Advanced

NÄR WILLYS MÖTE WILLMA, En fallstudie i samspelet mellan butikskoncept och människa

Netterby, Natally; Mårtensson, Mårten and Andersson, Sebastian (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Titel: NÄR WILLYS MÖTTE WILLMA, en fallstudie i samspelet mellan butikskoncept och människa Seminariedatum: 2008-06-05 Ämne: FEKK01, Kandidatuppsats, Företagsekonomi 15 poäng Författare: Sebastian Andersson, Mårten Mårtensson, Natally Netterby Handledare: Håkan Lagerquist Nyckelord: Dagligvaruhandel, butikskoncept, innovation, kulturutvidgning, organisationens livscykel Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera den förändringsproblematik som kan uppstå då nya sätt att arbeta och tänka introduceras från ledningshåll i en organisation samt hur dessa bör hanteras för att nå konkurrenskraftiga lösningar. Metod: Studien är en fallstudie med i huvudsak abduktiv ansats. Det empiriska materialet har samlats in genom personliga,... (More)
Titel: NÄR WILLYS MÖTTE WILLMA, en fallstudie i samspelet mellan butikskoncept och människa Seminariedatum: 2008-06-05 Ämne: FEKK01, Kandidatuppsats, Företagsekonomi 15 poäng Författare: Sebastian Andersson, Mårten Mårtensson, Natally Netterby Handledare: Håkan Lagerquist Nyckelord: Dagligvaruhandel, butikskoncept, innovation, kulturutvidgning, organisationens livscykel Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera den förändringsproblematik som kan uppstå då nya sätt att arbeta och tänka introduceras från ledningshåll i en organisation samt hur dessa bör hanteras för att nå konkurrenskraftiga lösningar. Metod: Studien är en fallstudie med i huvudsak abduktiv ansats. Det empiriska materialet har samlats in genom personliga, kvalitativa intervjuer som varit semistrukturerade till sin karaktär. Den kvalitativa ansatsen är vald för att kunna ge en djup och nyansrik bild av det valda fallet. Teori: Den organisatoriska livscykeln används för att klargöra förändringsproblematiken. Teorier om kulturell förändring syftar till att utröna hur en förändring bör ske. Styrning och motivation kan här ses som verktyg i förändringsarbetet. Lean production och relations-modellen används för diskussion kring långsiktigt hållbara lösningar. Empiri: Studieobjektet är Willys organisation och omfattar Willys huvudkontor i Göteborg, pilotbutiken för Willmakonceptet i Söndrum, Halmstad samt även Willys i Ystad. Intervjuerna har omfattat både personer på ledningsnivå och i butik, butikschefer och personal. Resultat: Genom studien har vi kommit fram till att det finns ett glapp i hur ledning och butiksmedarbetar ser på organisationen och dess arbete. De befinner sig i olika faser i den organisatoriska livscykeln vilket vi förklarar genom att en förändring av detta slag tar tid att få genomslag i en så stor organisation. För att lyckas med den förändring företaget står inför anser vi att en kulturell utvidgning är nödvändig där fokus ligger på andra styrformer och motivatorer än tidigare. Förändringen bör gå mer mot klanstyrning och interaktiv motivation. Dessutom menar vi att ett utvecklat lean- och relationstänkande kan hjälpa organisationen med att skapa förutsättningar för en framgångsrik nästa fas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Netterby, Natally; Mårtensson, Mårten and Andersson, Sebastian
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Dagligvaruhandel, butikskoncept, innovation, kulturutvidgning, organisationens livscykel, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1349918
date added to LUP
2008-06-05
date last changed
2012-04-02 17:12:28
@misc{1349918,
 abstract   = {Titel:	NÄR WILLYS MÖTTE WILLMA, en fallstudie i samspelet mellan butikskoncept och människa Seminariedatum: 2008-06-05 Ämne:	FEKK01, Kandidatuppsats, Företagsekonomi 15 poäng Författare:	Sebastian Andersson, Mårten Mårtensson, Natally Netterby Handledare:	Håkan Lagerquist Nyckelord:	Dagligvaruhandel, butikskoncept, innovation, kulturutvidgning, organisationens livscykel Syfte:	Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera den förändringsproblematik som kan uppstå då nya sätt att arbeta och tänka introduceras från ledningshåll i en organisation samt hur dessa bör hanteras för att nå konkurrenskraftiga lösningar. Metod:	Studien är en fallstudie med i huvudsak abduktiv ansats. Det empiriska materialet har samlats in genom personliga, kvalitativa intervjuer som varit semistrukturerade till sin karaktär. Den kvalitativa ansatsen är vald för att kunna ge en djup och nyansrik bild av det valda fallet. Teori:	Den organisatoriska livscykeln används för att klargöra förändringsproblematiken. Teorier om kulturell förändring syftar till att utröna hur en förändring bör ske. Styrning och motivation kan här ses som verktyg i förändringsarbetet. Lean production och relations-modellen används för diskussion kring långsiktigt hållbara lösningar. Empiri:	Studieobjektet är Willys organisation och omfattar Willys huvudkontor i Göteborg, pilotbutiken för Willmakonceptet i Söndrum, Halmstad samt även Willys i Ystad. Intervjuerna har omfattat både personer på ledningsnivå och i butik, butikschefer och personal. Resultat:	Genom studien har vi kommit fram till att det finns ett glapp i hur ledning och butiksmedarbetar ser på organisationen och dess arbete. De befinner sig i olika faser i den organisatoriska livscykeln vilket vi förklarar genom att en förändring av detta slag tar tid att få genomslag i en så stor organisation. För att lyckas med den förändring företaget står inför anser vi att en kulturell utvidgning är nödvändig där fokus ligger på andra styrformer och motivatorer än tidigare. Förändringen bör gå mer mot klanstyrning och interaktiv motivation. Dessutom menar vi att ett utvecklat lean- och relationstänkande kan hjälpa organisationen med att skapa förutsättningar för en framgångsrik nästa fas.},
 author    = {Netterby, Natally and Mårtensson, Mårten and Andersson, Sebastian},
 keyword   = {Dagligvaruhandel,butikskoncept,innovation,kulturutvidgning,organisationens livscykel,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {NÄR WILLYS MÖTE WILLMA, En fallstudie i samspelet mellan butikskoncept och människa},
 year     = {2008},
}