Advanced

Aktieinlösen - vilka faktorer leder ett bolag till detta förfarande?

Malmgren, Peter; Larsson, Tommy; Goumas, Theodoros and Staniszewski, Miroslaw (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Att undersöka och analysera vilka faktorer som leder till att bolag genomför aktieinlösen. Teoretisk referensram: Likheter och skillnader mellan aktieinlösen och återköp redogörs samt själva inlösenförfarandet förklaras ur bolagets och aktieägarens perspektiv. Vidare sammanställs aktieinlösens och utdelningens skatteegenskaper och vem som gynnas av inlösen. Metod: Uppsatsen är av ett deskriptivt, deduktivt och kvantitativt slag. Undersökningen genomförs med hjälp av en statistisk modell, Tobit. Vidare definierar vi variablerna som ingår i undersökningen och redogör för det tillvägagångssätt som använts för att samla in all data. Resultat: Av de sju testade variablerna var endast andelen likvida medel av totalt kapital signifikant.... (More)
Syfte: Att undersöka och analysera vilka faktorer som leder till att bolag genomför aktieinlösen. Teoretisk referensram: Likheter och skillnader mellan aktieinlösen och återköp redogörs samt själva inlösenförfarandet förklaras ur bolagets och aktieägarens perspektiv. Vidare sammanställs aktieinlösens och utdelningens skatteegenskaper och vem som gynnas av inlösen. Metod: Uppsatsen är av ett deskriptivt, deduktivt och kvantitativt slag. Undersökningen genomförs med hjälp av en statistisk modell, Tobit. Vidare definierar vi variablerna som ingår i undersökningen och redogör för det tillvägagångssätt som använts för att samla in all data. Resultat: Av de sju testade variablerna var endast andelen likvida medel av totalt kapital signifikant. Slutsats: Det är orimligt att ledningen i ett bolag baserar ett inlösenbeslut på endast en variabel. Vi tror därmed att en utökning av antalet observationer i undersökningen skulle resultera i fler signifikanta variabler. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Malmgren, Peter; Larsson, Tommy; Goumas, Theodoros and Staniszewski, Miroslaw
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Aktieinlösen, specialutdelning, Tobit-modellen, aktieåterköp, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1349963
date added to LUP
2006-06-07
date last changed
2012-04-02 16:15:00
@misc{1349963,
 abstract   = {Syfte: Att undersöka och analysera vilka faktorer som leder till att bolag genomför aktieinlösen. Teoretisk referensram: Likheter och skillnader mellan aktieinlösen och återköp redogörs samt själva inlösenförfarandet förklaras ur bolagets och aktieägarens perspektiv. Vidare sammanställs aktieinlösens och utdelningens skatteegenskaper och vem som gynnas av inlösen. Metod: Uppsatsen är av ett deskriptivt, deduktivt och kvantitativt slag. Undersökningen genomförs med hjälp av en statistisk modell, Tobit. Vidare definierar vi variablerna som ingår i undersökningen och redogör för det tillvägagångssätt som använts för att samla in all data. Resultat: Av de sju testade variablerna var endast andelen likvida medel av totalt kapital signifikant. Slutsats: Det är orimligt att ledningen i ett bolag baserar ett inlösenbeslut på endast en variabel. Vi tror därmed att en utökning av antalet observationer i undersökningen skulle resultera i fler signifikanta variabler.},
 author    = {Malmgren, Peter and Larsson, Tommy and Goumas, Theodoros and Staniszewski, Miroslaw},
 keyword   = {Aktieinlösen,specialutdelning,Tobit-modellen,aktieåterköp,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Aktieinlösen - vilka faktorer leder ett bolag till detta förfarande?},
 year     = {2006},
}