Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Bankers kassaflödesanalys

Kaiser, Peter and Huber, Henrik (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet är att beskriva och jämföra kassaflödesanalyser hos fyra fullsortimentsbanker och då särskilt vad gäller förändringar i utformningen, samt belysa hur efterlevnaden är av de regler som kassaflödesanalysen bygger på. För att uppnå ovanställda syfte så har vi valt att studera bankernas kassaflödesanalyser utifrån ett kvantitativt synsätt, primärdatan består således av årsredovisningar. En matris ställdes upp för att underlätta utvärderingen av RR 7. Undersökningsobjekten är valda med ett icke slumpmässigt urval. Bankerna visar upp en god efterlevnad i fråga om den strukturella uppbyggnaden av kassaflödesanalysen. Detta ger större möjlighet till jämförelse mellan bankerna. En ändring av Redovisningsrådets rekommendation till antingen... (More)
Syftet är att beskriva och jämföra kassaflödesanalyser hos fyra fullsortimentsbanker och då särskilt vad gäller förändringar i utformningen, samt belysa hur efterlevnaden är av de regler som kassaflödesanalysen bygger på. För att uppnå ovanställda syfte så har vi valt att studera bankernas kassaflödesanalyser utifrån ett kvantitativt synsätt, primärdatan består således av årsredovisningar. En matris ställdes upp för att underlätta utvärderingen av RR 7. Undersökningsobjekten är valda med ett icke slumpmässigt urval. Bankerna visar upp en god efterlevnad i fråga om den strukturella uppbyggnaden av kassaflödesanalysen. Detta ger större möjlighet till jämförelse mellan bankerna. En ändring av Redovisningsrådets rekommendation till antingen ett användande av direkt eller indirekt metod som uppställningsform skulle öka läsbarheten och jämförbarheten. En minskning av variationerna i ingångsbegreppet skulle underlätta tolkningen gentemot andra analyser. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kaiser, Peter and Huber, Henrik
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kassaflödesanalys, banker, efterlevnad, utveckling, jämförbarhet, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1348982
date added to LUP
2004-01-15 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:51:48
@misc{1348982,
 abstract   = {{Syftet är att beskriva och jämföra kassaflödesanalyser hos fyra fullsortimentsbanker och då särskilt vad gäller förändringar i utformningen, samt belysa hur efterlevnaden är av de regler som kassaflödesanalysen bygger på. För att uppnå ovanställda syfte så har vi valt att studera bankernas kassaflödesanalyser utifrån ett kvantitativt synsätt, primärdatan består således av årsredovisningar. En matris ställdes upp för att underlätta utvärderingen av RR 7. Undersökningsobjekten är valda med ett icke slumpmässigt urval. Bankerna visar upp en god efterlevnad i fråga om den strukturella uppbyggnaden av kassaflödesanalysen. Detta ger större möjlighet till jämförelse mellan bankerna. En ändring av Redovisningsrådets rekommendation till antingen ett användande av direkt eller indirekt metod som uppställningsform skulle öka läsbarheten och jämförbarheten. En minskning av variationerna i ingångsbegreppet skulle underlätta tolkningen gentemot andra analyser.}},
 author    = {{Kaiser, Peter and Huber, Henrik}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Bankers kassaflödesanalys}},
 year     = {{2004}},
}