Advanced

Styrning och kontroll av konsulter med spetskompetens

Nilsson, Anna Helena; Eriksson, Frida and Lindström, Sofie (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att undersöka och beskriva vilka problem som finns med att styra och kontrollera konsulter med spetskompetens utifrån klientens synvinkel. Vidare avser vi att beskriva hur dessa problem kan minimeras. Studien är en induktiv, kvalitativ metod. Vi har använt oss av öppna semistrukturerade intervjuer med fyra fallföretag. Personen som är ansvarig för att anlita konsulter är intervjuad. Det empiriska materialet är uppdelat i tre huvudfrågor. Vi har kommit fram till att det huvudsakliga motivet till att anlita konsulter med spetskompetens är för att undvika interna styrningsproblem. Det innebär att ledningen har problem med att ha kontroll över organisationen och styra de egna anställda mot samma mål. För att kringgå... (More)
Syftet med denna uppsats är att undersöka och beskriva vilka problem som finns med att styra och kontrollera konsulter med spetskompetens utifrån klientens synvinkel. Vidare avser vi att beskriva hur dessa problem kan minimeras. Studien är en induktiv, kvalitativ metod. Vi har använt oss av öppna semistrukturerade intervjuer med fyra fallföretag. Personen som är ansvarig för att anlita konsulter är intervjuad. Det empiriska materialet är uppdelat i tre huvudfrågor. Vi har kommit fram till att det huvudsakliga motivet till att anlita konsulter med spetskompetens är för att undvika interna styrningsproblem. Det innebär att ledningen har problem med att ha kontroll över organisationen och styra de egna anställda mot samma mål. För att kringgå dessa interna styrningsproblem kan ledningen välja att anlita konsulter. Detta medför samtidigt konsekvenser. De interna styrningsproblemen undviks visserligen men istället uppkommer andra styrningsproblem i form av externa styrningsproblem. Vi har genom vårt empiriska material kommit fram till fem olika externa styrningsproblem. För att klienten ska kunna hantera de externa styrningsproblemen är kompetens den grundläggande faktorn. Genom att inneha kompetens om att styra och kontrollera är det möjligt att minimera de externa styrningsproblemen som uppstår vid anlitandet av konsulter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Anna Helena; Eriksson, Frida and Lindström, Sofie
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Konsult, Klient, Styrning, Kontroll, Spetskompetens, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1351010
date added to LUP
2006-01-30
date last changed
2012-04-02 15:48:55
@misc{1351010,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats är att undersöka och beskriva vilka problem som finns med att styra och kontrollera konsulter med spetskompetens utifrån klientens synvinkel. Vidare avser vi att beskriva hur dessa problem kan minimeras. Studien är en induktiv, kvalitativ metod. Vi har använt oss av öppna semistrukturerade intervjuer med fyra fallföretag. Personen som är ansvarig för att anlita konsulter är intervjuad. Det empiriska materialet är uppdelat i tre huvudfrågor. Vi har kommit fram till att det huvudsakliga motivet till att anlita konsulter med spetskompetens är för att undvika interna styrningsproblem. Det innebär att ledningen har problem med att ha kontroll över organisationen och styra de egna anställda mot samma mål. För att kringgå dessa interna styrningsproblem kan ledningen välja att anlita konsulter. Detta medför samtidigt konsekvenser. De interna styrningsproblemen undviks visserligen men istället uppkommer andra styrningsproblem i form av externa styrningsproblem. Vi har genom vårt empiriska material kommit fram till fem olika externa styrningsproblem. För att klienten ska kunna hantera de externa styrningsproblemen är kompetens den grundläggande faktorn. Genom att inneha kompetens om att styra och kontrollera är det möjligt att minimera de externa styrningsproblemen som uppstår vid anlitandet av konsulter.},
 author    = {Nilsson, Anna Helena and Eriksson, Frida and Lindström, Sofie},
 keyword   = {Konsult,Klient,Styrning,Kontroll,Spetskompetens,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Styrning och kontroll av konsulter med spetskompetens},
 year     = {2006},
}