Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Strävan mot lärande i kunskapsföretag

Hildemar, Anna ; Rörstrand, Ulf and Abramsson, Ann Charlotte (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Dagens företag förväntas att snabbare samla in och bearbeta information och anpassa sin verksamhet efter informationen för att attrahera och behålla de duktiga medarbetare skapar varaktigt lärande i organisationen. Flera akademiska undersökningar visar leder till varaktiga konkurrensfördelar och framför allt överlevnad.
Syftet är att genom en jämförande fallstudie undersöka hur några företag strävar efter att skapa en lärande organisation.
Inriktningen är abduktiv och såväl primär- som sekundärdata är underlag där primärdatan består av semistrukturerade intervjuer
Analysen visar att även om samtliga undersökta fallföretag har insett vikten av att skapa lärande organisationer så har de inte till fullo insett vilka faktorer som påverkar och... (More)
Dagens företag förväntas att snabbare samla in och bearbeta information och anpassa sin verksamhet efter informationen för att attrahera och behålla de duktiga medarbetare skapar varaktigt lärande i organisationen. Flera akademiska undersökningar visar leder till varaktiga konkurrensfördelar och framför allt överlevnad.
Syftet är att genom en jämförande fallstudie undersöka hur några företag strävar efter att skapa en lärande organisation.
Inriktningen är abduktiv och såväl primär- som sekundärdata är underlag där primärdatan består av semistrukturerade intervjuer
Analysen visar att även om samtliga undersökta fallföretag har insett vikten av att skapa lärande organisationer så har de inte till fullo insett vilka faktorer som påverkar och skapar förutsättningar. Förändringsarbetet slutar ofta vid uttalade intentioner utan nödvändiga förändringar i processer, kultur och värderingar. Ett (alltför) stort fokus på kortsiktiga mål leder ofta till single-loop lärande något som riskerar ha en konserverande effekt på organisationen istället för en effektiv förändringsbenägenhet.. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hildemar, Anna ; Rörstrand, Ulf and Abramsson, Ann Charlotte
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kunskapsföretag, lärande, human resource management, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1349757
date added to LUP
2003-01-16 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:35:35
@misc{1349757,
 abstract   = {Dagens företag förväntas att snabbare samla in och bearbeta information och anpassa sin verksamhet efter informationen för att attrahera och behålla de duktiga medarbetare skapar varaktigt lärande i organisationen. Flera akademiska undersökningar visar leder till varaktiga konkurrensfördelar och framför allt överlevnad.
Syftet är att genom en jämförande fallstudie undersöka hur några företag strävar efter att skapa en lärande organisation.
Inriktningen är abduktiv och såväl primär- som sekundärdata är underlag där primärdatan består av semistrukturerade intervjuer
Analysen visar att även om samtliga undersökta fallföretag har insett vikten av att skapa lärande organisationer så har de inte till fullo insett vilka faktorer som påverkar och skapar förutsättningar. Förändringsarbetet slutar ofta vid uttalade intentioner utan nödvändiga förändringar i processer, kultur och värderingar. Ett (alltför) stort fokus på kortsiktiga mål leder ofta till single-loop lärande något som riskerar ha en konserverande effekt på organisationen istället för en effektiv förändringsbenägenhet..},
 author    = {Hildemar, Anna and Rörstrand, Ulf and Abramsson, Ann Charlotte},
 keyword   = {kunskapsföretag,lärande,human resource management,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Strävan mot lärande i kunskapsföretag},
 year     = {2003},
}