Advanced

Socialt ansvar i ett globalt perspektiv - en studie av fyra företag

Evaldsson, Erika; Flamholc, Miriam and Wejderot, Linda (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att lyfta fram några företags syn på sitt sociala ansvar i debatten kring ämnet och att tydliggöra vad företag avser med sitt sociala ansvar i en global ekonomi. Vidare vill vi se vad ett nationellt etikprogram erbjuder för hjälp till företag med det sociala arbetet och se vilken nytta ett deltagande innebär. Vi har använt oss av en kvalitativ studie där vi har samlat in vår empiri genom telefonintervjuer med en respondent från varje företag. De studerade företagen (H&M, ICA, Löfbergs Lila och Vattenfall) är positiva till den utveckling som finns inom området och att socialt ansvar får en större plats i företagen. Företagen inbegriper framförallt arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter och miljö i sitt globala... (More)
Syftet med uppsatsen är att lyfta fram några företags syn på sitt sociala ansvar i debatten kring ämnet och att tydliggöra vad företag avser med sitt sociala ansvar i en global ekonomi. Vidare vill vi se vad ett nationellt etikprogram erbjuder för hjälp till företag med det sociala arbetet och se vilken nytta ett deltagande innebär. Vi har använt oss av en kvalitativ studie där vi har samlat in vår empiri genom telefonintervjuer med en respondent från varje företag. De studerade företagen (H&M, ICA, Löfbergs Lila och Vattenfall) är positiva till den utveckling som finns inom området och att socialt ansvar får en större plats i företagen. Företagen inbegriper framförallt arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter och miljö i sitt globala ansvar. Än så länge är det främst leverantörerna som omfattas, men avsikten tycks vara att gå längre ner i leverantörskedjan. Det nationella etikprogrammet ses av företagen som ett positivt initiativ utan att det inneburit några omvälvande förändringar. Nyttan har främst varit utbytet av erfarenheter, reflektionen över det egna arbetet samt en ökad positiv uppmärksamhet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Evaldsson, Erika; Flamholc, Miriam and Wejderot, Linda
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Socialt ansvar, globalt ansvar, CSR, etik, etikprogram, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1348836
date added to LUP
2004-06-03 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:08:43
@misc{1348836,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att lyfta fram några företags syn på sitt sociala ansvar i debatten kring ämnet och att tydliggöra vad företag avser med sitt sociala ansvar i en global ekonomi. Vidare vill vi se vad ett nationellt etikprogram erbjuder för hjälp till företag med det sociala arbetet och se vilken nytta ett deltagande innebär. Vi har använt oss av en kvalitativ studie där vi har samlat in vår empiri genom telefonintervjuer med en respondent från varje företag. De studerade företagen (H&M, ICA, Löfbergs Lila och Vattenfall) är positiva till den utveckling som finns inom området och att socialt ansvar får en större plats i företagen. Företagen inbegriper framförallt arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter och miljö i sitt globala ansvar. Än så länge är det främst leverantörerna som omfattas, men avsikten tycks vara att gå längre ner i leverantörskedjan. Det nationella etikprogrammet ses av företagen som ett positivt initiativ utan att det inneburit några omvälvande förändringar. Nyttan har främst varit utbytet av erfarenheter, reflektionen över det egna arbetet samt en ökad positiv uppmärksamhet.},
 author    = {Evaldsson, Erika and Flamholc, Miriam and Wejderot, Linda},
 keyword   = {Socialt ansvar,globalt ansvar,CSR,etik,etikprogram,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Socialt ansvar i ett globalt perspektiv - en studie av fyra företag},
 year     = {2004},
}