Advanced

IFRS 8 - amerikansk standard i europeisk redovisning

Klarås, Sebastian; Elezi, Samet and Ahlberg, Klas (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera IASBs framgång och tillit som internationell standardsättare, då nya standarder utvecklas i samarbete med FASB.
Undersökningen har genomförts utifrån en induktiv ansats. Metoden har gått ut på att analysera artiklar och comment letters, för att sedan knyta an denna empiri med vår teoretiska referensram. Det teoretiska perspektivet har i stor omfattning utgått ifrån att beskriva den institutionella teorin. Utifrån teorin undersöks vilka formella och i
nformella regler, normer och värderingar som styr organisationen och den institutionella miljö där IASB verkar. I empirin framförs åsikter från comment letters, artiklar och dokument. I dessa återges olika åsikter om standarden IFRS 8 och... (More)
Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera IASBs framgång och tillit som internationell standardsättare, då nya standarder utvecklas i samarbete med FASB.
Undersökningen har genomförts utifrån en induktiv ansats. Metoden har gått ut på att analysera artiklar och comment letters, för att sedan knyta an denna empiri med vår teoretiska referensram. Det teoretiska perspektivet har i stor omfattning utgått ifrån att beskriva den institutionella teorin. Utifrån teorin undersöks vilka formella och i
nformella regler, normer och värderingar som styr organisationen och den institutionella miljö där IASB verkar. I empirin framförs åsikter från comment letters, artiklar och dokument. I dessa återges olika åsikter om standarden IFRS 8 och ledningspespektivet. Användarna är den grupp som har lägst förtroende för IASB och är därmed de som är mest negativt inställda till IASB. Framställarna är generellt sett positiva till standarden och gentemot dessa har IASB en stark legitimitet för sitt agerande. IASB har starkt stöd från de flesta standardsättare och även ett flertal av instituten och regulatorerna. Genom IFRS 8 blir det amerikanska inflytandet över IASB tydligt, vilket innebär en balansgång för IASB, med FASB på ena sidan och sin trovärdighet på andra sidan. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Klarås, Sebastian; Elezi, Samet and Ahlberg, Klas
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
IASB, FASB, Legitimitet, Konvergens, IFRS 8, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1349526
date added to LUP
2008-06-12
date last changed
2012-04-02 17:05:40
@misc{1349526,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera IASBs framgång och tillit som internationell standardsättare, då nya standarder utvecklas i samarbete med FASB.
Undersökningen har genomförts utifrån en induktiv ansats. Metoden har gått ut på att analysera artiklar och comment letters, för att sedan knyta an denna empiri med vår teoretiska referensram. Det teoretiska perspektivet har i stor omfattning utgått ifrån att beskriva den institutionella teorin. Utifrån teorin undersöks vilka formella och i
nformella regler, normer och värderingar som styr organisationen och den institutionella miljö där IASB verkar. I empirin framförs åsikter från comment letters, artiklar och dokument. I dessa återges olika åsikter om standarden IFRS 8 och ledningspespektivet. Användarna är den grupp som har lägst förtroende för IASB och är därmed de som är mest negativt inställda till IASB. Framställarna är generellt sett positiva till standarden och gentemot dessa har IASB en stark legitimitet för sitt agerande. IASB har starkt stöd från de flesta standardsättare och även ett flertal av instituten och regulatorerna. Genom IFRS 8 blir det amerikanska inflytandet över IASB tydligt, vilket innebär en balansgång för IASB, med FASB på ena sidan och sin trovärdighet på andra sidan.},
 author    = {Klarås, Sebastian and Elezi, Samet and Ahlberg, Klas},
 keyword   = {IASB,FASB,Legitimitet,Konvergens,IFRS 8,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {IFRS 8 - amerikansk standard i europeisk redovisning},
 year     = {2008},
}