Advanced

En rättvisande bild och försiktighetsprincipen - utifrån ett värderingsperspektiv

Brandt, Sofia and Månsson, Helén (2002)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet: Syftet är att:
• Identifiera olika innebörder av begreppet en rättvisande bild och av försiktighetsprincipen.
• Utifrån de identifierade innebörderna fastställa relationen mellan en rättvisande bild och försiktighetsprincipen.
• Med den fastställda relationen fastlägga om och hur en rättvisande bild och försiktighetsprincipen kommer till uttryck genom värdering av tillgångar i IAS 40 och RR:s utkast Förvaltningsfastigheter. Utifrån detta avser vi att urskilja en trend rörande en rättvisande bild och försiktighetsprincipen. Metod: För att uppfylla vårt första delsyfte har vi genomfört en litteraturstudie, vilken har utmynnat i utarbetandet av en tolkningsmall. De två kvalitativa egenskaperna, reliabilitet och relevans, har utgjort... (More)
Syftet: Syftet är att:
• Identifiera olika innebörder av begreppet en rättvisande bild och av försiktighetsprincipen.
• Utifrån de identifierade innebörderna fastställa relationen mellan en rättvisande bild och försiktighetsprincipen.
• Med den fastställda relationen fastlägga om och hur en rättvisande bild och försiktighetsprincipen kommer till uttryck genom värdering av tillgångar i IAS 40 och RR:s utkast Förvaltningsfastigheter. Utifrån detta avser vi att urskilja en trend rörande en rättvisande bild och försiktighetsprincipen. Metod: För att uppfylla vårt första delsyfte har vi genomfört en litteraturstudie, vilken har utmynnat i utarbetandet av en tolkningsmall. De två kvalitativa egenskaperna, reliabilitet och relevans, har utgjort ett redskap för att uppfylla vårt andra delsyfte. Fullgörandet av de två första delsyftena har utgjort en förutsättning för uppfyllandet av det sista delsyftet. Detta har uppfyllts med hjälp av en kvalitativ metod. Slutsatser: Den legalistiska uppfattningen av en rättvisande bild är att en sådan uppnås genom att lagar och standarder följs, medan den ekonomiska uppfattningen framhåller vikten av att transaktioners ekonomiska innebörd framgår. De tre innebörderna av försiktighetsprincipen tillämpar olika arter av försiktighet, vilket implicerar att de harmonierar olika väl med uppfyllandet av en rättvisande bild. Vår studie av vissa standarder och rekommendationer visar att både en rättvisande bild och försiktighetsprincipen kommer till uttryck i varierande utsträckning, genom tillämpningen av olika värderingsmetoder. Denna slutsats grundar sig i att anskaffningsvärde ger uttryck för försiktighetsprincipen och verkligt värde ger uttryck för den ekonomiska uppfattningen av en rättvisande bild. Vidare finns en strävan i de undersökta standarderna och rekommendationerna att uppnå en rättvisande bild, men försiktighetsprincipen spelar en betydande roll då en rättvisande bild inte med lätthet kan ges. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Brandt, Sofia and Månsson, Helén
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
En rättvisande bild, försiktighetsprincipen, värderingsmetoder, reliabilitet och relevans, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1350884
date added to LUP
2002-05-14 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:15:12
@misc{1350884,
 abstract   = {Syftet:	Syftet är att:
•	Identifiera olika innebörder av begreppet en rättvisande bild och av försiktighetsprincipen.
•	Utifrån de identifierade innebörderna fastställa relationen mellan en rättvisande bild och försiktighetsprincipen.
•	Med den fastställda relationen fastlägga om och hur en rättvisande bild och försiktighetsprincipen kommer till uttryck genom värdering av tillgångar i IAS 40 och RR:s utkast Förvaltningsfastigheter. Utifrån detta avser vi att urskilja en trend rörande en rättvisande bild och försiktighetsprincipen. Metod:	För att uppfylla vårt första delsyfte har vi genomfört en litteraturstudie, vilken har utmynnat i utarbetandet av en tolkningsmall. De två kvalitativa egenskaperna, reliabilitet och relevans, har utgjort ett redskap för att uppfylla vårt andra delsyfte. Fullgörandet av de två första delsyftena har utgjort en förutsättning för uppfyllandet av det sista delsyftet. Detta har uppfyllts med hjälp av en kvalitativ metod. Slutsatser:	Den legalistiska uppfattningen av en rättvisande bild är att en sådan uppnås genom att lagar och standarder följs, medan den ekonomiska uppfattningen framhåller vikten av att transaktioners ekonomiska innebörd framgår. De tre innebörderna av försiktighetsprincipen tillämpar olika arter av försiktighet, vilket implicerar att de harmonierar olika väl med uppfyllandet av en rättvisande bild. Vår studie av vissa standarder och rekommendationer visar att både en rättvisande bild och försiktighetsprincipen kommer till uttryck i varierande utsträckning, genom tillämpningen av olika värderingsmetoder. Denna slutsats grundar sig i att anskaffningsvärde ger uttryck för försiktighetsprincipen och verkligt värde ger uttryck för den ekonomiska uppfattningen av en rättvisande bild. Vidare finns en strävan i de undersökta standarderna och rekommendationerna att uppnå en rättvisande bild, men försiktighetsprincipen spelar en betydande roll då en rättvisande bild inte med lätthet kan ges.},
 author    = {Brandt, Sofia and Månsson, Helén},
 keyword   = {En rättvisande bild,försiktighetsprincipen,värderingsmetoder,reliabilitet och relevans,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En rättvisande bild och försiktighetsprincipen - utifrån ett värderingsperspektiv},
 year     = {2002},
}