Advanced

Controllern i svensk praktik – En kvantitativ studie av en profession i förändring

Olsson, Agneta and Paulsson, Alexander (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Att kartlägga samt analysera förändringar inom ekonomistyrningsområdet avseende controllerns roll, arbetsområde och styrmedel i svensk praktik Metod: En webb-baserad enkät skickades ut till 1000 controller i Sverige. Enkäten var utformad som en replikat från studien av Scapens et al (2002). Kvantitativa och statistiska metoder användes vid bearbetning av materialet Teoretiska perspektiv: Vi utgår ifrån att externa strukturella processer, s.k. förändringsdrivare, utvecklade av Lukka och Granlund (1998), som genom ekonomiska, normativa och tvingande tryck, samt efterliknelseprocesser, skapar homogeniserande praktiker i controllerns arbete. Slutsats:
Några signifikanta skillnader mellan service- och industrisektorn i Sverige avseende... (More)
Syfte: Att kartlägga samt analysera förändringar inom ekonomistyrningsområdet avseende controllerns roll, arbetsområde och styrmedel i svensk praktik Metod: En webb-baserad enkät skickades ut till 1000 controller i Sverige. Enkäten var utformad som en replikat från studien av Scapens et al (2002). Kvantitativa och statistiska metoder användes vid bearbetning av materialet Teoretiska perspektiv: Vi utgår ifrån att externa strukturella processer, s.k. förändringsdrivare, utvecklade av Lukka och Granlund (1998), som genom ekonomiska, normativa och tvingande tryck, samt efterliknelseprocesser, skapar homogeniserande praktiker i controllerns arbete. Slutsats:
Några signifikanta skillnader mellan service- och industrisektorn i Sverige avseende controllerrollen, arbetsområdet och styrmedel kunde inte verifieras. Controllern i Sverige idag arbetar till stor del med de traditionella arbetsuppgifterna med ett visst inslag av strategiska arbetsuppgifter. I ett internationellt perspektiv kunde inga stora skillnader mellan Sverige och Storbritannien konstateras. Indikationer på en förhållandevis långsam förändring avseende controller rollen, arbetsområdet och styrmedel kunde noteras, till stor del oavsett nations- och sektortillhörighet samt organisationsegenskaper. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Agneta and Paulsson, Alexander
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Controller; roll; arbetsområde; arbetsuppgifter; styrmedel; färdigheter; förändringsdrivare; kvantitativ, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1349285
date added to LUP
2008-06-13
date last changed
2012-04-02 17:06:56
@misc{1349285,
 abstract   = {Syfte: Att kartlägga samt analysera förändringar inom ekonomistyrningsområdet avseende controllerns roll, arbetsområde och styrmedel i svensk praktik Metod: En webb-baserad enkät skickades ut till 1000 controller i Sverige. Enkäten var utformad som en replikat från studien av Scapens et al (2002). Kvantitativa och statistiska metoder användes vid bearbetning av materialet Teoretiska perspektiv: Vi utgår ifrån att externa strukturella processer, s.k. förändringsdrivare, utvecklade av Lukka och Granlund (1998), som genom ekonomiska, normativa och tvingande tryck, samt efterliknelseprocesser, skapar homogeniserande praktiker i controllerns arbete. Slutsats:
Några signifikanta skillnader mellan service- och industrisektorn i Sverige avseende controllerrollen, arbetsområdet och styrmedel kunde inte verifieras. Controllern i Sverige idag arbetar till stor del med de traditionella arbetsuppgifterna med ett visst inslag av strategiska arbetsuppgifter. I ett internationellt perspektiv kunde inga stora skillnader mellan Sverige och Storbritannien konstateras. Indikationer på en förhållandevis långsam förändring avseende controller rollen, arbetsområdet och styrmedel kunde noteras, till stor del oavsett nations- och sektortillhörighet samt organisationsegenskaper.},
 author    = {Olsson, Agneta and Paulsson, Alexander},
 keyword   = {Controller; roll; arbetsområde; arbetsuppgifter; styrmedel; färdigheter; förändringsdrivare; kvantitativ,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Controllern i svensk praktik – En kvantitativ studie av en profession i förändring},
 year     = {2008},
}