Advanced

Med projektledaren i rampljuset - En empirisk studie av ett teaterprojekt

Hildemo, Caroline; Malmström, Emelie and Vahlstedt, Hanna (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att belysa projektledning i uppsättningar inom teaterbranschen ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Vi avser att skapa medvetenhet om projektledarens roll och arbetsuppgifter för att bättre förstå de utmaningar som kan uppkomma i det vardagliga arbetet. Detta för att skapa effektivitet och därmed en mer produktiv organisation. Uppsatsen har utgått från en induktiv metod och därmed inletts med insamling av empiri i form av intervjuer och en enkätundersökning. Sex kvalitativa intervjuer har gjorts med nyckelpersoner i High School Musical-projektet. Utifrån det insamlade materialet har lämpliga teorier valts ut för att sedan användas som underlag vid den avslutande analysen. Vår slutsats är att vi anser att... (More)
Syftet med uppsatsen är att belysa projektledning i uppsättningar inom teaterbranschen ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Vi avser att skapa medvetenhet om projektledarens roll och arbetsuppgifter för att bättre förstå de utmaningar som kan uppkomma i det vardagliga arbetet. Detta för att skapa effektivitet och därmed en mer produktiv organisation. Uppsatsen har utgått från en induktiv metod och därmed inletts med insamling av empiri i form av intervjuer och en enkätundersökning. Sex kvalitativa intervjuer har gjorts med nyckelpersoner i High School Musical-projektet. Utifrån det insamlade materialet har lämpliga teorier valts ut för att sedan användas som underlag vid den avslutande analysen. Vår slutsats är att vi anser att projektledare inom teaterbranschen bör ha en mer betydande roll i det administrativa arbetet och ges större befogenhet att fatta beslut i det dagliga arbetet. Detta för att effektivisera arbetet under projektets gång. Projektledaren bör även vara mer medveten om sitt ledarskap för att skapa bättre förutsättningar för ett effektivt arbete. Strategi och målsättningar är två viktiga aspekter där projektledaren bör inneha en mer framträdande position. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hildemo, Caroline; Malmström, Emelie and Vahlstedt, Hanna
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Projektledning, teateruppsättning, effektivitet, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1349262
date added to LUP
2009-01-14 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:18:38
@misc{1349262,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att belysa projektledning i uppsättningar inom teaterbranschen ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Vi avser att skapa medvetenhet om projektledarens roll och arbetsuppgifter för att bättre förstå de utmaningar som kan uppkomma i det vardagliga arbetet. Detta för att skapa effektivitet och därmed en mer produktiv organisation. Uppsatsen har utgått från en induktiv metod och därmed inletts med insamling av empiri i form av intervjuer och en enkätundersökning. Sex kvalitativa intervjuer har gjorts med nyckelpersoner i High School Musical-projektet. Utifrån det insamlade materialet har lämpliga teorier valts ut för att sedan användas som underlag vid den avslutande analysen. Vår slutsats är att vi anser att projektledare inom teaterbranschen bör ha en mer betydande roll i det administrativa arbetet och ges större befogenhet att fatta beslut i det dagliga arbetet. Detta för att effektivisera arbetet under projektets gång. Projektledaren bör även vara mer medveten om sitt ledarskap för att skapa bättre förutsättningar för ett effektivt arbete. Strategi och målsättningar är två viktiga aspekter där projektledaren bör inneha en mer framträdande position.},
 author    = {Hildemo, Caroline and Malmström, Emelie and Vahlstedt, Hanna},
 keyword   = {Projektledning,teateruppsättning,effektivitet,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Med projektledaren i rampljuset - En empirisk studie av ett teaterprojekt},
 year     = {2009},
}