Advanced

Informationsöverflöd? - En studie av upplysningskrav gällande ersättningar till ledande befattningshavare

Crona, Marcus; Björk, Oscar and Erliksson, Christian (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Vi ämnar med denna studie beskriva och analysera hur publika aktiebolag presenterar information gällande ersättningar till ledande befattningshavare i sin årsredovisning. Vidare är syftet att undersöka vilka företags samt intressenters åsikter till denna redovisning är. Metod: Studien är uppbyggd av tre delstudier. Den första är en kvantitativ kartläggning med deskriptivt syfte. De övriga två är kvalitativa undersökningar som genomförts via strukturerade och semistandardiserade telefonintervjuer. Teoretiska perspektiv: Vår teoretiska referensram består av Principal-Agentteorin, Intressentmodellen, Informationsteori samt redovisningens kvalitativa egenskaper enligt IASB:s föreställningsram. Empiri: Det empiriska materialet består... (More)
Syfte: Vi ämnar med denna studie beskriva och analysera hur publika aktiebolag presenterar information gällande ersättningar till ledande befattningshavare i sin årsredovisning. Vidare är syftet att undersöka vilka företags samt intressenters åsikter till denna redovisning är. Metod: Studien är uppbyggd av tre delstudier. Den första är en kvantitativ kartläggning med deskriptivt syfte. De övriga två är kvalitativa undersökningar som genomförts via strukturerade och semistandardiserade telefonintervjuer. Teoretiska perspektiv: Vår teoretiska referensram består av Principal-Agentteorin, Intressentmodellen, Informationsteori samt redovisningens kvalitativa egenskaper enligt IASB:s föreställningsram. Empiri: Det empiriska materialet består dels av en kartläggningsstudie av årsredovisningar från samtliga bolag noterade på OMX Large Cap Stockholm, dels av nio intervjuer med upprättare och sex intervjuer med tre olika intressentgrupper. Slutsatser: De undersökningar som gjorts i studien visar att redovisningen av ersättningar till ledande befattningshavare skiljer sig åt på flertalet sätt. Flera av de studerade företagen visar dock en hög uppfyllandegrad av de nya lagstadgade kraven i ÅRL. Något samband mellan omfattning av redovisad information och uppfyllandegrad av de undersökta kriterierna har inte gått att finna. Det har även visat sig att flera upprättare av årsredovisningar anser att de nya upplysningskraven innebär tolkningsproblem varför fler och tydligare råd och rekommendationer efterfrågas. Upplevd nytta av presenterad information visar sig även skilja mellan olika intressentgrupper. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Crona, Marcus; Björk, Oscar and Erliksson, Christian
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Årsredovisning, Upplysningskrav, Ledande Befattningshavare, OMX Large Cap, Intressenter, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1349591
date added to LUP
2008-06-09
date last changed
2012-04-02 17:03:58
@misc{1349591,
 abstract   = {Syfte:	Vi ämnar med denna studie beskriva och analysera hur publika aktiebolag presenterar information gällande ersättningar till ledande befattningshavare i sin årsredovisning. Vidare är syftet att undersöka vilka företags samt intressenters åsikter till denna redovisning är. Metod:	Studien är uppbyggd av tre delstudier. Den första är en kvantitativ kartläggning med deskriptivt syfte. De övriga två är kvalitativa undersökningar som genomförts via strukturerade och semistandardiserade telefonintervjuer. Teoretiska perspektiv:	Vår teoretiska referensram består av Principal-Agentteorin, Intressentmodellen, Informationsteori samt redovisningens kvalitativa egenskaper enligt IASB:s föreställningsram. Empiri:	Det empiriska materialet består dels av en kartläggningsstudie av årsredovisningar från samtliga bolag noterade på OMX Large Cap Stockholm, dels av nio intervjuer med upprättare och sex intervjuer med tre olika intressentgrupper. Slutsatser: De undersökningar som gjorts i studien visar att redovisningen av ersättningar till ledande befattningshavare skiljer sig åt på flertalet sätt. Flera av de studerade företagen visar dock en hög uppfyllandegrad av de nya lagstadgade kraven i ÅRL. Något samband mellan omfattning av redovisad information och uppfyllandegrad av de undersökta kriterierna har inte gått att finna. Det har även visat sig att flera upprättare av årsredovisningar anser att de nya upplysningskraven innebär tolkningsproblem varför fler och tydligare råd och rekommendationer efterfrågas. Upplevd nytta av presenterad information visar sig även skilja mellan olika intressentgrupper.},
 author    = {Crona, Marcus and Björk, Oscar and Erliksson, Christian},
 keyword   = {Årsredovisning,Upplysningskrav,Ledande Befattningshavare,OMX Large Cap,Intressenter,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Informationsöverflöd? - En studie av upplysningskrav gällande ersättningar till ledande befattningshavare},
 year     = {2008},
}