Advanced

Bemanningsbranschens ekonomistyrning - en fallstudie av fem företag

Thurban, Josefin; Eriksson, Christina; Persson, Annika and Olsson, Helena (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsen har till syfte att beskriva och analysera svenska bemanningsföretags ekonomistyrning, samt att utveckla en teoretisk referensram. Tillvägagångssättet är deduktivt då utgångspunkten är existerande teorier inom ekonomistyrning. Kvalitativa fallstudier i form av intervjuer har använts för att samla in materialet. Den teoretiska referensramen utgörs av en egenhändigt utformad modell som bygger på teorier om ekonomistyrning i tjänsteföretag och företag i allmänhet. Bemanningsbranschens ekonomistyrning har beskrivits och analyserats utifrån de fem fallföretagen: IT-Resurs AB, Lernia Bemanning AB, Proffice Sverige AB, Manpower AB och Poolia Sverige AB. Studien visar indikationer på en likartad ekonomistyrning i bemanningsbranschen,... (More)
Uppsatsen har till syfte att beskriva och analysera svenska bemanningsföretags ekonomistyrning, samt att utveckla en teoretisk referensram. Tillvägagångssättet är deduktivt då utgångspunkten är existerande teorier inom ekonomistyrning. Kvalitativa fallstudier i form av intervjuer har använts för att samla in materialet. Den teoretiska referensramen utgörs av en egenhändigt utformad modell som bygger på teorier om ekonomistyrning i tjänsteföretag och företag i allmänhet. Bemanningsbranschens ekonomistyrning har beskrivits och analyserats utifrån de fem fallföretagen: IT-Resurs AB, Lernia Bemanning AB, Proffice Sverige AB, Manpower AB och Poolia Sverige AB. Studien visar indikationer på en likartad ekonomistyrning i bemanningsbranschen, vilken tenderar att vara av traditionell och icke tjänsteanpassad karaktär. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Thurban, Josefin; Eriksson, Christina; Persson, Annika and Olsson, Helena
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Ekonomistyrning, styrverktyg, tjänsteföretag, bemanningsföretag, bemanningsbranschen, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1348771
date added to LUP
2006-01-13 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:43:41
@misc{1348771,
 abstract   = {Uppsatsen har till syfte att beskriva och analysera svenska bemanningsföretags ekonomistyrning, samt att utveckla en teoretisk referensram. Tillvägagångssättet är deduktivt då utgångspunkten är existerande teorier inom ekonomistyrning. Kvalitativa fallstudier i form av intervjuer har använts för att samla in materialet. Den teoretiska referensramen utgörs av en egenhändigt utformad modell som bygger på teorier om ekonomistyrning i tjänsteföretag och företag i allmänhet. Bemanningsbranschens ekonomistyrning har beskrivits och analyserats utifrån de fem fallföretagen: IT-Resurs AB, Lernia Bemanning AB, Proffice Sverige AB, Manpower AB och Poolia Sverige AB. Studien visar indikationer på en likartad ekonomistyrning i bemanningsbranschen, vilken tenderar att vara av traditionell och icke tjänsteanpassad karaktär.},
 author    = {Thurban, Josefin and Eriksson, Christina and Persson, Annika and Olsson, Helena},
 keyword   = {Ekonomistyrning,styrverktyg,tjänsteföretag,bemanningsföretag,bemanningsbranschen,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bemanningsbranschens ekonomistyrning - en fallstudie av fem företag},
 year     = {2006},
}