Advanced

Lagstadgade revisorers kompetenskrav – En jämförelse mellan Sverige och Danmark

Neroth, Fredrik (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
De senaste decenniernas ökade globalisering har bidraget till behovet av en gemensam syn på bedömning och granskning av företagens redovisning. Europeiska Unionen och IFAC är två organisationer som arbetar för att föra samman kvalifikationerna hos revisorer. EU verkar för en gemensam marknad med fri rörlighet av varor, arbetskraft och tjänster medan IFAC försöker få en konsistent hög kvalité på revisorer globalt. En gränsregion som skulle dra nytta av en ökad harmonisering är Öresundsregionen där företag med revisorer kan jobba över landsgränserna. För att öka förståelsen för de skillnader som finns i granskningen av företagens redovisning mellan Sverige och Danmark idag, är syftet med uppsatsen att jämföra kompetenskrav mellan svenska och... (More)
De senaste decenniernas ökade globalisering har bidraget till behovet av en gemensam syn på bedömning och granskning av företagens redovisning. Europeiska Unionen och IFAC är två organisationer som arbetar för att föra samman kvalifikationerna hos revisorer. EU verkar för en gemensam marknad med fri rörlighet av varor, arbetskraft och tjänster medan IFAC försöker få en konsistent hög kvalité på revisorer globalt. En gränsregion som skulle dra nytta av en ökad harmonisering är Öresundsregionen där företag med revisorer kan jobba över landsgränserna. För att öka förståelsen för de skillnader som finns i granskningen av företagens redovisning mellan Sverige och Danmark idag, är syftet med uppsatsen att jämföra kompetenskrav mellan svenska och danska revisorer. Undersökningen utgår från den deduktiva metoden. Den teoretiska referensramen är konstruerad från kompetensteori som riktar in sig främst på individkapitalet som byggs upp ifrån den teoretiska utbildningen och den praktiska utbildningen. Analysen medgav att där finns skillnader mellan Sverige och Danmark men att båda länderna förhåller sig till EU:s direktiv och IFAC:s rekommendationer. De största skillnaderna fanns i CMA utbildningen i Danmark samt kravet på fem års praktisk utbildning i Sverige. Examinationsproven visade sig var relativt snarlika innehållsmässigt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Neroth, Fredrik
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
revisor, utbildning, kompetens, harmonisering, examination, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1351352
date added to LUP
2008-02-06
date last changed
2012-04-02 16:55:23
@misc{1351352,
 abstract   = {De senaste decenniernas ökade globalisering har bidraget till behovet av en gemensam syn på bedömning och granskning av företagens redovisning. Europeiska Unionen och IFAC är två organisationer som arbetar för att föra samman kvalifikationerna hos revisorer. EU verkar för en gemensam marknad med fri rörlighet av varor, arbetskraft och tjänster medan IFAC försöker få en konsistent hög kvalité på revisorer globalt. En gränsregion som skulle dra nytta av en ökad harmonisering är Öresundsregionen där företag med revisorer kan jobba över landsgränserna. För att öka förståelsen för de skillnader som finns i granskningen av företagens redovisning mellan Sverige och Danmark idag, är syftet med uppsatsen att jämföra kompetenskrav mellan svenska och danska revisorer. Undersökningen utgår från den deduktiva metoden. Den teoretiska referensramen är konstruerad från kompetensteori som riktar in sig främst på individkapitalet som byggs upp ifrån den teoretiska utbildningen och den praktiska utbildningen. Analysen medgav att där finns skillnader mellan Sverige och Danmark men att båda länderna förhåller sig till EU:s direktiv och IFAC:s rekommendationer. De största skillnaderna fanns i CMA utbildningen i Danmark samt kravet på fem års praktisk utbildning i Sverige. Examinationsproven visade sig var relativt snarlika innehållsmässigt.},
 author    = {Neroth, Fredrik},
 keyword   = {revisor,utbildning,kompetens,harmonisering,examination,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lagstadgade revisorers kompetenskrav – En jämförelse mellan Sverige och Danmark},
 year     = {2008},
}