Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Positionering av ett servicevarumärke - en utmaning för Björkliden Fjällby

Karlsson, Erica (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen; Positoinering av ett varumärke - en utmaning för Björkliden Fjällby är att kartlägga och analysera positioneringsprocessen av ett servicevarumärke. Björkliden Fjällby används som fallföretag och intentionen är att skapa en förståelse för positionering av varumärken och då i synnerhet servicevarumärken. Uppsatsen är en kvalitativ fallstudie av positioneringen av varumärket Björkliden Fjällby som ska belysa även generella aspekter för positioneringen av servicevarumärken. Teorier kring varumärken, servicevarumärken och positoinering används för att analysera empirin. Empirin består till största del av primärdata som hämtats genom intervjuer. Den sekundärdata som används har främst tillhandahållits av fallföretaget.... (More)
Syftet med uppsatsen; Positoinering av ett varumärke - en utmaning för Björkliden Fjällby är att kartlägga och analysera positioneringsprocessen av ett servicevarumärke. Björkliden Fjällby används som fallföretag och intentionen är att skapa en förståelse för positionering av varumärken och då i synnerhet servicevarumärken. Uppsatsen är en kvalitativ fallstudie av positioneringen av varumärket Björkliden Fjällby som ska belysa även generella aspekter för positioneringen av servicevarumärken. Teorier kring varumärken, servicevarumärken och positoinering används för att analysera empirin. Empirin består till största del av primärdata som hämtats genom intervjuer. Den sekundärdata som används har främst tillhandahållits av fallföretaget. Varumärkets identitet och image spelar stor roll vid positioneringsprocessen eftersom märkesinnehavaren måste välja ut vilka delar som ska positioneras. Björkliden Fjällbys identitet och image består främst av det genuina och äkta, servicekvalitet och deras slogan " En mötesplats för riktiga äventyrare". Björkliden Fjällby vill skapa framgång genom en hög servicekvalitet, vilket också är en viktig framgångsfaktor för serviceföretag. Ytterligare framgångsfaktorer finns i deras affärsidé och de mest framträdande är det genuina som kännetecknar orten. Identitet, image och dess fördelar har också del i positioneringsprocessen. Ytterligare delar är målgrupp, konkurrent och marknadskommunikation. Alla dessa delar bidrar till varumärkets posiiton. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, Erica
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Varumärken, servicevarumärken, positionering, skidturism, Björkliden Fjällby, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1350515
date added to LUP
2003-06-04 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:46:56
@misc{1350515,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen; Positoinering av ett varumärke - en utmaning för Björkliden Fjällby är att kartlägga och analysera positioneringsprocessen av ett servicevarumärke. Björkliden Fjällby används som fallföretag och intentionen är att skapa en förståelse för positionering av varumärken och då i synnerhet servicevarumärken. Uppsatsen är en kvalitativ fallstudie av positioneringen av varumärket Björkliden Fjällby som ska belysa även generella aspekter för positioneringen av servicevarumärken. Teorier kring varumärken, servicevarumärken och positoinering används för att analysera empirin. Empirin består till största del av primärdata som hämtats genom intervjuer. Den sekundärdata som används har främst tillhandahållits av fallföretaget. Varumärkets identitet och image spelar stor roll vid positioneringsprocessen eftersom märkesinnehavaren måste välja ut vilka delar som ska positioneras. Björkliden Fjällbys identitet och image består främst av det genuina och äkta, servicekvalitet och deras slogan " En mötesplats för riktiga äventyrare". Björkliden Fjällby vill skapa framgång genom en hög servicekvalitet, vilket också är en viktig framgångsfaktor för serviceföretag. Ytterligare framgångsfaktorer finns i deras affärsidé och de mest framträdande är det genuina som kännetecknar orten. Identitet, image och dess fördelar har också del i positioneringsprocessen. Ytterligare delar är målgrupp, konkurrent och marknadskommunikation. Alla dessa delar bidrar till varumärkets posiiton.},
 author    = {Karlsson, Erica},
 keyword   = {Varumärken,servicevarumärken,positionering,skidturism,Björkliden Fjällby,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Positionering av ett servicevarumärke - en utmaning för Björkliden Fjällby},
 year     = {2003},
}