Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

The Innovation Process - from Invention to Innovation: A case study of the company True

Elofsson, Andreas ; Duarte, Julia ; Thorngren, David and Appelgren, Carl (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva och förklara hur processen av att omvandla en invention till en innovation kan se ut. Detta genom att granska de olika steg som lyfts fram som centrala inom existerande teorier kring innovationsprocesser. Vidare syftar vi till att utifrån dessa teorier undersöka om de fullt ut kan användas för att förklara ett företags fall eller framgång vid en innovationsprocess. Metod: Vi har utfört en abduktiv fallstudie där vi samlat primärdata dels genom personliga intervjuer, dels via telefonintervjuer. Sekundärdata kommer från internet i form av de berörda företagens officiella hemsidor, samt presentationsmaterial från företaget True. Teori: De teorier vi valt att utgå från fokuserar främst på hur en... (More)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva och förklara hur processen av att omvandla en invention till en innovation kan se ut. Detta genom att granska de olika steg som lyfts fram som centrala inom existerande teorier kring innovationsprocesser. Vidare syftar vi till att utifrån dessa teorier undersöka om de fullt ut kan användas för att förklara ett företags fall eller framgång vid en innovationsprocess. Metod: Vi har utfört en abduktiv fallstudie där vi samlat primärdata dels genom personliga intervjuer, dels via telefonintervjuer. Sekundärdata kommer från internet i form av de berörda företagens officiella hemsidor, samt presentationsmaterial från företaget True. Teori: De teorier vi valt att utgå från fokuserar främst på hur en
innovationsprocess ser ut, men vi har även valt att lyfta fram vissa specifika delar som vi anser vara av särskild vikt för vårt fallföretag, True. Däribland ingår användarens roll i innovationsprocessen samt vilken typ av organisation vi har att
göra med. Empiri: True är ett företag som lanserat ett verktyg för kompetensinventering av personal. Verktyget skapades inledningsvis på uppdrag av Trygg Hansa och utvecklades sedan tillsammans med SEB. Slutsats: Efter att ha granskat vägen från invention till innovation på True kan vi konstatera att det rent teoretiskt uppfyllt kraven för lyckad innovationsprocess. Trots detta har True ej haft fullständig genomslagskraft med sin innovation. Detta
tror vi beror på att det fattas en aspekt av teorin kring innovationsprocesser.Denna aspekt innefattar kontinuerlig kundkontakt och support även efter den
initiala implementeringen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Elofsson, Andreas ; Duarte, Julia ; Thorngren, David and Appelgren, Carl
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Innovationsprocess, invention, innovation, kompetensinventering, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1350293
date added to LUP
2008-01-18 00:00:00
date last changed
2012-04-02 16:54:34
@misc{1350293,
 abstract   = {{Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva och förklara hur processen av att omvandla en invention till en innovation kan se ut. Detta genom att granska de olika steg som lyfts fram som centrala inom existerande teorier kring innovationsprocesser. Vidare syftar vi till att utifrån dessa teorier undersöka om de fullt ut kan användas för att förklara ett företags fall eller framgång vid en innovationsprocess. Metod: Vi har utfört en abduktiv fallstudie där vi samlat primärdata dels genom personliga intervjuer, dels via telefonintervjuer. Sekundärdata kommer från internet i form av de berörda företagens officiella hemsidor, samt presentationsmaterial från företaget True. Teori: De teorier vi valt att utgå från fokuserar främst på hur en
innovationsprocess ser ut, men vi har även valt att lyfta fram vissa specifika delar som vi anser vara av särskild vikt för vårt fallföretag, True. Däribland ingår användarens roll i innovationsprocessen samt vilken typ av organisation vi har att
göra med. Empiri: True är ett företag som lanserat ett verktyg för kompetensinventering av personal. Verktyget skapades inledningsvis på uppdrag av Trygg Hansa och utvecklades sedan tillsammans med SEB. Slutsats: Efter att ha granskat vägen från invention till innovation på True kan vi konstatera att det rent teoretiskt uppfyllt kraven för lyckad innovationsprocess. Trots detta har True ej haft fullständig genomslagskraft med sin innovation. Detta
tror vi beror på att det fattas en aspekt av teorin kring innovationsprocesser.Denna aspekt innefattar kontinuerlig kundkontakt och support även efter den
initiala implementeringen.}},
 author    = {{Elofsson, Andreas and Duarte, Julia and Thorngren, David and Appelgren, Carl}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{The Innovation Process - from Invention to Innovation: A case study of the company True}},
 year     = {{2008}},
}