Advanced

Ekonomistyrning i kommunal respektive fristående förskola

Lindqvist, Niklas; Nilsson Roos, Markus and Lindmark, Adam (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva, analysera samt diskutera möjligheter till förbättringar av ekonomistyrningen i kommunal- respektive fristående förskola inriktade mot barn med särskilda behov.
Metod:Studien har genomförts med en fallstudie där datainsamlingen skett genom semistrukturerade intervjuer. Som forskningsmetod har vi använt oss av en iterativ process. Teoretiska perspektiv: Det teoretiska perspektiv som används i studien behandlar ekonomiska styrinstrument för fristående och kommunal verksamhet. Främst har teorier kring budget, balanserat styrkort och ansvarsenheter behandlats. Empiri:Den empiri som samlats in från studieobjekten, Uroxen ochHabiliteket, har varit information från ledningen rörande de ekonomiska... (More)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva, analysera samt diskutera möjligheter till förbättringar av ekonomistyrningen i kommunal- respektive fristående förskola inriktade mot barn med särskilda behov.
Metod:Studien har genomförts med en fallstudie där datainsamlingen skett genom semistrukturerade intervjuer. Som forskningsmetod har vi använt oss av en iterativ process. Teoretiska perspektiv: Det teoretiska perspektiv som används i studien behandlar ekonomiska styrinstrument för fristående och kommunal verksamhet. Främst har teorier kring budget, balanserat styrkort och ansvarsenheter behandlats. Empiri:Den empiri som samlats in från studieobjekten, Uroxen ochHabiliteket, har varit information från ledningen rörande de ekonomiska styrinstrument som används i förskolan. Resultat: Studien har uppmärksammat mindre skillnader i användandet av ekonomiska styrinstrument. En skillnad som belyses är användandet av ansvarsenheter. Angående huvudmannaskapet är Uroxen hårdare styrd i förhållande till Habilitektet. Verksamhetsinriktningen har visat sig vara en större orsak till skillnader snarare än huvudmannaskap. Ett balanserat styrkort hade varit lämpligt att införa för att öka fokus på effektivitet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindqvist, Niklas; Nilsson Roos, Markus and Lindmark, Adam
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Kommunal förskola, Fristående förskola, Budget, Ansvarsenheter, Balanserat styrkort, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1348988
date added to LUP
2009-01-16 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:15:36
@misc{1348988,
 abstract   = {Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva, analysera samt diskutera möjligheter till förbättringar av ekonomistyrningen i kommunal- respektive fristående förskola inriktade mot barn med särskilda behov.
Metod:Studien har genomförts med en fallstudie där datainsamlingen skett genom semistrukturerade intervjuer. Som forskningsmetod har vi använt oss av en iterativ process. Teoretiska perspektiv: Det teoretiska perspektiv som används i studien behandlar ekonomiska styrinstrument för fristående och kommunal verksamhet. Främst har teorier kring budget, balanserat styrkort och ansvarsenheter behandlats. Empiri:Den empiri som samlats in från studieobjekten, Uroxen ochHabiliteket, har varit information från ledningen rörande de ekonomiska styrinstrument som används i förskolan. Resultat: Studien har uppmärksammat mindre skillnader i användandet av ekonomiska styrinstrument. En skillnad som belyses är användandet av ansvarsenheter. Angående huvudmannaskapet är Uroxen hårdare styrd i förhållande till Habilitektet. Verksamhetsinriktningen har visat sig vara en större orsak till skillnader snarare än huvudmannaskap. Ett balanserat styrkort hade varit lämpligt att införa för att öka fokus på effektivitet.},
 author    = {Lindqvist, Niklas and Nilsson Roos, Markus and Lindmark, Adam},
 keyword   = {Kommunal förskola,Fristående förskola,Budget,Ansvarsenheter,Balanserat styrkort,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ekonomistyrning i kommunal respektive fristående förskola},
 year     = {2009},
}