Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vägen tillbaka - en studie av Reputation Repair

Larsson, Hedvig ; Majs, Petra and Larsson, Karin (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Företags renommé uppmärksammas allt mer, både inom näringslivet och bland forskare. Båda grupperna verkar vara överens om att ett gott renommé är en stor konkurrensfördel, och mycket forskning finns om vad ett renommé består av och hur det bör förvaltas. Däremot verkar det finnas få undersökningar om hur ett renommé kan repareras efter att det har blivit skadat, trots att detta borde vara en viktig fråga för företag. Syftet med vår uppsats är att analysera området ”Reputation Repair”, det vill säga förstå vad som krävs av företag för att återupprätta ett skadat renommé. Undersökningen mynnar ut i tre kunskapsbidrag. För det första konstateras att då ett renommé till största delen kan sägas bestå av det förtroende intressenterna hyser för... (More)
Företags renommé uppmärksammas allt mer, både inom näringslivet och bland forskare. Båda grupperna verkar vara överens om att ett gott renommé är en stor konkurrensfördel, och mycket forskning finns om vad ett renommé består av och hur det bör förvaltas. Däremot verkar det finnas få undersökningar om hur ett renommé kan repareras efter att det har blivit skadat, trots att detta borde vara en viktig fråga för företag. Syftet med vår uppsats är att analysera området ”Reputation Repair”, det vill säga förstå vad som krävs av företag för att återupprätta ett skadat renommé. Undersökningen mynnar ut i tre kunskapsbidrag. För det första konstateras att då ett renommé till största delen kan sägas bestå av det förtroende intressenterna hyser för företaget är det detta förtroende som måste återupprättas vid arbete med ”Reputation Repair”. För det andra konstateras att en förbättring av renomméet externt kräver en förändring av organisationen internt. Om inte företaget förändrar sina värderingar och strategiska plattform och därmed sitt sätt att vara och handla kommer de troligtvis inte att återfå intressenternas förtroende och därmed inte heller sitt renommé. För det tredje har en modell identifierats vilken beskriver hur processen för ”Reputation Repair” ser ut. Processen består av följande steg: 1. Gör bokslut med krisen
2. Självrannsakan
3. Renovera organisationen
4. Handla (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Larsson, Hedvig ; Majs, Petra and Larsson, Karin
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Renommé, Reputation Management, Reputation Repair, Immateriella tillgångar, Förtroende, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1348672
date added to LUP
2004-06-03 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:04:06
@misc{1348672,
 abstract   = {{Företags renommé uppmärksammas allt mer, både inom näringslivet och bland forskare. Båda grupperna verkar vara överens om att ett gott renommé är en stor konkurrensfördel, och mycket forskning finns om vad ett renommé består av och hur det bör förvaltas. Däremot verkar det finnas få undersökningar om hur ett renommé kan repareras efter att det har blivit skadat, trots att detta borde vara en viktig fråga för företag. Syftet med vår uppsats är att analysera området ”Reputation Repair”, det vill säga förstå vad som krävs av företag för att återupprätta ett skadat renommé. Undersökningen mynnar ut i tre kunskapsbidrag. För det första konstateras att då ett renommé till största delen kan sägas bestå av det förtroende intressenterna hyser för företaget är det detta förtroende som måste återupprättas vid arbete med ”Reputation Repair”. För det andra konstateras att en förbättring av renomméet externt kräver en förändring av organisationen internt. Om inte företaget förändrar sina värderingar och strategiska plattform och därmed sitt sätt att vara och handla kommer de troligtvis inte att återfå intressenternas förtroende och därmed inte heller sitt renommé. För det tredje har en modell identifierats vilken beskriver hur processen för ”Reputation Repair” ser ut. Processen består av följande steg: 1.	Gör bokslut med krisen
2.	Självrannsakan
3.	Renovera organisationen
4.	Handla}},
 author    = {{Larsson, Hedvig and Majs, Petra and Larsson, Karin}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Vägen tillbaka - en studie av Reputation Repair}},
 year     = {{2004}},
}