Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ekonomistyrning i svenska landsting – resursfördelningsmodellers och resursomvandlingsmodellers påverkan på budgetutfall.

Lindsjö, Kristian and Petkovska, Violeta (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Problem:Bland landstingsorganisationers viktigare ekonomistyrnings-modeller finns resursfördelningsmodeller och resursomvandlings-modeller. Vi ser möjliga samband mellan användandet av resursfördelnings- och resursomvandlingsmodeller samt landstingens budgetutfall. Det är därmed av intresse att undersöka hur resursfördelningsmodellerna och resursomvandlings-modellerna används i olika svenska landsting idag samt hur de påverkar ekonomin. Syfte:Syftet med denna uppsats är att kartlägga hur olika svenska landsting fördelar och omvandlar sina resurser samt hur detta påverkar deras budgetutfall. Metod:I denna uppsats valde vi att använda oss av en enkät när vi samlade in information. Vi utgick från en enkät där alla respondenter svarade på... (More)
Problem:Bland landstingsorganisationers viktigare ekonomistyrnings-modeller finns resursfördelningsmodeller och resursomvandlings-modeller. Vi ser möjliga samband mellan användandet av resursfördelnings- och resursomvandlingsmodeller samt landstingens budgetutfall. Det är därmed av intresse att undersöka hur resursfördelningsmodellerna och resursomvandlings-modellerna används i olika svenska landsting idag samt hur de påverkar ekonomin. Syfte:Syftet med denna uppsats är att kartlägga hur olika svenska landsting fördelar och omvandlar sina resurser samt hur detta påverkar deras budgetutfall. Metod:I denna uppsats valde vi att använda oss av en enkät när vi samlade in information. Vi utgick från en enkät där alla respondenter svarade på likalydande frågor i samma ordning. Det fanns inga givna svarsalternativ utan respondenter kunde fritt utveckla sina svar. Kompletterande frågor ställdes därefter i takt med analysen av enkäten. Arbetet med en ostandardiserad och ostrukturerad enkät medförde att metoden för informationsinsamlandet blev av kvalitativ natur. Slutsatser:Vad gäller resursfördelnings- och resursomvandlingsmodeller tycker vi oss kunna dra en övergripande slutsats och den är att de landsting som valt att delegera kostnadsansvar till sina respektive verksamheter har fått balans i sin budget. Landstingen får på detta sätt sina medarbetare delaktiga i processen då resurser ska fördelas och omvandlas. Det som stärker denna slutsats är att den mest framgångsrika kombinationen av modeller i de undersökta landstingen är resursfördelning via rambudget och resursomvandling med hjälp av traditionell anslagsmodell i kombination med beställar- och utförarmodell på sjukhusnivå. Därmed ser vi en koppling mellan modellerna och landstingen budgetutfall. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindsjö, Kristian and Petkovska, Violeta
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Budget, offentlig sektor, landstingskommuner, hälso- och sjukvård., Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1348564
date added to LUP
2003-01-27 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:29:53
@misc{1348564,
 abstract   = {Problem:Bland landstingsorganisationers viktigare ekonomistyrnings-modeller finns resursfördelningsmodeller och resursomvandlings-modeller. Vi ser möjliga samband mellan användandet av resursfördelnings- och resursomvandlingsmodeller samt landstingens budgetutfall. Det är därmed av intresse att undersöka hur resursfördelningsmodellerna och resursomvandlings-modellerna används i olika svenska landsting idag samt hur de påverkar ekonomin. Syfte:Syftet med denna uppsats är att kartlägga hur olika svenska landsting fördelar och omvandlar sina resurser samt hur detta påverkar deras budgetutfall. Metod:I denna uppsats valde vi att använda oss av en enkät när vi samlade in information. Vi utgick från en enkät där alla respondenter svarade på likalydande frågor i samma ordning. Det fanns inga givna svarsalternativ utan respondenter kunde fritt utveckla sina svar. Kompletterande frågor ställdes därefter i takt med analysen av enkäten. Arbetet med en ostandardiserad och ostrukturerad enkät medförde att metoden för informationsinsamlandet blev av kvalitativ natur. Slutsatser:Vad gäller resursfördelnings- och resursomvandlingsmodeller tycker vi oss kunna dra en övergripande slutsats och den är att de landsting som valt att delegera kostnadsansvar till sina respektive verksamheter har fått balans i sin budget. Landstingen får på detta sätt sina medarbetare delaktiga i processen då resurser ska fördelas och omvandlas. Det som stärker denna slutsats är att den mest framgångsrika kombinationen av modeller i de undersökta landstingen är resursfördelning via rambudget och resursomvandling med hjälp av traditionell anslagsmodell i kombination med beställar- och utförarmodell på sjukhusnivå. Därmed ser vi en koppling mellan modellerna och landstingen budgetutfall.},
 author    = {Lindsjö, Kristian and Petkovska, Violeta},
 keyword   = {Budget,offentlig sektor,landstingskommuner,hälso- och sjukvård.,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ekonomistyrning i svenska landsting – resursfördelningsmodellers och resursomvandlingsmodellers påverkan på budgetutfall.},
 year     = {2003},
}