Advanced

Koncernmässig goodwill En studie av sambandet mellan förvärvsmotiv och avskrivningstider

Ottosson, Anna (2001)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Koncernmässig goodwill och hur nyttjandeperioden för denna skall fastställas är ett omdiskuterat ämne. En fråga som debatteras är harmoniseringsproblemet och vart utvecklingen på området går. Två svenska koncerner, Atlas Copco och Electrolux, har valt att skriva av sin goodwill på upp till 40 år trots att det i Sverige är rekommenderat att skriva av upp till maximalt 20 år. De motiverar de avskrivningstider som sträcker sig i spektrat 20 till 40 år med att motiven till förvärven, som gett upphov till goodwillen, var strategiska. Valet av så långa avskrivningstider är kontroversiellt. ÅRL accepterar dock avvikelser från rekommendationer om upplysning om detta lämnas i not.
Denna uppsats har koncentrerat sig på frågeställningen: Vilken roll... (More)
Koncernmässig goodwill och hur nyttjandeperioden för denna skall fastställas är ett omdiskuterat ämne. En fråga som debatteras är harmoniseringsproblemet och vart utvecklingen på området går. Två svenska koncerner, Atlas Copco och Electrolux, har valt att skriva av sin goodwill på upp till 40 år trots att det i Sverige är rekommenderat att skriva av upp till maximalt 20 år. De motiverar de avskrivningstider som sträcker sig i spektrat 20 till 40 år med att motiven till förvärven, som gett upphov till goodwillen, var strategiska. Valet av så långa avskrivningstider är kontroversiellt. ÅRL accepterar dock avvikelser från rekommendationer om upplysning om detta lämnas i not.
Denna uppsats har koncentrerat sig på frågeställningen: Vilken roll spelar förvärvsmotiven vid fastställandet av avskrivningstiderna och finns det teoretiskt stöd för koncerner att fastställa nyttjandeperioder för koncernmässig goodwill på 20 till 40 år i sina koncernredovisningar? Syfte: Att studera skillnaderna mellan dessa två avvikande koncerner och tre övriga som endast har avskrivningstider för goodwill på 5 till 20 år, varav två också nyttjar begreppet strategiskt förvärv för att motivera sina 20-åriga avskrivningar och en sista som ej brukar detta begrepp. Vidare att analysera skillnaderna mellan dessa koncerners förvärv, för att se om det kan finnas några skillnader mellan dessa som kan förklara skillnaderna mellan deras sätt att välja avskrivningstider för koncernmässig goodwill samt hur de kopplar samman det strategiska förvärvet med en lång avskrivningsperiod. Slutsatser: Förvärvsmotivet har betydelse för valet av avskrivningstider. Konglomerat, som normalt är förvärv med relativt stora belopp, tenderar att leda till relativt stora goodwillposter. Dessa goodwillposter är vanligen också de som får de längre avskrivningstiderna. Motivet till dessa förvärv är ofta att slå sig in på nya marknader. Dessa förvärv är också de som vanligen kategoriseras som strategiska av de koncerner som nyttjar begreppet strategiska förvärv, men beteendet som beskrivs ovan återfinns även hos den koncern som inte nyttjar begreppet. Emellertid kan vi endast finna stöd i RR 1:91, en numera ej gällande rekommendation från redovisningsrådet, som stödjer detta beteende. Ingen teori, lagtext eller annan rekommendation stödjer dock detta beteende. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ottosson, Anna
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Koncernmässig goodwill, avskrivningsperioder, förvärvsmotiv, strategiskt förvärv., Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1349707
date added to LUP
2001-05-31 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:07:16
@misc{1349707,
 abstract   = {Koncernmässig goodwill och hur nyttjandeperioden för denna skall fastställas är ett omdiskuterat ämne. En fråga som debatteras är harmoniseringsproblemet och vart utvecklingen på området går. Två svenska koncerner, Atlas Copco och Electrolux, har valt att skriva av sin goodwill på upp till 40 år trots att det i Sverige är rekommenderat att skriva av upp till maximalt 20 år. De motiverar de avskrivningstider som sträcker sig i spektrat 20 till 40 år med att motiven till förvärven, som gett upphov till goodwillen, var strategiska. Valet av så långa avskrivningstider är kontroversiellt. ÅRL accepterar dock avvikelser från rekommendationer om upplysning om detta lämnas i not.
Denna uppsats har koncentrerat sig på frågeställningen: Vilken roll spelar förvärvsmotiven vid fastställandet av avskrivningstiderna och finns det teoretiskt stöd för koncerner att fastställa nyttjandeperioder för koncernmässig goodwill på 20 till 40 år i sina koncernredovisningar? Syfte:	Att studera skillnaderna mellan dessa två avvikande koncerner och tre övriga som endast har avskrivningstider för goodwill på 5 till 20 år, varav två också nyttjar begreppet strategiskt förvärv för att motivera sina 20-åriga avskrivningar och en sista som ej brukar detta begrepp. Vidare att analysera skillnaderna mellan dessa koncerners förvärv, för att se om det kan finnas några skillnader mellan dessa som kan förklara skillnaderna mellan deras sätt att välja avskrivningstider för koncernmässig goodwill samt hur de kopplar samman det strategiska förvärvet med en lång avskrivningsperiod. Slutsatser:	Förvärvsmotivet har betydelse för valet av avskrivningstider. Konglomerat, som normalt är förvärv med relativt stora belopp, tenderar att leda till relativt stora goodwillposter. Dessa goodwillposter är vanligen också de som får de längre avskrivningstiderna. Motivet till dessa förvärv är ofta att slå sig in på nya marknader. Dessa förvärv är också de som vanligen kategoriseras som strategiska av de koncerner som nyttjar begreppet strategiska förvärv, men beteendet som beskrivs ovan återfinns även hos den koncern som inte nyttjar begreppet. Emellertid kan vi endast finna stöd i RR 1:91, en numera ej gällande rekommendation från redovisningsrådet, som stödjer detta beteende. Ingen teori, lagtext eller annan rekommendation stödjer dock detta beteende.},
 author    = {Ottosson, Anna},
 keyword   = {Koncernmässig goodwill,avskrivningsperioder,förvärvsmotiv,strategiskt förvärv.,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Koncernmässig goodwill En studie av sambandet mellan förvärvsmotiv och avskrivningstider},
 year     = {2001},
}