Advanced

Projektmiljön, en risk för utbrändhet?

Aronsson, Mattias; Cheander, Andreas and Eriksson, Martin (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
På senare tid har det blivit allt vanligare att arbetsuppgifter utförs i projektform. Samtidigt är utbrändhet ett ämne som får allt mer utrymme i samhällsdebatten i takt med att antalet långtidssjukskrivna i Sverige ökar. Vårt syfte med detta arbete är att undersöka eventuella stressfaktorer i en projektmiljö. Därefter vill vi se hur faktorerna kan förebyggas så att en eventuell koppling mellan projektarbete och utbrändhet går att motverka. Med hjälp av litteratur inom området presenterar vi arbetsformen projekt samt en projektledares roll. Därefter beskriver vi vad utbrändhet är, vilka riskfaktorer som finns och hur dessa förebyggs. Utbrändhet och projektarbete kopplas sedan samman till ett gemensamt avsnitt, där teorier ställs mot... (More)
På senare tid har det blivit allt vanligare att arbetsuppgifter utförs i projektform. Samtidigt är utbrändhet ett ämne som får allt mer utrymme i samhällsdebatten i takt med att antalet långtidssjukskrivna i Sverige ökar. Vårt syfte med detta arbete är att undersöka eventuella stressfaktorer i en projektmiljö. Därefter vill vi se hur faktorerna kan förebyggas så att en eventuell koppling mellan projektarbete och utbrändhet går att motverka. Med hjälp av litteratur inom området presenterar vi arbetsformen projekt samt en projektledares roll. Därefter beskriver vi vad utbrändhet är, vilka riskfaktorer som finns och hur dessa förebyggs. Utbrändhet och projektarbete kopplas sedan samman till ett gemensamt avsnitt, där teorier ställs mot varandra. Vi har varit i kontakt med fem företag inom IT-branschen, alla representerade på Ideon i Lund. Intervjuer med varje företag har gett oss en bra bild av hur de arbetar i projekt, samt deras syn på stress och utbrändhet. De slutsatser vi kommit fram till är att projektarbete inte behöver vara förenat med utbrändhet. Stort ansvar ligger på ledarskapet. Projekt som arbetsform kan många gånger upplevas stressigt för de inblandade, men med en god projektmiljö kan man förebygga att stressen leder till utbrändhet. Även med utbildning och information inom ämnet kan utbrändhet bland de anställda förebyggas och således undvikas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Aronsson, Mattias; Cheander, Andreas and Eriksson, Martin
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Projektarbete, projektmiljö, stress, utbrändhet, IT-branschen, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1351196
date added to LUP
2004-01-15 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:58:03
@misc{1351196,
 abstract   = {På senare tid har det blivit allt vanligare att arbetsuppgifter utförs i projektform. Samtidigt är utbrändhet ett ämne som får allt mer utrymme i samhällsdebatten i takt med att antalet långtidssjukskrivna i Sverige ökar. Vårt syfte med detta arbete är att undersöka eventuella stressfaktorer i en projektmiljö. Därefter vill vi se hur faktorerna kan förebyggas så att en eventuell koppling mellan projektarbete och utbrändhet går att motverka. Med hjälp av litteratur inom området presenterar vi arbetsformen projekt samt en projektledares roll. Därefter beskriver vi vad utbrändhet är, vilka riskfaktorer som finns och hur dessa förebyggs. Utbrändhet och projektarbete kopplas sedan samman till ett gemensamt avsnitt, där teorier ställs mot varandra. Vi har varit i kontakt med fem företag inom IT-branschen, alla representerade på Ideon i Lund. Intervjuer med varje företag har gett oss en bra bild av hur de arbetar i projekt, samt deras syn på stress och utbrändhet. De slutsatser vi kommit fram till är att projektarbete inte behöver vara förenat med utbrändhet. Stort ansvar ligger på ledarskapet. Projekt som arbetsform kan många gånger upplevas stressigt för de inblandade, men med en god projektmiljö kan man förebygga att stressen leder till utbrändhet. Även med utbildning och information inom ämnet kan utbrändhet bland de anställda förebyggas och således undvikas.},
 author    = {Aronsson, Mattias and Cheander, Andreas and Eriksson, Martin},
 keyword   = {Projektarbete,projektmiljö,stress,utbrändhet,IT-branschen,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Projektmiljön, en risk för utbrändhet?},
 year     = {2004},
}