Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Styrelsearbete i små tillväxtföretag - en studie av VD:s uppfattning

Pihl, Hampus ; Zetterberg, Carl-Johan and Funnemark, Johan (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Styrelsens roll och betydelse för företagets tillväxt är en mycket intressant fråga som har belysts av många forskare från olika discipliner och skolor. Gemensamt för de flesta av dessa är dock att deras fokus varit inställt på stora multinationella företag och huruvida dessa är tillämpbara på små, nystartade företag är något oklart. De teoretiska bidragen som finns idag, baserade på små företag, är till viss del en snårig djungel och ambitionen med vår uppsats är att bidra till ökad förståelse för dessa samt skapa en mer strukturerad sammanställning av teoribildningen. Syftet med vår uppsats är att ur VD:s perspektiv studera huruvida en styrelse i små och medelstora företag med tillväxtambitioner hämmar eller främjar företagets tillväxt.... (More)
Styrelsens roll och betydelse för företagets tillväxt är en mycket intressant fråga som har belysts av många forskare från olika discipliner och skolor. Gemensamt för de flesta av dessa är dock att deras fokus varit inställt på stora multinationella företag och huruvida dessa är tillämpbara på små, nystartade företag är något oklart. De teoretiska bidragen som finns idag, baserade på små företag, är till viss del en snårig djungel och ambitionen med vår uppsats är att bidra till ökad förståelse för dessa samt skapa en mer strukturerad sammanställning av teoribildningen. Syftet med vår uppsats är att ur VD:s perspektiv studera huruvida en styrelse i små och medelstora företag med tillväxtambitioner hämmar eller främjar företagets tillväxt. Målsättningen är även att skapa en generell förståelse för hur styrelsen i dessa företag faktiskt arbetar idag. Vi har använt oss av det hypotetiskt-deduktiva angreppssättet, vilket innebär att vi utifrån relevanta teorier utvecklat ett antal hypoteser som sedan prövas empiriskt. Den empiriska undersökningen utfördes med hjälp av en webbaserad enkät som skickades ut till tre forskningsparker i Sverige – Ideon, Mjärdevi och Krinova. Vi valde att vända oss till forskningsparker då de företag som befinner sig i dessa ofta har en uttalad tillväxtambition och det är dessutom ett enkelt sätt att nå ut till en större mängd likartade företag. Den i enkätundersökningen insamlade informationen analyserades sedan statistiskt med målsättningen att kunna anta eller förkasta de uppställda hypoteserna. Det är först och främst intressant att se att VD överlag har en mycket positiv attityd till styrelsen för företagets tillväxt. Av våra uppställda hypoteser kom fem att förkastas och en att accepteras, vilket dock inte betyder att resultaten är ointressanta. Hypoteserna är uppbyggda kring teorier och slutsatsen blir således att flertalet av dessa teorier inte är direkt applicerbara på små tillväxtföretag. Vår undersökning visade också att både styrelsens kontroll- och serviceroll ansågs vara viktiga och att någon konflikt mellan dessa roller inte var synbar. Resursrollen uppvisade dock en otydlig bild. Resultaten visar också att någon agentproblematik inte kan påvisas och att en ökad formaliseringsgrad inte är eftersträvansvärt för att främja företagets tillväxt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Pihl, Hampus ; Zetterberg, Carl-Johan and Funnemark, Johan
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Styrelsearbete, agent, principal, roller, service, kontroll, tillväxt, vd, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1348710
date added to LUP
2003-06-06 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:40:32
@misc{1348710,
 abstract   = {Styrelsens roll och betydelse för företagets tillväxt är en mycket intressant fråga som har belysts av många forskare från olika discipliner och skolor. Gemensamt för de flesta av dessa är dock att deras fokus varit inställt på stora multinationella företag och huruvida dessa är tillämpbara på små, nystartade företag är något oklart. De teoretiska bidragen som finns idag, baserade på små företag, är till viss del en snårig djungel och ambitionen med vår uppsats är att bidra till ökad förståelse för dessa samt skapa en mer strukturerad sammanställning av teoribildningen. Syftet med vår uppsats är att ur VD:s perspektiv studera huruvida en styrelse i små och medelstora företag med tillväxtambitioner hämmar eller främjar företagets tillväxt. Målsättningen är även att skapa en generell förståelse för hur styrelsen i dessa företag faktiskt arbetar idag. Vi har använt oss av det hypotetiskt-deduktiva angreppssättet, vilket innebär att vi utifrån relevanta teorier utvecklat ett antal hypoteser som sedan prövas empiriskt. Den empiriska undersökningen utfördes med hjälp av en webbaserad enkät som skickades ut till tre forskningsparker i Sverige – Ideon, Mjärdevi och Krinova. Vi valde att vända oss till forskningsparker då de företag som befinner sig i dessa ofta har en uttalad tillväxtambition och det är dessutom ett enkelt sätt att nå ut till en större mängd likartade företag. Den i enkätundersökningen insamlade informationen analyserades sedan statistiskt med målsättningen att kunna anta eller förkasta de uppställda hypoteserna. Det är först och främst intressant att se att VD överlag har en mycket positiv attityd till styrelsen för företagets tillväxt. Av våra uppställda hypoteser kom fem att förkastas och en att accepteras, vilket dock inte betyder att resultaten är ointressanta. Hypoteserna är uppbyggda kring teorier och slutsatsen blir således att flertalet av dessa teorier inte är direkt applicerbara på små tillväxtföretag. Vår undersökning visade också att både styrelsens kontroll- och serviceroll ansågs vara viktiga och att någon konflikt mellan dessa roller inte var synbar. Resursrollen uppvisade dock en otydlig bild. Resultaten visar också att någon agentproblematik inte kan påvisas och att en ökad formaliseringsgrad inte är eftersträvansvärt för att främja företagets tillväxt.},
 author    = {Pihl, Hampus and Zetterberg, Carl-Johan and Funnemark, Johan},
 keyword   = {Styrelsearbete,agent,principal,roller,service,kontroll,tillväxt,vd,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Styrelsearbete i små tillväxtföretag - en studie av VD:s uppfattning},
 year     = {2003},
}