även utveckla språk- och teoribildningen och generera ett antal hypoteser. Metod: Uppsatsen är en kvalitativ fallstudie och vi har använt ett abduktivt tillvägagångssätt. Empirin består av intervjuer, artiklar, hemsidor och material från fallföretaget. Vi konstruerade även en modell för att strukturera teorierna och underlätta analysen. Slutsatser: För att disponera sin organisation för förändring anser Länsförsäkringar Stockholm följande vara centralt: Involvering av medarbetare, kommunikation, att gemensamt äga och lösa problem, samt att hela organisationen är i samma fas i förändringsprocessen. Vi har funnit att vår modell trots dess tillkortakommanden kan hjälpa till att analysera hur Länsförsäkringar Stockholm arbetar med den studerade förändringen. Vidare har vi gett förslag på hur man kan utveckla Bruzelius och Skärvads modell över när förändringar kan komma till stånd. Vi har även genererat fem hypoteser som förslag till fortsatt forskning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Cederholm, Adam ; Eriksson, Johannes and Torkelsson, Anders
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Förändringsarbete, Förändringsbenägenhet, Change Management, Vision, Lärande Organisation, Ledarskap, Motstånd, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1348525
date added to LUP
2003-01-14 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:26:17
@misc{1348525,
 abstract   = {Syfte: Syftet med uppsatsen är att studera och analysera hur ledningen vid Länsförsäkringar Stockholm arbetar med att förbereda sin organisation för en förestående förändring inom Livförsäkringsverksamheten. Utifrån detta ämnar vi även utveckla språk- och teoribildningen och generera ett antal hypoteser. Metod: Uppsatsen är en kvalitativ fallstudie och vi har använt ett abduktivt tillvägagångssätt. Empirin består av intervjuer, artiklar, hemsidor och material från fallföretaget. Vi konstruerade även en modell för att strukturera teorierna och underlätta analysen. Slutsatser: För att disponera sin organisation för förändring anser Länsförsäkringar Stockholm följande vara centralt: Involvering av medarbetare, kommunikation, att gemensamt äga och lösa problem, samt att hela organisationen är i samma fas i förändringsprocessen. Vi har funnit att vår modell trots dess tillkortakommanden kan hjälpa till att analysera hur Länsförsäkringar Stockholm arbetar med den studerade förändringen. Vidare har vi gett förslag på hur man kan utveckla Bruzelius och Skärvads modell över när förändringar kan komma till stånd. Vi har även genererat fem hypoteser som förslag till fortsatt forskning.},
 author    = {Cederholm, Adam and Eriksson, Johannes and Torkelsson, Anders},
 keyword   = {Förändringsarbete,Förändringsbenägenhet,Change Management,Vision,Lärande Organisation,Ledarskap,Motstånd,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att disponera organisationer för förändring - en fallstudie av Länsförsäkringar Stockholm},
 year     = {2003},
}