Advanced

Corporate Social Responsibility - Faktorer som påverkar implementeringsprocessen i ett IT-tjänsteföretag

Ekstrand, Joakim; Källsson, Henrik and De Maré, Anna (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att studera ett tjänsteföretags implementering av CSR för att få en ökad förståelse om vilka faktorer som påverkar implementeringen av den. Vi har utgått från det interna företagsperspektivet för att på lämpligt sätt kunna besvara vår problemformulering. Vi har gjort en fallstudie med ett kvalitativt tillvägagångssätt med abduktiv ansats. Vi har utgått från traditionella modeller och teorier som Intressentmodellen, värden och värderingar, Carrolls CSR-pyramid samt belyst informations/kommunikationsbehovet. Vi berör även teorier som behandlar strategiska förändringsprocesser. Empirin består av sammanfattningar av koncerninterna CR dokument samt insamlad information genom semistrukturerade anonymiserade intervjuer... (More)
Syftet med denna uppsats är att studera ett tjänsteföretags implementering av CSR för att få en ökad förståelse om vilka faktorer som påverkar implementeringen av den. Vi har utgått från det interna företagsperspektivet för att på lämpligt sätt kunna besvara vår problemformulering. Vi har gjort en fallstudie med ett kvalitativt tillvägagångssätt med abduktiv ansats. Vi har utgått från traditionella modeller och teorier som Intressentmodellen, värden och värderingar, Carrolls CSR-pyramid samt belyst informations/kommunikationsbehovet. Vi berör även teorier som behandlar strategiska förändringsprocesser. Empirin består av sammanfattningar av koncerninterna CR dokument samt insamlad information genom semistrukturerade anonymiserade intervjuer med CR ansvarig och medarbetare. Vi har kommit fram till att det finns en mängd olika faktorer som kan påverka hur pass svårt det är för ett företag att implementera sin CSR-policy. Vi fann att detta kunde påverkas av variabler som ålder, branschkontext, ekonomiska förutsättningar och kommunikationskanaler. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ekstrand, Joakim; Källsson, Henrik and De Maré, Anna
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
CSR, tjänsteföretag, implementering, etik, kommunikation, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1350349
date added to LUP
2009-01-21 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:20:00
@misc{1350349,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats är att studera ett tjänsteföretags implementering av CSR för att få en ökad förståelse om vilka faktorer som påverkar implementeringen av den. Vi har utgått från det interna företagsperspektivet för att på lämpligt sätt kunna besvara vår problemformulering. Vi har gjort en fallstudie med ett kvalitativt tillvägagångssätt med abduktiv ansats. Vi har utgått från traditionella modeller och teorier som Intressentmodellen, värden och värderingar, Carrolls CSR-pyramid samt belyst informations/kommunikationsbehovet. Vi berör även teorier som behandlar strategiska förändringsprocesser. Empirin består av sammanfattningar av koncerninterna CR dokument samt insamlad information genom semistrukturerade anonymiserade intervjuer med CR ansvarig och medarbetare. Vi har kommit fram till att det finns en mängd olika faktorer som kan påverka hur pass svårt det är för ett företag att implementera sin CSR-policy. Vi fann att detta kunde påverkas av variabler som ålder, branschkontext, ekonomiska förutsättningar och kommunikationskanaler.},
 author    = {Ekstrand, Joakim and Källsson, Henrik and De Maré, Anna},
 keyword   = {CSR,tjänsteföretag,implementering,etik,kommunikation,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Corporate Social Responsibility - Faktorer som påverkar implementeringsprocessen i ett IT-tjänsteföretag},
 year     = {2009},
}