Advanced

Redovisning av måluppfyllelse i ideella föreningar - en normativ studie med nyckeltal

Ericsson, Sara; Lantz, Jessica and Jonsson, Karin (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att utveckla nyckeltal för olika slag av ideella föreningar som visar vad de har gjort för att uppfylla föreningens mål. Uppsatsens syfte är således normativt. För att fokusera karaktären hos nyckeltalen har en kvalitativ metod tillämpats. Vid framtagandet av nyckeltal har vi utgått ifrån ett abduktivt tillvägagångssätt, vilket innebär att nyckeltalen som presenteras är ett resultat från att både ha studerat normer och teorier, såsom lagar och frivilligorganisationers rekommendationer, samt 25 ideella föreningars årsredovisningar. För att klarlägga vilka normer som styr årsredovisningens utformning redogör vi för Årsredovisningslagens bestämmelser samt för tidigare rekommendationer på nyckeltal. Vi redogör även kort... (More)
Syftet med uppsatsen är att utveckla nyckeltal för olika slag av ideella föreningar som visar vad de har gjort för att uppfylla föreningens mål. Uppsatsens syfte är således normativt. För att fokusera karaktären hos nyckeltalen har en kvalitativ metod tillämpats. Vid framtagandet av nyckeltal har vi utgått ifrån ett abduktivt tillvägagångssätt, vilket innebär att nyckeltalen som presenteras är ett resultat från att både ha studerat normer och teorier, såsom lagar och frivilligorganisationers rekommendationer, samt 25 ideella föreningars årsredovisningar. För att klarlägga vilka normer som styr årsredovisningens utformning redogör vi för Årsredovisningslagens bestämmelser samt för tidigare rekommendationer på nyckeltal. Vi redogör även kort för teorier om tilläggsupplysningar samt därefter mer djupgående teorier om nyckeltal. Studien har resulterat i flertalet nyckeltal, vilka exemplifieras nedan för respektive slag av förening: Biståndsorganisationer - antal ton kläder som sänts ut,
Idrottsföreningar - antal utövare,
Fackföreningar - antal tvister som har behandlats,
Kulturföreningar - antal teaterföreställningar,
Trossamfund - antal utdelade biblar,
Utbildningsföreningar - antal studiecirklar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ericsson, Sara; Lantz, Jessica and Jonsson, Karin
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Ideell förening, måluppfyllelse, nyckeltal, årsredovisning, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1349400
date added to LUP
2008-10-10 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:13:00
@misc{1349400,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att utveckla nyckeltal för olika slag av ideella föreningar som visar vad de har gjort för att uppfylla föreningens mål. Uppsatsens syfte är således normativt. För att fokusera karaktären hos nyckeltalen har en kvalitativ metod tillämpats. Vid framtagandet av nyckeltal har vi utgått ifrån ett abduktivt tillvägagångssätt, vilket innebär att nyckeltalen som presenteras är ett resultat från att både ha studerat normer och teorier, såsom lagar och frivilligorganisationers rekommendationer, samt 25 ideella föreningars årsredovisningar. För att klarlägga vilka normer som styr årsredovisningens utformning redogör vi för Årsredovisningslagens bestämmelser samt för tidigare rekommendationer på nyckeltal. Vi redogör även kort för teorier om tilläggsupplysningar samt därefter mer djupgående teorier om nyckeltal. Studien har resulterat i flertalet nyckeltal, vilka exemplifieras nedan för respektive slag av förening: Biståndsorganisationer - antal ton kläder som sänts ut,
Idrottsföreningar - antal utövare,
Fackföreningar - antal tvister som har behandlats,
Kulturföreningar - antal teaterföreställningar,
Trossamfund - antal utdelade biblar,
Utbildningsföreningar - antal studiecirklar.},
 author    = {Ericsson, Sara and Lantz, Jessica and Jonsson, Karin},
 keyword   = {Ideell förening,måluppfyllelse,nyckeltal,årsredovisning,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Redovisning av måluppfyllelse i ideella föreningar - en normativ studie med nyckeltal},
 year     = {2008},
}