Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Dagligvaruandelns egna varumärken och dess marknadsstrukturella konsekvenser på den svenska marknaden

Ulver, Sofia (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Att undersöka eventuella samband mellan EVM-förekomst och de marknadsstrukturella faktorernas prisnivå, prispromotion samt differentiering och diskutera vilka konkurrens- och konsumentsrelaterade konsekvenser dessa eventuella samband kan tänkas få. Slutsats: Resultaten visar inte på några samband mellan huvudvariabeln, EVM’s marknadsandelar, och prisnivå. Med prispromotion syns motsägelsefulla samband i två varukategorier men framför allt inga som tyder på att tidigare teori (Gujdenson & Shumer (1999) etc), vilken antyder att prispromotion skulle öka till följd av EVM, skulle stämma. Starka samband syns dock mellan differentiering (i denna undersökning operationaliserad genom antal varuartiklar) och EVM’s förkomst som framför allt... (More)
Syfte: Att undersöka eventuella samband mellan EVM-förekomst och de marknadsstrukturella faktorernas prisnivå, prispromotion samt differentiering och diskutera vilka konkurrens- och konsumentsrelaterade konsekvenser dessa eventuella samband kan tänkas få. Slutsats: Resultaten visar inte på några samband mellan huvudvariabeln, EVM’s marknadsandelar, och prisnivå. Med prispromotion syns motsägelsefulla samband i två varukategorier men framför allt inga som tyder på att tidigare teori (Gujdenson & Shumer (1999) etc), vilken antyder att prispromotion skulle öka till följd av EVM, skulle stämma. Starka samband syns dock mellan differentiering (i denna undersökning operationaliserad genom antal varuartiklar) och EVM’s förkomst som framför allt indikerar att differentiering och marknadsandelar hos mindre LVM (leverantörsvarumärken) minskar kraftigt då EVM’s differentieing och marknadsandelar ökar. Sammanfattningsvis skiljer sig dock dessa svenska resultat till stor del åt från majoriteten av tidigare utländska resultat både vad gäller EVM’s samband med prisnivå, prispromotion och differentiering. Bl.a såg vi tecken på att EVM i Sverige tycks vara konkurrenskraftigare än vi trott tidigare, då de verkar kunna konkurrera med LVM på deras premisser vad gäller t.ex prispromotion. Skillnaderna från utländska resultat kan mycket väl tänkas bero på den svenska, något unika, kombinationen av dagligvarubranschens oligopolistiska marknadsstruktur, med anmärkningsvärt hög handelsblockskoncentration, och den jämförelsevis nyligen påbörjade invasionen av EVM i dagligvaruhandeln. Likheten med tidigare forskning bestod dock i indikationen på att EVM-invasionen kan få vissa konkurrenshämmande konsekvenser. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ulver, Sofia
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Handelns egna varumärken (EVM), Marknadsandelar, Prisnivå, Promotion, Differentieirng, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1348747
date added to LUP
2003-05-11 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:40:59
@misc{1348747,
 abstract   = {Syfte: Att undersöka eventuella samband mellan EVM-förekomst och de marknadsstrukturella faktorernas prisnivå, prispromotion samt differentiering och diskutera vilka konkurrens- och konsumentsrelaterade konsekvenser dessa eventuella samband kan tänkas få. Slutsats: Resultaten visar inte på några samband mellan huvudvariabeln, EVM’s marknadsandelar, och prisnivå. Med prispromotion syns motsägelsefulla samband i två varukategorier men framför allt inga som tyder på att tidigare teori (Gujdenson & Shumer (1999) etc), vilken antyder att prispromotion skulle öka till följd av EVM, skulle stämma. Starka samband syns dock mellan differentiering (i denna undersökning operationaliserad genom antal varuartiklar) och EVM’s förkomst som framför allt indikerar att differentiering och marknadsandelar hos mindre LVM (leverantörsvarumärken) minskar kraftigt då EVM’s differentieing och marknadsandelar ökar. Sammanfattningsvis skiljer sig dock dessa svenska resultat till stor del åt från majoriteten av tidigare utländska resultat både vad gäller EVM’s samband med prisnivå, prispromotion och differentiering. Bl.a såg vi tecken på att EVM i Sverige tycks vara konkurrenskraftigare än vi trott tidigare, då de verkar kunna konkurrera med LVM på deras premisser vad gäller t.ex prispromotion. Skillnaderna från utländska resultat kan mycket väl tänkas bero på den svenska, något unika, kombinationen av dagligvarubranschens oligopolistiska marknadsstruktur, med anmärkningsvärt hög handelsblockskoncentration, och den jämförelsevis nyligen påbörjade invasionen av EVM i dagligvaruhandeln. Likheten med tidigare forskning bestod dock i indikationen på att EVM-invasionen kan få vissa konkurrenshämmande konsekvenser.},
 author    = {Ulver, Sofia},
 keyword   = {Handelns egna varumärken (EVM),Marknadsandelar,Prisnivå,Promotion,Differentieirng,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Dagligvaruandelns egna varumärken och dess marknadsstrukturella konsekvenser på den svenska marknaden},
 year     = {2003},
}